Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 11 февруари 2015 г. - Страсбург
 Предпазни мерки, предвидени в Споразумението с Република Исландия ***I
 Мерки относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси ***I
 Мерки във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки ***I
 Общи правила за внос ***I
 Oбщи правила за износ ***I
 Присъединяване на Габон към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
 Присъединяване на Андора към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
 Присъединяване на Сейшелските острови към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
 Присъединяване на Руската федерация към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
 Присъединяването на Албания към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
 Присъединяването на Сингапур към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
 Присъединяване на Мароко към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
 Присъединяване на Армения към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
 Проверка на пълномощията
 Трансграничен обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата  ***I
 Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Република Сенегал ***
 Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ
 Мерки за борба с тероризма
 Подновяване на мандата на Форума за управление на интернет
 Етикетиране на държавата на произход на месото в преработените храни
 Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС
Текстове (278 kb)
Правна информация - Политика за поверителност