Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 11 februari 2015 - Strasbourg
 Skyddsåtgärder som avses i avtalet med Island ***I
 Åtgärder gällande antidumpningsåtgärder och antisubventionsåtgärder ***I
 Samtidig tillämpning av antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder och skyddsåtgärder ***I
 Gemensamma importregler ***I
 Gemensamma exportregler ***I
 Gabons anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
 Andorras anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
 Seychellernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
 Rysslands anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
 Albaniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
 Singapores anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
 Marockos anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
 Armeniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
 Valprövning
 Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott ***I
 Partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan EU och Republiken Senegal ***
 Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr
 Åtgärder mot terrorism
 Förlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet
 Ursprungslandsmärkning av kött i bearbetade livsmedel
 Arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen
Texter (182 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy