Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2014(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0152/2015

Predkladané texty :

A8-0152/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/05/2015 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0192

Prijaté texty
PDF 256kWORD 68k
Utorok, 19. mája 2015 - Štrasburg
Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Jérôma Lavrilleuxa
P8_TA(2015)0192A8-0152/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. mája 2015 o žiadosti o zbavenie imunity Jérôma Lavrilleuxa (2015/2014(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Jérôma Lavrilleuxa, ktorú 23. decembra 2014 podal minister spravodlivosti Francúzskej republiky na žiadosť hlavného prokurátora pri Odvolacom súde v Paríži a ktorá bola 15. januára 2015 oznámená plénu,

–  so zreteľom na vypočutie Jérôma Lavrilleuxa v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, zo 6. septembra 2011 a z 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 26 Ústavy Francúzskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0152/2015),

A.  keďže hlavný prokurátor pri Odvolacom súde v Paríži požiadal o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu Jérôma Lavrilleuxa v súvislosti s prebiehajúcim súdnym vyšetrovaním vo veci obvinení z falšovania, použitia falšovaných dokumentov, zo zneužitia dôvery, z pokusu o podvod, zo spolupáchateľstva na týchto trestných činoch a z ich zatajovania, nezákonného financovania volebnej kampane a zo zatajovania tohto trestného činu a spoluúčasti na ňom; keďže francúzski sudcovia by chceli v tejto súvislosti použiť proti Jérômovi Lavrilleuxovi väzobné opatrenie alebo opatrenie spojené s obmedzením osobnej slobody;

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území ich vlastného štátu imunitu priznanú poslancom ich parlamentu;

C.  keďže v článku 26 Ústavy Francúzskej republiky je stanovené, že bez súhlasu príslušného predsedníctva zhromaždenia nemôže byť poslanec parlamentu zatknutý za zločin alebo prečin, ani nemôže byť proti nemu použité iné väzobné opatrenie alebo opatrenie spojené s obmedzením osobnej slobody; že takýto súhlas sa nevyžaduje v prípade zločinu alebo prečinu, pri ktorom bol páchateľ pristihnutý, alebo ak bol vynesený právoplatný rozsudok; že zhromaždenie môže požiadať o odklad väzby, väzobného opatrenia alebo opatrenia spojeného s obmedzením osobnej slobody, prípadne konania proti svojmu poslancovi;

D.  keďže Jérôme Lavrilleux je podozrivý z účasti na systéme vystavovania sfalšovaných faktúr za výdavky na kampaň;

E.  keďže na zbavenie imunity Jérôma Lavrilleuxa by sa mali vzťahovať podmienky uvedené v článku 9 ods. 6 rokovacieho poriadku;

F.  keďže tieto zatiaľ nepotvrdené obvinenia nesúvisia s pôsobením Jérôma Lavrilleuxa ako poslanca Európskeho parlamentu a týkajú sa jeho predchádzajúcej funkcie zástupcu predsedu kampane v posledných prezidentských voľbách vo Francúzsku;

G.  keďže trestné stíhanie sa nevzťahuje na vyjadrené názory alebo hlasovanie Jérôma Lavrilleuxa pri plnení jeho povinností poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

H.  keďže Európsky parlament nenašiel dôkazy fumus persecutionis, t. j. dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že predmetné súdne konanie sa začalo so zámerom dotknutému poslancovi politicky poškodiť;

1.  zbavuje Jérôma Lavrilleuxa imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu gestorského výboru ihneď postúpil príslušnému orgánu Francúzskej republiky a Jérômovi Lavrilleuxovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. Septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia