Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2049(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0150/2015

Predložena besedila :

A8-0150/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 19/05/2015 - 5.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0193

Sprejeta besedila
PDF 158kWORD 66k
Torek, 19. maj 2015 - Strasbourg
Zahteva za odvzme imunitete Januszu Korwin-Mikkeju
P8_TA(2015)0193A8-0150/2015

Sklep Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2015 o zahtevi za odvzem imunitete Januszu Korwin-Mikkeju (2015/2049(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Januszu Korwin-Mikkeju, ki jo je dne 29. decembra 2014 posredoval generalni tožilec Republike Poljske v zvezi s kazenskim postopkom, ki ga je uvedlo okrožno tožilstvo v Varšavi (primer št. V Ds 223/14), in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 28. januarja 2015,

–  po zagovoru Janusza Korwin-Mikkeja v skladu s členom 9(5) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010 in 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013(1),

–  ob upoštevanju člena 105(2) Ustave Republike Poljske ter členov 7b(1) in 7c(1) poljskega zakona o izvrševanju mandata poslanca ali člana senata z dne 9. maja 1996,

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0150/2015),

A.  ker je generalni tožilec Republike Poljske posredoval zahtevo okrožnega tožilstva v Varšavi za odobritev uvedbe kazenskega postopka zoper poslanca Evropskega parlamenta Janusza Korwin-Mikkeja v zvezi s kaznivim dejanjem iz člena 222(1) poljskega kazenskega zakonika; ker je postopek podrobneje povezan z domnevno kršitvijo pravice do telesne nedotakljivosti uradne osebe;

B.  ker se v skladu s členom 8 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije zoper poslanca Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskave, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodnega postopka zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti;

C.  ker v skladu s členom 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije poslanci Evropskega parlamenta na ozemlju svoje države uživajo imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

D.  ker v skladu s členom 105(2) ustave Republike Poljske poslanec ne more biti kazensko odgovoren brez privolitve sejma;

E.  ker lahko zgolj Parlament odloča o tem, ali se v določeni zadevi odvzame imuniteta ali ne; ker lahko Parlament pri odločanju, ali poslancu odvzeti imuniteto ali ne, razumno upošteva stališče poslanca(2);

F.  ker se je tudi na zaslišanju izkazalo, da domnevno kaznivo dejanje nima neposredne in očitne zveze z opravljanjem dolžnosti Janusza Korwin-Mikkeja kot poslanca Evropskega parlamenta niti ne predstavlja mnenja ali glasu, ki bi ga izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti kot poslanec Evropskega parlamenta, kot je določeno v členu 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

G.  ker v tem primeru Parlament ni našel dokaza za fumus persecutionis, torej dovolj resnega in utemeljenega suma, da je bil primer sprožen z namenom, da bi se poslancu politično škodovalo;

1.  se odloči, da odvzame imuniteto Januszu Korwin-Mikkeju;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Republike Poljske in Januszu Kowrin-Mikkeju.

(1) Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Zadeva T-345/05 Mote proti Parlamentu (citirano zgoraj), odstavek 28.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov