Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2071(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0151/2015

Predkladané texty :

A8-0151/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/05/2015 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0194

Prijaté texty
PDF 283kWORD 66k
Utorok, 19. mája 2015 - Štrasburg
Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Theodorosa Zagorakisa (II)
P8_TA(2015)0194A8-0151/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. mája 2015 o žiadosti o zbavenie imunity Theodorosa Zagorakisa (II) (2015/2071(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Theodorosa Zagorakisa, ktorú 10. marca 2015 podal zástupca prokurátora na Najvyššom súde Grécka v súvislosti s konaním č. ΑΒΜ Δ2011/5382, Β2012/564 pred súdom prvého stupňa v Solúne a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 25. marca 2015,

–  so zreteľom na skutočnosť, že pán Zagorakis sa vzdal svojho práva byť vypočutý v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie a článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 62 Ústavy Helénskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0151/2015),

A.  keďže zástupca prokurátora na Najvyššom súde Grécka požiadal o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu Theodorosa Zagorakisa v súvislosti s možným trestným stíhaním vo veci údajného spáchania trestného činu;

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci Európskeho parlamentu požívajú na území vlastného štátu imunitu priznanú členom parlamentu daného štátu;

C.  keďže v článku 62 Ústavy Helénskej republiky sa ustanovuje, že členovia parlamentu nesmú byť počas volebného obdobia stíhaní, zatýkaní, väznení alebo inak obmedzovaní bez predchádzajúceho súhlasu parlamentu;

D.  keďže pán Zagorakis je obvinený zo zodpovednosti za finančné nezrovnalosti v období 2007 až 2012 vo futbalovom klube PAOK, ktorého bol v tom čase prezidentom;

E.  keďže údajný trestný čin zjavne nemá žiadnu súvislosť s funkciou poslanca Európskeho parlamentu pána Zagorakisa, ale súvisí skôr s jeho funkciou prezidenta futbalového klubu PAOK;

F.  keďže trestné stíhanie sa netýka vyjadrených názorov ani hlasovania pri výkone úloh poslanca Európskeho parlamentu na účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

G.  keďže nie je dôvod sa domnievať, že zámerom trestného konania je poškodiť politickú činnosť poslanca (fumus persecutionis), pretože trestné stíhanie sa začalo niekoľko rokov pred tým, ako sa poslanec ujal svojej funkcie;

1.  rozhodol zbaviť Theodorosa Zagorakisa imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru prokuratúre na Najvyššom súde Grécka a Theodorosovi Zagorakisovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. Septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia