Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2203(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0149/2015

Předložené texty :

A8-0149/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/05/2015 - 5.3
CRE 19/05/2015 - 5.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0191

Přijaté texty
PDF 318kWORD 64k
Úterý, 19. května 2015 - Štrasburk
Žádost, aby byl Viktor Uspaskich zbaven poslanecké imunity
P8_TA(2015)0191A8-0149/2015

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 o žádosti, aby byl Viktor Uspaskich zbaven imunity (2014/2203(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Viktor Uspaskich zbaven imunity, kterou dne 1. října 2014 předložil litevský nejvyšší státní zástupce a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 12. listopadu 2014,

–  poté, co Viktor Uspaskich dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 62 Ústavy Litevské republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0149/2015),

A.  vzhledem k tomu, že litevský nejvyšší státní zástupce požádal, aby byl poslanec Evropského parlamentu Viktor Uspaskich zbaven imunity v souvislosti s přípravným řízením týkajícím se údajného trestného činu;

B.  vzhledem k tomu, že v článku 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie se uvádí, že členové Evropského parlamentu požívají na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu;

C.  vzhledem k tomu, že v článku 62 Ústavy Litevské republiky a čl. 22 odst. 3 jednacího řádu parlamentu Litevské republiky se uvádí, že poslanec parlamentu Litevské republiky nesmí být bez souhlasu parlamentu trestně stíhán, zatčen či jinak omezen na svobodě, kromě případů, kdy byl přistižen přímo při činu;

D.  vzhledem k tomu, že Viktor Uspaskich je obviněn ze spáchání trestného činu pohrdání soudem podle článku 232 trestního zákona Litevské republiky;

E.  vzhledem k tomu, že neexistuje žádný důkaz o fumus persecutionis, tedy že neexistuje dostatečně podložené podezření, že soudní řízení bylo zahájeno s úmyslem politicky poškodit poslance;

1.  rozhodl, aby byl Viktor Uspaskich zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému nejvyššímu státnímu zástupci Litevské republiky a Viktoru Uspaskichovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner v. Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot v. Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote v. Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra v. De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch v. Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543, bod. rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Právní upozornění - Ochrana soukromí