Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 11. veebruar 2015 - Strasbourg
 Islandiga sõlmitud lepingus sätestatud kaitsemeetmed ***I
 Dumpingu- ja subsiidiumivastased meetmed ***I
 Dumpinguvastaste või subsiidiumidevastaste meetmete ja kaitsemeetmete ühismõju ***I
 Impordi ühised eeskirjad ***I
 Ühised ekspordieeskirjad ***I
 Gaboni ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Andorra ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Seišellide ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Venemaa ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Albaania ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Singapuri ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Maroko ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Armeenia ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Volituste kontrollimine
 Piiriülene teabevahetus liiklusohutusnõuete rikkumise kohta ***I
 ELi ja Senegali vaheline säästva kalanduse partnerlusleping ***
 USA Senati aruanne LKA korraldatud piinamiste kohta
 Terrorismivastased meetmed
 Interneti Haldamise Foorumi volituste pikendamine
 Töödeldud toitudes sisalduva liha päritoluriigi märkimine
 AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee tegevus
Tekstid (172 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika