Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2014(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0152/2015

Indgivne tekster :

A8-0152/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/05/2015 - 5.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0192

Vedtagne tekster
PDF 161kWORD 63k
Tirsdag den 19. maj 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleux' parlamentariske immunitet
P8_TA(2015)0192A8-0152/2015

Europa-Parlamentets afgørelse af 19. maj 2015 om anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleuxs immunitet (2015/2014(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 23. december 2014 om ophævelse af Jérôme Lavrilleuxs immunitet, som er fremsendt af den franske justitsminister på vegne af chefen for anklagemyndigheden ved appelretten i Paris, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 15. januar 2015,

–  der har hørt Jérôme Lavrilleux, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0152/2015),

A.  der henviser til, at chefen for anklagemyndigheden ved appelretten i Paris har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Jérôme Lavrilleuxs parlamentariske immunitet i forbindelse med en igangværende retslig undersøgelse angående anklager om dokumentfalsk, brug af forfalskede dokumenter, tillidsbrud, forsøg på bedrageri og medvirken til og fortielse af disse overtrædelser, ulovlig finansiering af en valgkamp og fortielse af og medvirken til denne strafbare handling; de franske dommere ønsker i den forbindelse at træffe en frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltning over for Jérôme Lavrilleux;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

C.  der henviser til, at det fremgår af artikel 26, stk. 2 og 3, i den franske forfatning, at medlemmer af parlamentet ikke i strafferetligt øjemed kan udsættes for anholdelse eller nogen som helst anden frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltning uden tilladelse fra præsidiet for den forsamling, som medlemmet tilhører, og at denne tilladelse ikke er påkrævet, hvis den pågældende gribes på fersk gerning, eller hvis der foreligger en endelig domfældelse, samt at forsamlingen kan anmode om, at tilbageholdelse, frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltninger og retsforfølgelse af et medlem af parlamentet stilles i bero;

D.  der henviser til, at Jérôme Lavrilleux mistænkes for at have deltaget i et system med falske fakturaer for valgkampsudgifter;

E.  der henviser til, at ophævelsen af Jérôme Lavrilleuxs immunitet bør være underlagt betingelserne i forretningsordenens artikel 9, stk. 6;

F.  der henviser til, at anklagerne ikke har nogen forbindelse til Jérôme Lavrilleuxs stilling som medlem af Europa-Parlamentet og udspringer af hans tidligere stilling som vicedirektør for valgkampen ved det sidste præsidentvalg i Frankrig;

G.  der henviser til, at anklagen ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser fra Jérôme Lavrilleux under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

H.  der henviser til, at Parlamentet ikke har fundet noget bevis på fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen er blevet anlagt med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed;

1.  vedtager at ophæve Jérôme Lavrilleuxs immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Franske Republiks kompetente myndigheder og Jérôme Lavrilleux.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik