Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2049(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0150/2015

Внесени текстове :

A8-0150/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/05/2015 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0193

Приети текстове
PDF 473kWORD 69k
Вторник, 19 май 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Януш Корвин-Мике
P8_TA(2015)0193A8-0150/2015

Решение на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно искане за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике (2015/2049(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике, изпратено на 29 декември 2014 г. от главния прокурор на Република Полша във връзка с наказателно производство, заведено от Окръжната прокуратура във Варшава (дело № V Ds 223/14) и обявено на пленарно заседание на 28 януари 2015 г.

—  като изслуша Януш Корвин-Мике съгласно член 9, параграф 5 от своя правилник,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюзи член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 105, параграф 2 от Конституцията на Република Полша, член 7б, параграф 1 и член 7в, параграф 1 от полския закон от 9 май 1996 г. относно упражняването на мандата на член на Сейма и член на Сената,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0150/2015),

А.  като има предвид, че главният прокурор на Република Полша е препратил искане от Окръжна прокуратура, Варшава за съгласие за възбуждане на наказателно преследване срещу члена на Европейския парламент Януш Корвин-Мике във връзка с престъпление съгласно член 222, параграф 1 от полския наказателен кодекс; като има предвид по-специално, че производството се отнася за предполагаемо нарушаване на физическата неприкосновеност на длъжностно лице;

Б.  като има предвид, че съгласно член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

В.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент трябва да се ползват на територията на тяхната собствена държава с имунитетите, предоставяни на членовете на съответния национален парламент;

Г.  като има предвид, че съгласно член 105, параграф 2 от Конституцията на Република Полша депутатите могат да бъдат привлечени към наказателна отговорност единствено със съгласието на Сейма;

Д.  като има предвид, че единствено Парламентът може да решат дали имунитетът следва или не следва да бъде снет в даден случай; като има предвид, че Европейският парламент може на разумни основания да вземе предвид позицията на члена на ЕП при вземането на решение дали да снеме имунитета му(2);

Е.  като има предвид, че както бе потвърдено по време на изслушването му, предполагаемото престъпление няма пряка или очевидна връзка с изпълнението на задълженията на г-н Корвин-Мике в качеството му на член на Европейския парламент, нито пък представлява изразено мнение или подаден глас при изпълнение на задълженията му като член на Европейския парламент по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че в този случай Парламентът не можа да установи наличие на fumus persecutionis, т.е. на достатъчно сериозна и точна презумпция, че производството е образувано с намерение да се навреди на политическата дейност на члена на ЕП;

1.  Решава да снеме имунитета на Януш Корвин-Мике;

2.  Възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада на компетентната комисия на компетентния орган на Република Полша и на Януш Корвин-Мике.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Дело T-345/05 Mote/Парламент (цитирано по-горе), точка 28.

Правна информация - Политика за поверителност