Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2673(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0439/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0439/2015

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0199

Elfogadott szövegek
PDF 254kWORD 66k
2015. május 20., Szerda - Strasbourg
Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás
P8_TA(2015)0199B8-0439/2015

Az Európai Parlament határozata az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2015. április 27-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2015)02802),

–  tekintettel a Bizottság 2015. február 3-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett, 2015. május 6-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 58. cikke (7) bekezdésére és 83. cikke (5) bekezdésére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 105. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik francia bekezdésében említett határidőn belül – amely 2015. május 19-én járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 19. cikkének (1) bekezdése a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatáról rendelkezik, amennyiben többek között az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap vonatkozásában a megosztott igazgatással végrehajtott programok elfogadására 2014. január 1. után kerül sor, annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 2014-ben fel nem használt források következő évekre történő, a megfelelő felső kiadási határokat meghaladó mértékű átvitele;

B.  mivel Bulgária, a Cseh Köztársaság, Írország, Görögország, Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Magyarország, Málta, Románia és Svédország vidékfejlesztési programjai, valamint Belgium, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság egyes regionális programjai 2014 végéig nem voltak elfogadásra készek;

C.  mivel az 1311/2013/EU, Euratom rendeletet ezért a 2015/623/EU, Euratom tanácsi rendelet ennek megfelelően módosította, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 2014-re szóló, fel nem használt megfelelő előirányzatait a 2015. és 2016. évi felső kiadási határok alá csoportosítva át;

D.  mivel az 1305/2013/EU rendelet I. mellékletét, amely megállapítja a 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós vidékfejlesztési támogatás bontását, ennek megfelelően módosítani kell;

E.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendelet alapvető jelentőségű a vidékfejlesztési programok zökkenőmentes és kellő időben történő elfogadása szempontjából, és mivel helyénvaló, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenését követő napon lépjen hatályba;

1.  kijelenti, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 487. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat