Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2071(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0151/2015

Předložené texty :

A8-0151/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/05/2015 - 5.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0194

Přijaté texty
PDF 353kWORD 66k
Úterý, 19. května 2015 - Štrasburk
Žádost, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven poslanecké imunity
P8_TA(2015)0194A8-0151/2015

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 o žádosti, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven imunity (II) (2015/2071(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven imunity, kterou dne 10. března 2015 předložil zástupce státního zástupce Nejvyššího soudu Řecké republiky v souvislosti s trestním řízením sp. zn.: ΑΒΜ Δ2011/5382, Β2012/564, které je vedeno soudem prvního stupně v Soluni, a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 25. března 2015,

–  s ohledem na skutečnost, že Theodoros Zagorakis nevyužil svého práva vyjádřit se podle čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 62 Ústavy Řecké republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0151/2015),

A.  vzhledem k tomu, že zástupce státního zástupce Nejvyššího soudu Řecké republiky požádal o zbavení imunity poslance Evropského parlamentu Theodorose Zagorakise v souvislosti s možným trestním stíháním, která se týká údajného spáchání trestného činu;

B.  vzhledem k tomu, že článek 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie uvádí, že poslanci Evropského parlamentu požívají na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu;

C.  vzhledem k tomu, že článek 62 Ústavy Řecké republiky stanoví, že během volebního období nesmí být poslanci parlamentu trestně stíhání, zatčeni, uvězněni nebo jinak omezeni na svobodě bez předchozího souhlasu parlamentu;

D.  vzhledem k tomu, že je Theodoros Zagorakis obviněn z finančních nesrovnalostí spáchaných v období let 2007 až 2012 ve fotbalovém klubu PAOK, jehož předsedou byl v uvedené době;

E.  vzhledem k tomu, že údajný trestný čin nemá u Theodorose Zagorakise zjevnou spojitost s výkonem funkce poslance Evropského parlamentu, ale souvisí s výkonem jeho funkce předsedy fotbalového klubu PAOK;

F.  vzhledem k tomu, že se trestní stíhání netýká názorů nebo hlasování během výkonu funkce poslance Evropského parlamentu ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

G.  vzhledem k tomu, že neexistuje důvodné podezření na úmyslné vedení trestního stíhání za účelem poškození politické činnosti poslance (fumus persecutionis), neboť trestní stíhání bylo zahájeno řadu let před tím, než se dotčený poslanec ujal svého mandátu;

1.  rozhodl, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému státnímu zastupitelství Nejvyššího soudu Řecké republiky a Theodorosovi Zagorakisovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner v. Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot v. Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote v. Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra v. De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch v. Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543, bod. rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Právní upozornění - Ochrana soukromí