Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 11 februari 2015 - Straatsburg
 Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst met IJsland ***I
 Maatregelen betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen ***I
 Gecombineerd effect van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen ***I
 Gemeenschappelijke regeling voor de invoer ***I
 Gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer ***I
 Toetreding van Gabon tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen *
 Toetreding van Andorra tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen *
 Toetreding van de Seychellen tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen *
 Toetreding van Rusland tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen *
 Toetreding van Albanië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen *
 Toetreding van Singapore tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen *
 Toetreding van Marokko tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen *
 Toetreding van Armenië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen *
 Het onderzoek van de geloofsbrieven
 Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen ***I
 Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en Senegal ***
 Rapport van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA
 Terrorismebestrijdingsmaatregelen
 Verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer
 Vermelding van het land van oorsprong van vlees op het etiket van verwerkte levensmiddelen
 De werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
Teksten (183 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid