Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2673(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0439/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0439/2015

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0199

Pieņemtie teksti
PDF 394kWORD 66k
Trešdiena, 2015. gada 20. maijs - Strasbūra
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
P8_TA(2015)0199B8-0439/2015

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2015. gada 27. aprīļa deleģēto regulu, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2015)02802),

–  ņemot vērā Komisijas 2015. gada 3. marta vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas 2015. gada 6. maija vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005(1), un jo īpaši tās 58. panta 7. punktu un 83. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi tā Reglamenta 105. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā laikaposmā, kas beidzās 2015. gada 19. maijā,

A.  tā kā Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 19. panta 1. punkts paredz, ka daudzgadu finanšu shēma jāpārskata tad, ja pēc 2014. gada 1. janvāra tiek pieņemtas programmas saskaņā ar dalīto pārvaldību attiecībā uz, inter alia, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, un pārskatīšanas mērķis ir 2014. gadā neizmantotās piešķirtās summas pārvietot uz turpmākiem gadiem, tādā veidā pārsniedzot izdevumu atbilstīgo maksimālo apjomu;

B.  tā kā Bulgārijas, Čehijas Republikas, Īrijas, Grieķijas, Spānijas, Horvātijas, Itālijas, Kipras, Luksemburgas, Ungārijas, Maltas, Rumānijas un Zviedrijas lauku attīstības programmas, kā arī dažas no Beļģijas, Vācijas, Francijas un Apvienotās Karalistes reģionālajām programmām līdz 2014. gada beigām vēl nebija gatavas pieņemšanai;

C.  tā kā Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 ir pārskatīta ar Padomes Regulu (ES, Euratom) 2015/623, un Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai atbilstošie neizlietotie 2014. gada piešķīrumi ir pārvietoti uz 2015. un 2016. gada izdevumu maksimālajiem apjomiem;

D.  tā kā tāpēc Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikums, kas nosaka lauku attīstībai piešķirtā Savienības atbalsta sadalījumu 2014.–2020. gadam, būtu attiecīgi jāgroza;

E.  tā kā deleģētā regula ir būtiska, lai varētu sekmīgi un savlaicīgi pieņemt lauku attīstības programmas, ir lietderīgi paredzēt, ka šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

1.  paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika