Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2014(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0152/2015

Předložené texty :

A8-0152/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/05/2015 - 5.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0192

Přijaté texty
PDF 325kWORD 69k
Úterý, 19. května 2015 - Štrasburk
Žádost, aby byl Jérôme Lavrilleux zbaven poslanecké imunity
P8_TA(2015)0192A8-0152/2015

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 o žádosti, aby byl Jérôme Lavrilleux zbaven imunity (2015/2014(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl pan Jérôme Lavrilleux zbaven poslanecké imunity, kterou dne 23. prosince 2014 předložil francouzský ministr spravedlnosti na žádost nejvyššího státního zástupce při pařížském odvolacím soudu (Cour d’appel de Paris) a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 15. ledna 2015,

–  poté, co Jérôme Lavrilleux dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 26 Ústavy Francouzské republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0152/2015),

A.  vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupce při pařížském odvolacím soudu požádal, aby byl poslanec Evropského parlamentu Jérôme Lavrilleux zbaven poslanecké imunity v souvislosti s probíhajícím soudním vyšetřováním trestného činu padělání veřejné listiny a užití padělku, zneužití důvěry, pokusu o podvod a spolupachatelství a zastírání těchto deliktů, protiprávního financování volební kampaně, zastírání tohoto deliktu a spolupachatelství; vzhledem k tomu, že francouzští soudci by chtěli v této souvislosti uvalit na Jérôma Lavrilleuxe vazebná opatření nebo opatření, která částečně omezí jeho osobní svobodu;

B.  vzhledem k tomu, že článek 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie stanoví, že poslanci Evropského parlamentu požívají na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu tohoto státu;

C.  vzhledem k tomu, že čl. 26 odst. 2 a 3 francouzské ústavy stanoví, že žádný poslanec parlamentu nemůže být zatčen za závažný trestný čin nebo jiné závažné provinění ani na něj nemohou být uvalena vazebná opatření nebo opatření, která částečně omezí jeho osobní svobodu, bez povolení předsednictva komory, které je členem, ale že se takové povolení nevyžaduje v případě závažného trestného činu nebo jiného závažného provinění, při němž byl poslanec přistižen, nebo v případě pravomocného odsouzení a že parlamentní shromáždění může požádat o pozastavení zadržení, vazebného opatření nebo opatření, které částečně omezí osobní svobodu poslance, nebo o pozastavení řízení proti některému z jeho poslanců;

D.  vzhledem k tomu, že Jérôme Lavrilleux je podezřelý z toho, že se podílel na systému fiktivní fakturace v souvislosti s výdaji volební kampaně;

E.  vzhledem k tomu, že zbavení Jérôma Lavrilleuxe imunity by mělo splňovat podmínky uvedené v čl. 9 odst. 6 jednacího řádu;

F.  vzhledem k tomu, že údajná obvinění nesouvisejí s pozicí Jérôma Lavrilleuxe jako poslance Evropského parlamentu a jsou vznesena v souvislosti s jeho bývalou funkcí zástupce ředitele volební kampaně v posledních prezidentských volbách ve Francii;

G.  vzhledem k tomu, že se stíhání netýká názorů, jež pan Jérôme Lavrilleux vyjádřil, nebo hlasování, jichž se účastnil jako poslanec Evropského parlamentu při výkonu svého mandátu ve smyslu článku 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

H.  vzhledem k tomu, že Parlament nenalezl žádný důkaz, že by se jednalo o fumus persecutionis, tj. dostatečně závažný a konkrétní předpoklad, že řízení bylo zahájeno s cílem poslance politicky poškodit;

1.  rozhodl, aby byl Jérôme Lavrilleux zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru bezodkladně předal příslušnému orgánu Francouzské republiky a Jérômovi Lavrilleuxovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Právní upozornění - Ochrana soukromí