Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2014(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0152/2015

Внесени текстове :

A8-0152/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/05/2015 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0192

Приети текстове
PDF 472kWORD 69k
Вторник, 19 май 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо
P8_TA(2015)0192A8-0152/2015

Решение на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо (2015/2014(IMM))

Европейският парламент,

—  като има предвид искането за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо, представено на 23 декември 2014 г. от френския министър на правосъдието по искане на главния прокурор на Парижкия апелативен съд и обявено на пленарно заседание на 15 януари 2015 г.,

—  като изслуша Жером Лаврийо съобразно член 9, параграф 5 от своя правилник,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.,(1)

—  като взе предвид член 26 от Конституцията на Френската република,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0152/2015),

A.  като има предвид, че главният прокурор на Парижкия апелативен съд е изискал снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо, член на Европейския парламент, във връзка с текущо съдебно разследване по обвинения в подправяне на документи, използване на подправени документи, злоупотреба на доверие, опит за измама и съучастие в тези нарушения и тяхното укриване, незаконно финансиране на избирателна кампания и укриване и съучастие в това нарушение; и като има предвид, че френските съдии желаят, във връзка с това, да наложат мярка на задържане или полу-свободен режим по отношение на Жером Лаврийо;

Б.  като има предвид, че съобразно член 9 от Протокол №7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че член 26, параграфи 2 и 3 от Френската конституция предвиждат, че член на Френския парламент не може да бъде задържан за сериозно престъпление или друго сериозно нарушение, нито да бъде подложен на каквато и да е мярка на задържане или полу-свободен режим, без разрешение от страна на Бюрото на парламента, чийто член е той; като има предвид, че такова разрешение не се иска при заварено тежко престъпление или нарушение или при осъждане с влязла в сила присъда; наред с това, че Френският парламент може да изиска преустановяване на задържане, мерки на лишаване от свобода или на полу-свободен режим или на производство срещу негов член;

Г.  като има предвид, че Жером Лаврийо е заподозрян в участие в система на фалшиво фактуриране за разходите по избирателна кампания;

Д.  като има предвид, че снемането на имунитета на Жером Лаврийо следва да подлежи на условията, посочени в член 9, параграф 6 от Правилника за дейността;

Е.  като има предвид, че предполагаемите обвинения не са свързани с длъжността на Жером Лаврийо като член на Европейския парламент, а произтичат от предходната му длъжност като заместник-директор на кампания в последните избори за президент във Франция;

Ж.  като има предвид, че преследването не се отнася до изразени мнения или гласувания на Жером Лаврийо като член на Европейския парламент при изпълнението на задълженията му по смисъла на член 8 от Протокол №7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

З.  като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не следва да установява дали е налице fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно предположение, че производството е образувано с намерение да се навреди на политическата дейност на депутата,

1.  Решава да снеме имунитета на Жером Лаврийо;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Френската република и на Жером Лаврийо.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Правна информация - Политика за поверителност