Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2203(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0149/2015

Predkladané texty :

A8-0149/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/05/2015 - 5.3
CRE 19/05/2015 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0191

Prijaté texty
PDF 249kWORD 64k
Utorok, 19. mája 2015 - Štrasburg
Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Viktora Uspaskicha
P8_TA(2015)0191A8-0149/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. mája 2015 o žiadosti o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha (2014/2203(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha, ktorú 1. októbra 2014 predložil litovský generálny prokurátor a ktorá bola oznámená na plenárnom zasadnutí 12. novembra 2014,

–  so zreteľom na vypočutie Viktora Uspaskicha v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 62 ústavy Litovskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0149/2015),

A.  keďže litovský generálny prokurátor požiadal, aby bol poslanec Európskeho parlamentu Viktor Uspaskich zbavený imunity v súvislosti s prípravným konaním, ktoré sa týkalo údajného trestného činu;

B.  keďže v článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie sa uvádza, že členovia Európskeho parlamentu požívajú na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

C.  keďže v článku 62 Ústavy Litovskej republiky a článku 22 ods. 3 rokovacieho poriadku litovského Parlamentu sa uvádza, že poslanec litovského Parlamentu nesmie byť bez súhlasu litovského Parlamentu trestne stíhaný, zatknutý a jeho sloboda nesmie byť ani inak obmedzená okrem prípadov, keď bol pristihnutý pri čine;

D.  keďže Viktor Uspaskich je obvinený zo spáchania trestného činu pohŕdania súdom podľa článku 232 trestného zákona Litovskej republiky;

E.  keďže neexistuje žiadny dôkaz o fumus persecutionis, čiže neexistuje dostatočne podložené podozrenie, že súdne konanie sa začalo s úmyslom politicky poškodiť poslanca;

1.  rozhodol, aby bol Viktor Uspaskich zbavený imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu gestorského výboru EP ihneď postúpil generálnemu prokurátorovi Litovskej republiky a Viktorovi Uspaskichovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. Septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia