Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2049(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0150/2015

Texte depuse :

A8-0150/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/05/2015 - 5.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0193

Texte adoptate
PDF 249kWORD 69k
Marţi, 19 mai 2015 - Strasbourg
Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Janusz Korwin-Mikke
P8_TA(2015)0193A8-0150/2015

Decizia Parlamentului European din 19 mai 2015 privind cererea de ridicare a imunității lui Janusz Korwin-Mikke (2015/2049(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Janusz Korwin-Mikke, înaintată la 29 decembrie 2014 de către Procurorul General al Republicii Polone în legătură cu procedura judiciară pusă în mișcare de Parchetul Districtual Varșovia (cauza nr. V Ds 223/14) și anunțată în ședința plenară din 28 ianuarie 2015,

–  în urma audierii dlui Korwin-Mikke în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene și articolul 6 alineatul (2) din Actul de la 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 105 alineatul (2) din Constituția Republicii Polone și articolele 7b alineatul (1) și 7c alineatul (1) din legea polonă din 9 mai 1996 privind exercitarea mandatului de deputat sau de senator,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0150/2015),

A.  întrucât Procurorul General al Republicii Polone a înaintat o cerere din partea Parchetului Districtual Varșovia pentru autorizarea începerii urmăririi penale a deputatului în Parlamentul European Janusz Korwin-Mikke, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni prevăzute la articolul 222 alineatul (1) din Codul penal polon; întrucât, în particular, procedura are ca obiect o presupusă infracțiune contra integrității corporale a unui funcționar public;

B.  întrucât, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, membrii Parlamentului European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți datorită opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, trebuie să beneficieze, pe teritoriul lor național, de imunitățile recunoscute membrilor parlamentului din țara respectivă;

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 105 alineatul (2) din Constituția Republicii Polone, răspunderea penală a unui deputat nu poate fi invocată fără acordul Seimului;

E.  întrucât numai Parlamentul este competent să hotărască cu privire la ridicarea, sau nu, a imunității într-un caz dat; întrucât Parlamentul poate ține, în mod rezonabil, seama de poziția deputatului atunci când hotărăște să-i ridice, sau nu, imunitatea (2);

F.  întrucât, după cum s-a confirmat cu ocazia audierii sale, presupusa infracțiune nu are o legătură directă sau evidentă cu exercitarea funcțiunilor dlui Korwin-Mikke în calitatea sa de membru al Parlamentului European și nici nu constituie o opinie sau un vot exprimat în exercitarea funcțiunilor sale în calitate de membru al Parlamentului European, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

G.  întrucât, în acest caz, Parlamentul nu a constatat existența unui fumus persecutionis, cu alte cuvinte nu a găsit nicio dovadă care să conducă la o suspiciune suficient de întemeiată și exactă în conformitate cu care acțiunea penală ar fi fost intentată cu intenția de a-i produce daune politice deputatului în cauză;

1.  hotărăște să-i ridice imunitatea lui Janusz Korwin-Mikke;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite fără întârziere prezenta decizie și raportul comisiei competente autorității de resort a Republicii Polone și lui Janusz Korwin-Mikke.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Cauza T-345/05 Mote / Parliament (citată mai sus), punctul 28.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate