Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2203(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0149/2015

Texte depuse :

A8-0149/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/05/2015 - 5.3
CRE 19/05/2015 - 5.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0191

Texte adoptate
PDF 246kWORD 66k
Marţi, 19 mai 2015 - Strasbourg
Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Viktor Uspaskich
P8_TA(2015)0191A8-0149/2015

Decizia Parlamentului European din 19 mai 2015 privind cererea de ridicare a imunității lui Viktor Uspaskich (2014/2203(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Viktor Uspaskich înaintată la 1 octombrie 2014 de către Procurorul General al Lituaniei și anunțată în ședința plenară din 12 noiembrie 2014,

–  în urma audierii lui Viktor Uspaskich în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură;

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 62 din Constituția Republicii Lituania,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0149/2015),

A.  întrucât Procurorul General al Lituaniei a solicitat ridicarea imunității parlamentare a lui Viktor Uspaskich, membru al Parlamentului European, în legătură cu o cercetare preliminară având ca obiect o presupusă infracțiune penală;

B.  întrucât articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene stipulează că membrii Parlamentului European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări;

C.  întrucât articolul 62 din Constituția Republicii Lituania și articolul 22 al treilea alineat din Statutul Seimasului stipulează că un membru al Seimasului nu poate fi urmărit penal, nu poate fi arestat sau supus unor măsuri restrictive sau privative de libertate fără acordul Seimasului, excepție făcând cazurile de flagrant delict;

D.  întrucât Viktor Uspaskich este acuzat de săvârșirea infracțiunii de ultraj judiciar în temeiul articolului 232 din Codul penal al Republicii Lituania,

E.  întrucât nu există niciun indiciu de fumus persecutionis, cu alte cuvinte nu există o suspiciune întemeiată cum că acțiunea penală ar fi fost intentată cu intenția de a-i cauza deputatului daune politice;

1.  hotărăște să-i ridice imunitatea lui Viktor Uspaskich;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite fără întârziere prezenta decizie și raportul comisiei competente Procurorului General al Lituaniei și lui Viktor Uspaskich.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlament, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate