Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Texte adoptate
Miercuri, 11 februarie 2015 - Strasbourg
 Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Islanda ***I
 Măsurile antidumping sau antisubvenții ***I
 Efectul combinat al măsurilor antidumping sau antisubvenții și al măsurilor de salvgardare ***I
 Regimul comun aplicabil importurilor ***I
 Regimul comun aplicabil exporturilor ***I
 Aderarea Gabonului la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii *
 Aderarea Andorei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii *
 Aderarea Seychelles la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii *
 Aderarea Rusiei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii *
 Aderarea Albaniei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii *
 Aderarea Singaporelui la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii *
 Aderarea Marocului la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii *
 Aderarea Armeniei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii *
 Verificarea prerogativelor
 Schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră ***I
 Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre UE și Republica Senegal ***
 Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA
 Măsurile antiterorism
 Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului
 Indicarea pe etichetă a țării de origine a ingredientelor din carne folosite în alimentele prelucrate
 Lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE
Texte (187 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate