Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Testi adottati
L-Erbgħa, 11 ta' Frar 2015 - Strasburgu
 Miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim mal-Islanda ***I
 Miżuri dwar kwistjonijiet fuq antidumping u anti-sussidji ***I
 Miżuri relatati mal-effett ikkombinat ta’ miżuri kontra d-dumping u kontra s-sussidji b’miżuri ta’ salvagwardjar ***I
 Regoli komuni għall-importazzjonijiet ***I
 Regoli komuni għall-esportazzjoni ***I
 L-adeżjoni tal-Gabon għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
 L-adeżjoni ta' Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
 L-adeżjoni tas-Seychelles għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
 L-adeżjoni tar-Russja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
 L-adeżjoni tal-Albanija għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
 L-adeżjoni ta' Singapor għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
 L-adeżjoni tal-Marokk għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
 L-adeżjoni tal-Armenja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
 Il-verifika tal-kredenzjali
 L-iskambju transfruntier ta' informazzjoni fir-rigward ta' reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-toroq ***I
 Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-UE u r-Repubblika tas-Senegal ***
 Rapport tas-Senat Amerikan dwar l-użu tat-tortura mis-CIA
 Miżuri kontra t-terroriżmu
 Tiġdid tal-mandat tal-Forum dwar il-Governanza tal-Internet
 It-tikkettar tal-pajjiż ta’ oriġini għal-laħam fl-ikel ipproċessat
 Il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
Testi (188 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza