Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2049(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0150/2015

Esitatud tekstid :

A8-0150/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/05/2015 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0193

Vastuvõetud tekstid
PDF 159kWORD 63k
Teisipäev, 19. mai 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Janusz Korwin-Mikke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
P8_TA(2015)0193A8-0150/2015

Euroopa Parlamendi 19. mai 2015. aasta otsus Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2049(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas Poola Vabariigi peaprokurör 29. detsembril 2014. aastal seoses Varssavi ringkonnaprokuratuuris algatatud kriminaalmenetlusega (kohtuasi nr V Ds 223/14) ja mis tehti teatavaks 28. jaanuari 2015. aasta täiskogu istungil,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 Janusz Korwin-Mikke ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013.aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Poola Vabariigi põhiseaduse artikli 105 lõiget 2 ning Poola Seimi või Senati liikmete ametikohustuste täitmist käsitleva Poola 9. mai 1996. aasta seaduse artikli 7b lõiget 1 ja artikli 7c lõiget 1,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0150/2015),

A.  arvestades, et Poola Vabariigi peaprokurör on edastanud Varssavi ringkonnakohtu taotluse saada luba algatada kriminaalmenetlus Euroopa Parlamendi liikme Janusz Korwin-Mikke suhtes seoses õiguserikkumisega Poola kriminaalseadustiku artikli 222 lõike 1 alusel; arvestades eelkõige seda, et menetlus puudutab riigiametniku füüsilise puutumatuse väidetavat rikkumist;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 8 kohaselt ei või Euroopa Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

C.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 9 kohaselt peab Euroopa Parlamendi liikmetel olema oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

D.  arvestades, et Poola Vabariigi põhiseaduse artikli 105 lõike 2 kohaselt ei saa parlamendiliiget võtta kriminaalvastutusele ilma Seimi nõusolekuta;

E.  arvestades, et ainult parlament üksi peab otsustama, kas puutumatus antud juhul võetakse ära või mitte; arvestades, et parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise või kaitsmise kohta otsust tehes võib parlament võtta kaalutletult arvesse asjaomase parlamendiliikme seisukohta(2);

F.  arvestades, et nii nagu kuulamisel kinnitati, ei ole väidetaval õiguserikkumisel otsest ega ilmset seost Janusz Korwin-Mikke kui Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisega ning see ei kujuta endast tema poolt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses arvamuse avaldamist või hääle andmist Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel;

G.  arvestades, et parlament ei ole käesoleva juhtumi puhul leidnud tõendeid fumus persecutionis’e kohta, s.t ei ole piisavalt tõsist ja konkreetset alust arvata, et kohtuasja algatamise eesmärk on tekitada asjaomasele parlamendiliikmele poliitilist kahju;

1.  otsustab Janusz Korwin-Mikke puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Poola Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Janusz Korwin-Mikkele.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Eespool nimetatud kohtuotsus T-345/05, Mote vs. parlament, punkt 28.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika