Indiċi 
Testi adottati
L-Erbgħa, 11 ta' Frar 2015 - Strasburgu
Miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim mal-Islanda ***I
 Miżuri dwar kwistjonijiet fuq antidumping u anti-sussidji ***I
 Miżuri relatati mal-effett ikkombinat ta’ miżuri kontra d-dumping u kontra s-sussidji b’miżuri ta’ salvagwardjar ***I
 Regoli komuni għall-importazzjonijiet ***I
 Regoli komuni għall-esportazzjoni ***I
 L-adeżjoni tal-Gabon għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
 L-adeżjoni ta' Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
 L-adeżjoni tas-Seychelles għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
 L-adeżjoni tar-Russja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
 L-adeżjoni tal-Albanija għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
 L-adeżjoni ta' Singapor għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
 L-adeżjoni tal-Marokk għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
 L-adeżjoni tal-Armenja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
 Il-verifika tal-kredenzjali
 L-iskambju transfruntier ta' informazzjoni fir-rigward ta' reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-toroq ***I
 Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-UE u r-Repubblika tas-Senegal ***
 Rapport tas-Senat Amerikan dwar l-użu tat-tortura mis-CIA
 Miżuri kontra t-terroriżmu
 Tiġdid tal-mandat tal-Forum dwar il-Governanza tal-Internet
 It-tikkettar tal-pajjiż ta’ oriġini għal-laħam fl-ikel ipproċessat
 Il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE

Miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim mal-Islanda ***I
PDF 304kWORD 54k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda (kodifikazzjoni) (COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))
P8_TA(2015)0015A8-0031/2014

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – kodifikazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0308),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u 207(2), skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8‑0011/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-10 ta' Diċembru 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994 dwar metodu ta' ħidma aċċellerat tal-kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġiżlattivi(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 103 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0031/2014),

A.  billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta kkonċernata tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali;

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari, li tidher hawn taħt;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali;

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Frar 2015 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda (kodifikazzjoni)

P8_TC1-COD(2014)0160


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2015/475.)

(1) Għadha mhux ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
(2) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.


Miżuri dwar kwistjonijiet fuq antidumping u anti-sussidji ***I
PDF 306kWORD 54k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri li jistgħu jittieħdu mill-Unjoni wara rapport adottat mill-Korp għall-Ftehim fuq Tilwim tal-WTO dwar kwistjonijiet ta' anti-dumping u anti-sussidji (kodifikazzjoni) (COM(2014)0317 – C8-0017/2014 – 2014/0163(COD))
P8_TA(2015)0016A8-0033/2014

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – kodifikazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0317),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0017/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-10 ta' Diċembru 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994 - Metodu ta' ħidma aċċellerat għall-kodifikazzjoni uffiċjali ta' testi leġiżlattivi(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 103 u 59 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0033/2014),

A.  billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta kkonċernata tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali;

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari, li tidher hawn taħt;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Frar 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq il-miżuri li jistgħu jittieħdu mill-Unjoni wara rapport adottat mill-Korp għall-Ftehim fuq Tilwim tal-WTO dwar kwistjonijiet fuq anti-dumping u anti-sussidji (kodifikazzjoni)

P8_TC1-COD(2014)0163


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) Nru 2015/476.)

(1) Għadha mhux ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
(2) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.


Miżuri relatati mal-effett ikkombinat ta’ miżuri kontra d-dumping u kontra s-sussidji b’miżuri ta’ salvagwardjar ***I
PDF 302kWORD 53k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri li l-Unjoni tista’ tadotta relatati mal-effett ikkombinat ta’ miżuri kontra d-dumping u kontra s-sussidji b’miżuri ta’ salvagwardjar (kodifikazzjoni) (COM(2014)0318 – C8-0016/2014 – 2014/0164(COD))
P8_TA(2015)0017A8-0032/2014

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – kodifikazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0318),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0016/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994 dwar metodu ta' ħidma aċċellerat tal-kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġiżlattivi(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 103 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0032/2014),

A.  billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta kkonċernata tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali;

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari, li tidher hawn taħt;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Frar 2015 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri li l-Unjoni tista’ tieħu relattivament għall-effett ikkombinat ta’ miżuri kontra d-dumping jew kontra s-sussidji ma' miżuri ta’ salvagwardja (kodifikazzjoni)

P8_TC1-COD(2014)0164


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2015/477.)

(1) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.


Regoli komuni għall-importazzjonijiet ***I
PDF 303kWORD 54k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli komuni għall-importazzjonijiet (test kodifikat) (COM(2014)0321 – C8-0012/2014 – 2014/0166(COD))
P8_TA(2015)0018A8-0040/2014

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – kodifikazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill (COM(2014)0321),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0012/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-10 ta' Diċembru 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994 - Metodu ta' ħidma aċċelerat għall-kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġiżlattivi(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 103 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0040/2014),

A.  billi, skont il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-servizzi legali tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, il-proposta msemmija fiha kodifikazzjoni ċara tat-testi eżistenti mingħajr ebda bidla fis-sustanza tagħhom;

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari, li jidher hawn taħt;

2.  Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, il-Kummissjoni u l-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Frar 2015 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli komuni għall-importazzjonijiet (kodifikazzjoni)

P8_TC1-COD(2014)0166


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2015/478.)

(1) Għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
(2) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.


Regoli komuni għall-esportazzjoni ***I
PDF 304kWORD 55k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-esportazzjoni (test kodifikat) (COM(2014)0322 – C8-0013/2014 – 2014/0167(COD))
P8_TA(2015)0019A8-0035/2014

Proċedura leġiżlattiva ordinarja – kodifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0322),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0013/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-10 ta' Diċembru 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994 dwar metodu ta' ħidma aċċellerat tal-kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġiżlattivi(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 103 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0035/2014),

A.  billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta kkonċernata tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali;

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari, li jidher hawn taħt;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali;

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Frar 2015 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-esportazzjoni (kodifikazzjoni)

P8_TC1-COD(2014)0167


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2015/479.)

(1) Għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
(2) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.


L-adeżjoni tal-Gabon għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
PDF 216kWORD 49k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Gabon għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal (COM(2011)0904 – C8-0263/2014 – 2011/0441(NLE))
P8_TA(2015)0020A8-0007/2015

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0904),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 38, paragrafu erbgħa, tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 81(3), kif ukoll l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (b), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0263/2014),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Ottubru 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0007/2015),

1.  Japprova l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u japprova l-aċċettazzjoni tal-adeżjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Gabon.


L-adeżjoni ta' Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
PDF 215kWORD 48k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal (COM(2011)0908 – C8-0264/2014 – 2011/0443(NLE))
P8_TA(2015)0021A8-0004/2015

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0908),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 38, paragrafu erbgħa, tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 81(3), kif ukoll l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (b), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0264/2014),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Ottubru 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0004/2015),

1.  Japprova l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u japprova l-aċċettazzjoni tal-adeżjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u ta' Andorra.


L-adeżjoni tas-Seychelles għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
PDF 219kWORD 49k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tas-Seychelles għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal (COM(2011)0909 – C8-0265/2014 – 2011/0444(NLE))
P8_TA(2015)0022A8-0006/2015

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0909),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 38, paragrafu erbgħa, tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 81(3), kif ukoll l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (b), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0265/2014),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Ottubru 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 108(7) tar-Regoli ta ' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0006/2015),

1.  Japprova l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u japprova l-aċċettazzjoni tal-adeżjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tas-Seychelles.


L-adeżjoni tar-Russja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
PDF 215kWORD 48k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Federazzjoni Russa għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal (COM(2011)0911 – C8-0266/2014 – 2011/0447(NLE))
P8_TA(2015)0023A8-0008/2015

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0911),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 38, paragrafu erbgħa, tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 81(3), kif ukoll l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (b), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0266/2014),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Ottubru 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 108(7) tar-Regoli ta ' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0008/2015),

1.  Japprova l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u japprova l-aċċettazzjoni tal-adeżjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa.


L-adeżjoni tal-Albanija għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
PDF 214kWORD 48k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Albanija għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal (COM(2011)0912 – C8-0262/2014 – 2011/0448(NLE))
P8_TA(2015)0024A8-0002/2015

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0912),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 38, paragrafu erbgħa, tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 81(3), kif ukoll l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (b), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0262/2014),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Ottubru 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0002/2015),

1.  Japprova l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u japprova l-aċċettazzjoni tal-adeżjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Albanija.


L-adeżjoni ta' Singapor għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
PDF 215kWORD 48k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni ta’ Singapor għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal (COM(2011)0915 – C8-0267/2014 – 2011/0450(NLE))
P8_TA(2015)0025A8-0003/2015

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0915),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 38, paragrafu erbgħa, tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 81(3), kif ukoll l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (b), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0267/2014),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Ottubru 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 108(7) tar-Regoli ta ' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0003/2015),

1.  Japprova l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u japprova l-aċċettazzjoni tal-adeżjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u ta’ Singapor.


L-adeżjoni tal-Marokk għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
PDF 213kWORD 48k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Marokk għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal (COM(2011)0916 – C8-0268/2014 – 2011/0451(NLE))
P8_TA(2015)0026A8-0005/2015

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0916),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 38, paragrafu erbgħa, tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 81(3), kif ukoll l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (b), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0268/2014),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Ottubru 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0005/2015),

1.  Japprova l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u japprova l-aċċettazzjoni tal-adeżjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Marrokk.


L-adeżjoni tal-Armenja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal *
PDF 216kWORD 48k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Armenja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal (COM(2011)0917 – C8-0269/2014 – 2011/0452(NLE))
P8_TA(2015)0027A8-0009/2015

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0917),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 38, paragrafu erbgħa, tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 81(3), kif ukoll l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (b), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0269/2014),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Ottubru 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 108(7) tar-Regoli ta ' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0009/2015),

1.  Japprova l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u japprova l-aċċettazzjoni tal-adeżjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Armenja.


Il-verifika tal-kredenzjali
PDF 355kWORD 145k
Deċiżjoni
Anness
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-verifika tal-kredenzjali (2014/2165(REG))
P8_TA(2015)0028A8-0013/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Att tal-20 ta' Settembru 1976(1) dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tat-28 ta' Settembru 2005 li adottat l-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew(2), u b’mod partikolari l-Artikoli 2(1) u 3(1) tagħha,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE tas-6 ta' Diċembru 1993 dwar arranġamenti dettaljati sabiex jiġi eżerċitat id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għal-Parlament Ewropew għaċ-ċittadini tal-Unjoni li joqogħdu fi Stat Membru li tiegħu ma jkunux ċittadini(3),

–  wara li kkunsidra s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tas-7 ta’ Lulju 2005 u tat-30 ta’ April 2009(4),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 3, 4 u 11 u l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjonijiet uffiċjali, mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, dwar ir-riżultati tal-elezzjoni għall-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0013/2015),

A.  billi l-Artikolu 7(1) u (2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 jiddefinixxi l-karigi li huma inkompatibbli mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew;

B.  billi skont l-Artikolu 11 u l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura l-Membri huma mitluba li jiddikjaraw bi preċiżjoni l-attivitajiet professjonali tagħhom kif ukoll kwalunkwe funzjoni jew attività oħra remunerati;

C.  billi l-Istati Membri kollha nnotifikaw lill-Parlament bl-ismijiet tal-kandidati eletti, iżda xi wħud minnhom għadhom ma bagħtux – jew bagħtu tard – il-listi ta' kwalunkwe sostitut, flimkien mal-klassifika tagħhom skont ir-riżultati tal-votazzjoni, kif meħtieġ mill-Artikolu 3(4) tar-Regoli ta' Proċedura;

D.  billi f'xi każijiet l-Istati Membri pprovdew notifiki parzjali tal-kandidati eletti u sussegwentement bagħtu dettalji ulterjuri;

E.  billi f'xi Stati Membri qed jiġu kkunsidrati oġġezzjonijiet fir-rigward tal-elezzjoni ta' xi Membri tal-Parlament Ewropew skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u billi dawn il-proċeduri jistgħu jirriżultaw fl-annullament tal-elezzjoni tal-Membri kkonċernati;

F.  billi, skont l-Artikolu 12 tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, il-Parlament Ewropew jeħtieġlu jiddeċiedi dwar kwalunkwe kontestazzjoni li tikkonċerna l-validità tal-mandat tal-Membri tiegħu esklużivament fil-każ li din tirrigwarda ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Att imsemmi hawn fuq, u mhux fil-każ ta' ksur tad-dispożizzonijiet elettorali nazzjonali li jirreferi għalihom l-Att;

G.  billi, sabiex jiġu verifikati l-kredenzjali tal-Membri tiegħu skont l-Artikolu 12 tal-Att tal-1976, il-Parlament għandu jieħu nota tar-riżultati tal-elezzjoni kif ġew iddikjarati uffiċjalment mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, bl-ebda possibbiltà ta' diskrezzjoni fil-kwistjoni; billi, madankollu, din id-dispożizzjoni ma żżommx lill-Parlament milli jirrapporta, fejn xieraq, każijiet potenzjali ta' inkompatibilità bejn il-leġiżlazzjoni elettorali nazzjonali, li fuqha huma bbażati r-riżultati, u l-liġi tal-UE;

H.  billi persuni b'nazzjonalità ta' ċerti Stati Membri li ilhom jgħixu f'pajjiż ieħor għal perjodu ta' żmien speċifiku jistgħu jiċċaħdu mid-dritt tal-vot fl-Istat Membru tagħhom (disenfranchisement); billi f'xi każijiet dan jista' jinkludi wkoll iċ-ċaħda tad-dritt għall-kandidatura;

I.  billi l-Kummissjoni Elettorali tar-Renju Unit irrappurtat li għadd ta’ ċittadini ta’ Stati Membri oħrajn li huma residenti fir-Renju Unit ma setgħux jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom fl-aħħar elezzjoni Ewropea;

1.  Jiddikjara validu, suġġett għal kwalunkwe deċiżjonijiet eventwali mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li fihom ir-riżultati elettorali jkunu ġew ikkontestati, il-mandat tal-Membri tal-Parlament Ewropew imsemmija fl-Anness ta' din id-deċiżjoni li l-elezzjoni tagħhom ġiet ikkomunikata mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u li għamlu d-dikjarazzjonijiet bil-miktub skont l-Artikolu 7(1) u (2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, kif ukoll tal-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura;

2.  Itenni t-talba tiegħu indirizzata lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti mhux biss biex jinnotifikah fil-pront bl-ismijiet tal-kandidati eletti, iżda wkoll biex jibagħtu l-ismijiet ta' xi sostituti flimkien mal-ordni skont ir-riżultat tal-votazzjoni;

3.  Jitlob lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri biex iwettqu, mingħajr dewmien, l-eżami tat-tilwim li ġie riferut lilhom u biex jinnotifikaw lill-Parlament dwar ir-riżultati;

4.  Iqis li d-disenfranchisement huwa ekwivalenti għall-ikkastigar ta' ċittadini li jkunu eżerċitaw id-dritt tal-moviment ħieles fi ħdan l-UE (l-Artikolu 20(2)(a) TFUE), għaċ-ċaħda tagħhom mid-dritt tal-vot u mid-dritt għall-kandidatura fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-Istat Membru ta' residenza tagħhom (l-Artikolu 20(2)(b) TFUE) u l-ksur tal-prinċipju tas-suffraġju universali dirett (l-Artikolu 14(3) TUE u l-Artikolu 1(3) tal-Att tal-1976); hu tal-fehma li taħt l-ebda ċirkostanza m'għandu japplika d-disenfranchisement għall-elezzjonijiet Ewropew u jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-ebda Stat Membru ma jagħti lok għal dik il-possibbiltà;

5.  Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-formalitajiet ta’ reġistrazzjoni tagħhom marbutin mal-parteċipazzjoni ta’ persuni b’nazzjonalità ta’ Stati Membri oħrajn fl-elezzjonijiet Ewropej, sew bħala votanti u sew bħala kandidati, jiġu simplifikati, b’mod partikolari billi jitneħħew l-ostakoli amministrattivi żejda sabiex id-drittijiet imsemmija fl-Artikolu 20(2)(a) u (b) TFUE jkunu effettivi; jitlob li l-Kummissjoni tiżgura li l-prattiki tal-Istati Membri jikkonformaw mal-liġi tal-UE;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kummissjoni, lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u lill-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri.

ANNESS

Lista tal-Membri tal-Parlament Ewropew li l-mandat tagħhom ġie ddikjarat validu

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Belġju (21 Membru)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BAYET Hugues

BELET Ivo

DE BACKER Philippe

DEMESMAEKER Mark

DEPREZ Gérard

IDE Louis*

LAMBERTS Philippe

LOONES Sander**

MICHEL Louis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie***

RIES Frédérique

ROLIN Claude

STAES Bart

STEVENS Helga

TARABELLA Marc

THYSSEN Marianne****

VAN BREMPT Kathleen

VANDENKENDELAERE Tom*****

VAN OVERTVELDT Johan******

VERHOFSTADT Guy

(*) Il-mandat tas-Sur Louis IDE spiċċa fid-19 ta' Diċembru 2014.

(**) L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tal-14 ta’ Ottubru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-elezzjoni tas-Sur Sander LOONES li jissostitwixxi lis-Sur Johan VAN OVERTVELDT.

(***) Il-mandat tas-Sa Annemie NEYTS-UYTTEBROECK spiċċa fl-1 ta’ Jannar 2015.

(****)Il-mandat tas-Sa Marianne THYSSEN spiċċa fl-1 ta’ Novembru 2014.

(*****)L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tas-6 ta’ Novembru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-elezzjoni tas-Sur VANDENKENDELAERE li jissostitwixxi lis-Sa Marianne THYSSEN.

(******) Il-mandat tas-Sur Johan VAN OVERTVELDT spiċċa fil-11 ta’ Ottubru 2014.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Bulgarija (17-il Membru)

ALI Nedzhmi

BAREKOV Nikolay

DONCHEV Tomislav*

DZHAMBAZKI Angel

GABRIEL Mariya

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOTOVA Iliana Malinova

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MALINOV Svetoslav Hristov

MIHAYLOVA Iskra

NEKOV Momchil

NOVAKOV Andrey **

PAUNOVA Eva

PIRINSKI Georgi

RADEV Emil

STANISHEV Sergey

URUTCHEV Vladimir

(*) Il-mandat tas-Sur Tomislav DONCHEV spiċċa fis-7 ta’ Novembru 2014.

(**) L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tal-24 ta’ Novembru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sur Andrey NOVAKOV li jissostitwixxi s-Sur Tomislav DONCHEV.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Ir-Repubblika Ċeka (21 Membru)

Charanzová Dita

Dlabajová Martina

Ježek Petr

Keller Jan

Konečná Kateřina

Mach Petr

Maštálka Jiří

Niedermayer Ludek

Poc Pavel

Poche Miroslav

Polčák Stanislav

Pospíšil Jiří

Ransdorf Miloslav

Sehnalová Olga

Šojdrová Michaela

Štětina Jaromír

Svoboda Pavel

Telička Pavel

Tošenovský Evžen

Zahradil Jan

Zdechovský Tomáš

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Id-Danimarka (13-il Membru)

AUKEN Margrete

BENDTSEN Bendt

CHRISTENSEN Ole

DOHRMANN Jørn

KARI Rina Ronja

KARLSSON Rikke

KOFOD Jeppe

MESSERSCHMIDT Morten

PETERSEN Morten Helveg

ROHDE Jens

SCHALDEMOSE Christel

TØRNӔS Ulla

VISTISEN Anders Primdahl

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Ġermanja (96 Membru)

ALBRECHT Jan Philipp

BALZ Burkhard

BÖGE Reimer

BROK Elmar

BUCHNER Klaus

BULLMANN Udo

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

COLLIN-LANGEN Birgit

CRAMER Michael

DE MASI Fabio

DESS Albert

ECK Stefan

EHLER Christian

ERNST Cornelia

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FLECKENSTEIN Knut

FLORENZ Karl-Heinz

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEIER Jens

GERICKE Arne

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GRÄSSLE Ingeborg

GROOTE Matthias

HÄNDEL Thomas

HARMS Rebecca

HÄUSLING Martin

HENKEL Hans-Olaf

HEUBUCH Maria

HOFFMANN Iris

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

KELLER Ska

KOCH Dieter-Lebrecht

KÖLMEL Bernd

KÖSTER Dietmar

KREHL Constanze Angela

KUHN Werner

LAMBSDORFF Alexander Graf

LANGE Bernd

LANGEN Werner

LEINEN Jo

LIESE Peter

LIETZ Arne

LINS Norbert

LOCHBIHLER Barbara

LÖSING Sabine

LUCKE Bernd

McALLISTER David

MANN Thomas

MEISSNER Gesine

MELIOR Susanne

MICHELS Martina

MÜLLER Ulrike

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NOICHL Maria

PIEPER Markus

PRETZELL Marcus

PREUSS Gabriele

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

REDA Julia

REINTKE Theresa

REUL Herbert

RODUST Ulrike

SCHOLZ Helmut

SCHULZ Martin

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SIMON Peter

SIPPEL Birgit

SOMMER Renate

SONNEBORN Martin

STARBATTY Joachim

STEINRUCK Jutta

von STORCH Beatrix

THEURER Michael

TREBESIUS Ulrike

TRÜPEL Helga

VERHEYEN Sabine

VOIGT Udo

VOSS Axel

WEBER Manfred

von WEIZSÄCKER Jakob

WERNER Martina

WESTPHAL Kerstin

WIELAND Rainer

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

ZIMMER Gabriele

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

L-Estonja (6 Membri)

ANSIP Andrus*

KALLAS Kaja

KELAM Tunne

LAURISTIN Marju

PAET Urmas**

TARAND Indrek

TOOM Yana

(*) Il-mandat tas-Sur Andrus ANSIP spiċċa fl-1 ta’ Novembru 2014.

(**) L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tas-3 ta’ Novembru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-elezzjoni tas-Sur Urmas PAET li jissostitwixxi s-Sur Andrus ANSIP.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

L-Irlanda (11-il Membru)

BOYLAN Lynn

CARTY Matt

CHILDERS Nessa

CLUNE Deirdre

CROWLEY Brian

FLANAGAN Luke “Ming”

HARKIN Marian

HAYES Brian

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

NÍ RIADA Liadh

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Greċja (21 Membru)

ANDROULAKIS Nikos

CHRYSOGONOS Konstantinos

EPITIDEIOS Georgios

FOUNTOULIS Lampros

GLEZOS Emmanouil

GRAMMATIKAKIS Giorgos

KAILI Eva

KATROUGALOS Georgios*

KEFALOGIANNIS Manolis

KUNEVA Kostadinka

KYRKOS Miltiadis

KYRTSOS Georgios

MARIAS Notis

PAPADAKIS Konstantinos

PAPADIMOULIS Dimitrios

SAKORAFA Sofia

SPYRAKI Maria

SYNADINOS Eleytherios

VOZEMBERG Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

ZARIANOPOULOS Sotirios

(*) Il-mandat tas-Sur Georgios KATROUGALOS spiċċa fis-27 ta' Jannar 2015.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Spanja (54 Membru)

AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ALBIOL GUZMÁN Marina

ARIAS CAÑETE Miguel*

AYALA SENDER Inés

AYUSO Pilar

BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

BILBAO BARANDICA Izaskun

BLANCO LÓPEZ José

CABEZÓN RUIZ Soledad

CALVET CHAMBON Enrique**

COUSO PERMUY Javier***

del CASTILLO VERA Pilar

de GRANDES PASCUAL Luis

DÍAZ DE MERA GARCÍA

CONSUEGRA Agustín

ECHENIQUE ROBBA Pablo

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

FISAS AYXELÀ Santiago

GAMBÚS Francesc

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

GONZÁLEZ PEÑAS Tania****

GONZÁLEZ PONS Esteban

GUERRERO SALOM Enrique

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

HERRANZ GARCÍA Esther

IGLESIAS TURRIÓN Pablo

ITURGAIZ Carlos*****

JÁUREGUI ATONDO Ramón

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******

JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

LOPE FONTAGNÉ Verónica

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ BERMEJO Paloma

LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARAGALL Ernest

MATO ADROVER Gabriel

MAURA BARANDIARÁN Fernando

MEYER Willy*******

MILLÁN MON Francisco José

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ María Teresa

RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria Teresa

SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

SOSA WAGNER Francisco********

TERRICABRAS Josep-Maria

TREMOSA i BALCELLS Ramon

URTASUN Ernest

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

ZALBA BIDEGAIN Pablo

(*) Il-mandat tas-Sur Miguel ARIAS CAÑETE spiċċa fl-1 ta’ Novembru 2014.

(**) L-effett tal-mandat jiddekorri mill-20 ta’ Novembru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-elezzjoni tas-Sur CALVET CHAMBON li jissostitwixxi lis-Sur Francisco SOSA WAGNER.

(***) L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tal-15 ta' Lulju 2014, data tan-notifika mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sur Javier COUSO PERMUY li jissostitwixxi lis-Sur Willy MEYER.

(****) L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tal-11 ta’ Settembru 2014, data tan-notifika mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Tania GONZÁLEZ PEÑAS li tissostitwixxi lis-Sur Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO.

(*****)L-effett tal-mandat jiddekorri mis-6 ta’ Novembru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-elezzjoni tas-Sur Carlos ITURGAIZ li jissostitwixxi lis-Sur Miguel ARIAS CAÑETE.

(******) Il-mandat tas-Sur Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO spiċċa fil-1 ta’ Awwissu 2014.

(*******) Il-mandat tas-Sur Willy MEYER spiċċa fl-10 ta’ Lulju 2014.

(********) Il-mandat tas-Sur Francisco SOSA WAGNER spiċċa fl-20 ta’ Ottubru 2014.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Franza (74 Membru)

ALIOT Louis

ALLIOT-MARIE Michèle

ANDRIEU Eric

ARNAUTU Marie-Christine

ARTHUIS Jean

BALAS Guillaume

BAY Nicolas

BERÈS Pervenche

BERGERON Joëlle

BILDE Dominique

BOUTONNET Marie-Christine

BOVÉ José

BRIOIS Steeve

CADEC Alain

CAVADA Jean-Marie

CHAUPRADE Aymeric

DANJEAN Arnaud

DANTIN Michel

DATI Rachida

DELAHAYE Angélique

DELLI Karima

DENANOT Jean-Paul

de SARNEZ Marielle

D'ORNANO Mireille

DURAND Pascal

FERRAND Edouard

GODDYN SYLVIE

GOLLNISCH Bruno

GOULARD Sylvie

GRIESBECK Nathalie

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JOLY Eva

JOULAUD Marc

JUVIN Philippe

LAMASSOURE Alain

LAVRILLEUX Jérôme

LEBRETON Gilles

LE GRIP Constance

LE HYARIC Patrick

LE PEN Jean-Marie

LE PEN Marine

LOISEAU Philippe

MANSCOUR Louis-Joseph

MARTIN Dominique

MARTIN Edouard

MAUREL Emmanuel

MÉLENCHON Jean-Luc

MELIN Joelle

MONOT Bernard

MONTEL Sophie

MORANO Nadine

MORIN-CHARTIER Elisabeth

MUSELIER Renaud

OMARJEE Younous

PARGNEAUX Gilles

PEILLON Vincent

PHILIPPOT Florian

PONGA Maurice

PROUST Franck

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

ROCHEFORT Robert

ROZIÈRE Virginie

SAÏFI Tokia

SANDER Anne

SCHAFFHAUSER Jean-Luc

THOMAS Isabelle

TROSZCZYNSKI Mylène

VERGIAT Marie-Christine

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

L-Italja (73 Membru)

ADINOLFI Isabella

AFFRONTE Marco

AGEA Laura

AIUTO Daniela

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando Maria

BETTINI Goffredo Maria

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BORGHEZIO Mario

BORRELLI Davide

BRESSO Mercedes

BRIANO Renata

BUONANNO Gianluca

CAPUTO Nicola

CASTALDO Fabio Massimo

CESA Lorenzo

CHINNICI Caterina

CICU Salvatore

CIRIO Alberto

COFFERATI Sergio Gaetano

COMI Lara

CORRAO Ignazio

COSTA Silvia

COZZOLINO Andrea

D'AMATO Rosa

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

DE MONTE Isabella

DORFMANN Herbert

EVI Eleonora

FERRARA Laura

FITTO Raffaele

FONTANA Lorenzo*

FORENZA Eleonora

GARDINI Elisabetta

GASBARRA Enrico

GENTILE Elena

GIUFFRIDA Michela

GUALTIERI Roberto

KYENGE Kashetu

LA VIA Giovanni

MALTESE Curzio

MARTUSCIELLO Fulvio

MATERA Barbara

MOI Giulia

MORETTI Alessandra**

MORGANO Luigi

MOSCA Alessia Maria

MUSSOLINI Alessandra

PANZERI Pier Antonio

PAOLUCCI Massimo

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Giuseppina

PITTELLA Gianni

POGLIESE Salvatore Domenico

SALINI Massimiliano

SALVINI Matteo

SASSOLI David-Maria

SCHLEIN Elena Ethel

SERNAGIOTTO Remo

SORU Renato

SPINELLI Barbara

TAJANI Antonio

TAMBURRANO Dario

TOIA Patrizia

TOSI Flavio***

TOTI Giovanni

VALLI Marco

VIOTTI Daniele

ZANNI Marco

ZANONATO Flavio

ZULLO Marco

(*) L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tal-11 ta' Lulju 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sur Lorenzo FONTANA li jissostitwixxi s-Sur Flavio TOSI.

(**) Il-mandat tas-Sa Alessandra MORETTI fit-2 ta' Frar 2015.

(***) Il-mandat tas-Sur Flavio TOSI spiċċa fid-9 ta' Lulju 2014.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Ċipru (6 Membri)

CHRISTOFOROU Lefteris *

HADJIGEORGIOU Takis

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

STYLIANIDES Christos**

SYLIKIOTIS Neoklis

THEOCHAROUS Eleni

(*) L-effett tal-Mandat jiddekorri mid-data tas-3 ta’ Novembru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-elezzjoni tas-Sur Lefteris CHRISTOFOROU li jissostitwixxi lis-Sur Christos STYLIANIDES.

(**) Il-mandat tas-Sur Christos STYLIANIDES spiċċa fl-1 ta’ Novembru 2014.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Latvja (8 Membri)

DOMBROVSKIS Valdis*

GRIGULE Iveta

KALNIETE Sandra

KARIŅŠ Krišjānis

MAMIKINS Andrejs

PABRIKS Artis

VAIDERE Inese**

ŽDANOKA Tatjana

ZĪLE Roberts

(*) Il-mandat tas-Sur Valdis DOMBROVSKIS spiċċa fl-1 ta’ Novembru 2014.

(**) L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tat-1 ta’ Novembru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-elezzjoni tas-Sa Inese VAIDERE li tissostitwixxi lis-Sur Valdis DOMBROVSKIS.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Litwanja (11-il Membru)

AUŠTREVIČIUS Petras

BALČYTIS Zigmantas

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GUOGA Antanas

LANDSBERGIS Gabrielius

MAZURONIS Valentinas

PAKSAS Rolandas

ROPÉ Bronis

SAUDARGAS Algirdas

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Lussemburgu (6 Membri)

BACH Georges

DELVAUX-STEHRES Mady

ENGEL Frank

GOERENS Charles

REDING Viviane

TURMES Claude

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Kroazja (11-il Membru)

BORZAN Biljana

JAKOVČIĆ Ivan

MALETIĆ Ivana

PETIR Marijana

PICULA Tonino

PLENKOVIĆ Andrej

RADOŠ Jozo

ŠKRLEC Davor

STIER Davor Ivo

ŠUICA Dubravka

TOMAŠIĆ Ruža

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

L-Ungerija (21 Membru)

BALCZÓ Zoltán

BOCSKOR Andrea

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

ERDŐS Norbert

GÁL Kinga

GÁLL-PELCZ Ildikó

GYÜRK András

HÖLVÉNYI György

JÁVOR Benedek

KÓSA Ádám

KOVÁCS Béla

MESZERICS Tamás

MOLNÁR Csaba

MORVAI Krisztina

NIEDERMÜLLER Péter

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

SZANYI Tibor Jenő

TŐKÉS László

UJHELYI István

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Malta (6 Membri)

CASA David

COMODINI CACHIA Therese

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

MIZZI Marlene

SANT Alfred

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Pajjiżi l-Baxxi (26 Membru)

van BAALEN Johannes Cornelis

BELDER Bas

van de CAMP Wim

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

GERBRANDY Gerben-Jan

de GRAAFF Marcel

HAZEKAMP Antje Anna Helena

HUITEMA Jan

JANSEN Hans

de JONG Cornelis

JONGERIUS Agnes

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MAEIJER Vicky

van MILTENBURG Matthijs

MINEUR Anne-Marie

van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

van NISTELROOIJ Lambert

PIRI Kati

SARGENTINI Judith

SCHAAKE Marietje

SCHREIJER-PIERIK Annie

STUGER Olaf

TANG Paul

in 't VELD Sophia

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

L-Awstrija (18-il Membru)

BECKER Heinz K.

FREUND Eugen

KADENBACH Karin

KAPPEL Barbara

KARAS Othmar

KÖSTINGER Elisabeth

LEICHTFRIED Jörg

LUNACEK Ulrike

MAYER Georg

MLINAR Angelika

OBERMAYR Franz

REGNER Evelyn

REIMON Michel

RÜBIG Paul

SCHMIDT Claudia

VANA Monika

VILIMSKY Harald

WEIDENHOLZER Josef

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Polonja (51 Membru)

BONI Michał

BUZEK Jerzy

CZARNECKI Ryszard

DUDA Andrzej Sebastian

FOTYGA Anna Elżbieta

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GIEREK Adam

GOSIEWSKA Beata Barbara

GRÓBARCZYK Marek Józef

GRZYB Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

JACKIEWICZ Dawid Bohdan

JAZŁOWIECKA Danuta

JUREK Marek

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol Adam

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

KUDRYCKA Barbara

KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

ŁYBACKA Krystyna

MARUSIK Michał

OLBRYCHT Jan

OŻÓG Stanisław

PIECHA Bolesław Grzegorz

PIOTROWSKI Mirosław

PITERA Julia

PLURA Marek Mirosław

PORĘBA Tomasz Piotr

ROSATI Dariusz

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIEKIERSKI Czesław Adam

SZEJNFELD Adam

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WENTA Bogdan Brunon

WIŚNIEWSKA Jadwiga

WOJCIECHOWSKI Janusz

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

ZEMKE Janusz Władysław

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

ZWIEFKA Tadeusz

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Portugall (21 Membru)

ASSIS Francisco

COELHO Carlos

FARIA José Inácio

FERNANDES José Manuel

FERREIRA Elisa

FERREIRA João

GOMES Ana

MARINHO E PINTO António

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

RANGEL Paulo

RIBEIRO Sofia

RODRIGUES Liliana

RODRIGUES Maria João

RUAS Fernando

SERRÃO SANTOS Ricardo

SILVA PEREIRA Pedro

VIEGAS Miguel

ZORRINHO Carlos

ZUBER Inês Cristina

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Ir-Rumanija (32 Membru)

BOŞTINARU Victor

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian Silviu

CREŢU Corina*

CRISTEA Andi-Lucian

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DIACONU Mircea

DRĂGHICI Damian

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GRAPINI Maria

HELLVIG Eduard-Raul

IVAN Cătălin Sorin

MACOVEI Monica Luisa

MĂNESCU Ramona Nicole

MARINESCU Marian-Jean

MOISĂ Ionel-Sorin

MUREȘAN Siegfried Vasile

NEGRESCU Victor

NICA Dan

NICOLAI Norica

PAŞCU Ioan Mircea

PAVEL Emilian**

PREDA Cristian Dan

REBEGA Constantin-Laurențiu

SÂRBU Daciana Octavia

SÓGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

TAPARDEL Ana-Claudia

UNGUREANU Traian

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

(*) Il-mandat tas-Sa Corina CREŢU spiċċa fl-1 ta' November 2014.

(**) L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tal-1 ta’ Novembru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-elezzjoni tas-Sur Emilian PAVEL li jissostitwixxi lis-Sa Corina CREȚU.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Is-Slovenja (8 Membri)

BOGOVIČ Franc

FAJON Tanja

PETERLE Alojz

ŠOLTES Igor

ŠULIN Patricija

TOMC Romana

VAJGL Ivo

ZVER Milan

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Is-Slovakkja (13-il Membru)

CSÁKY Pál

FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika

KUKAN Eduard

MAŇKA Vladimír

MIKOLÁŠIK Miroslav

NAGY József

SMOLKOVÁ Monika

ŠKRIPEK Branislav

ŠTEFANEC Ivan

SULÍK Richard

ZÁBORSKÁ Anna

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Finlandja (13-il Membru)

HALLA-AHO Jussi

HAUTALA Heidi

JAAKONSAARI Liisa

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KUMPULA-NATRI Miapetra

KYLLÖNEN Merja

PIETIKÄINEN Sirpa

REHN Olli

SARVAMAA Petri

TERHO Sampo

TORVALDS Nils

VÄYRYNEN Paavo

VIRKKUNEN Henna

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

L-Isvezja (20 Membru)

ADAKTUSSON Lars

ANDERSSON Max

BJÖRK Malin

CEBALLOS Bodil

CORAZZA BILDT Anna Maria

ENGSTRÖM Linnéa*

ERIKSSON Peter

FEDERLEY Fredrick

FJELLNER Christofer

GUTELAND Jytte

HEDH Anna

HÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella**

LUDVIGSSON Olle

LUNDGREN Peter

NILSSON Jens

PAULSEN Marit

POST Soraya

ULVSKOG Marita

WIKSTRÖM Cecilia

WINBERG Kristina

(*) L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tat-8 ta' Ottubru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-elezzjoni tas-Sa Linnéa ENGSTRÖM biex tissostitwixxi lis-Sa Isabella LÖVIN.

(**) Il-mandat tas-Sa Isabella LÖVIN spiċċa fit-3 ta' Ottubru 2014.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Ir-Renju Unit (73 Membru)

AGNEW John Stuart

AKER Tim

ANDERSON Lucy

ANDERSON Martina

ARNOTT Jonathan

ASHWORTH Richard

ATKINSON Janice

BASHIR Amjad

BATTEN Gerard

BEARDER Catherine

BOURS Louise

BRADBOURN Philip*

BRANNEN Paul

CAMPBELL BANNERMAN David

CARVER Jim

COBURN David

COLLINS Jane

CORBETT Richard

DANCE Seb

(The Earl of) DARTMOUTH William

DEVA Nirj

DODDS Anneliese

DODDS Diane

DUNCAN Ian

ETHERIDGE Bill

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FINCH Raymond

FORD Vicky

FOSTER Jacqueline

FOX Ashley

GILL Nathan

GILL Neena

GIRLING Julie

GRIFFIN Theresa

HANNAN Daniel

HELMER Roger

HONEYBALL Mary

HOOKEM Mike

HOWITT Richard

HUDGHTON Ian

JAMES Diane

KAMALL Syed

KARIM Sajjad

KHAN Afzal

KIRKHOPE Timothy

KIRTON-DARLING Jude

LAMBERT Jean

LEWER Andrew

McAVAN Linda

McCLARKIN Emma

McINTYRE Anthea

MARTIN David

MOODY Clare

MORAES Claude

NICHOLSON James

NUTTALL Paul

O'FLYNN Patrick

PARKER Margot

REID Julia

SCOTT CATO Molly

SEYMOUR Jill

SIMON Sion

SMITH Alyn

STIHLER Catherine

SWINBURNE Kay

TANNOCK Charles

TAYLOR Keith

VAN ORDEN Geoffrey

VAUGHAN Derek

WARD Julie

WILLMOTT Glenis

WOOLFE Steven

(*) Il-mandat tas-Sur Philip BRADBOURN spiċċa fil-20 ta' Diċembru 2014.

(1) ĠU L 278, 8.10.1976, p. 5.
(2) ĠU L 262, 7.10.2005, p. 1.
(3) ĠU L 329, 30.12.1993, p. 34.
(4) Sentenza ta' Le Pen vs Parlament, C-208/03, EU:C:2005:429; u sentenza ta' L-Italja u Donnici vs Parlament, C-393/07 u C-9/08, EU:C:2009:275.


L-iskambju transfruntier ta' informazzjoni fir-rigward ta' reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-toroq ***I
PDF 301kWORD 55k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tiffaċilita l-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni fir-rigward ta' reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-toroq (COM(2014)0476 – C8-0113/2014 – 2014/0218(COD))
P8_TA(2015)0029A8-0001/2015

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0476,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 91(1)(c) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8‑0113/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-15 ta’ Ottubru 2014(1),

–  wara li kkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0001/2015),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Frar 2015 bil-ħsieb ta' adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tiffaċilita l-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-toroq

P8_TC1-COD(2014)0218


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, d-Direttiva (UE) 2015/413.)

(1) ĠU C 12, 15.1.2015, p. 115.


Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-UE u r-Repubblika tas-Senegal ***
PDF 220kWORD 52k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, ta' Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-UE u r-Repubblika tas-Senegal u l-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))
P8_TA(2015)0030A8-0010/2015

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill (12812/2014),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Senegal (12830/2014),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni mressqa mill-Kunsill b'konformità mal-Artikolu 43, l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) u l-Artikolu 218(7), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0276/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 99(2) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għas-Sajd u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kumitat għall-Baġits (A8-0010/2015),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Ftehim;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tgħaddi lill-Parlament il-minuti u l-konklużjonijiet tal-laqgħat tal-Kumitat Konġunt li jiddisponi għalihom l-Artikolu 7 tal-Ftehim, kif ukoll il-programm settorjali pluriennali li jiddisponi għalih l-Artikolu 4 tal-Protokoll il-ġdid;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita l-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tal-Parlament bħala osservaturi fil-laqgħat tal-Kumitat Konġunt;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni tibgħat lill-Parlament u lill-Kunsill, qabel ma jiskadi l-Ftehim preżenti u hekk kif ikunu qed jinbdew negozjati għal wieħed futur, tagħrif iddettaljat fis-sura ta' rapport ex-post dwar il-kosti u l-benefiċċji tal-Ftehim;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq lill-Parlament rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim, rigward b'mod partikolari l-programm pluriennali msemmi fl-Artikolu 4 tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tal-Ftehim, kif ukoll tagħti fid-dettall kif il-fondi mogħtija skont il-Ftehim jiġu użati;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, filwaqt li jaġixxu fil-limiti tas-setgħat rispettivi tagħhom, iżommu lill-Parlament mgħarraf immedjatament u b’kollox fl-istadji kollha tal-proċeduri relatati mal-protokoll u t-tiġdid tiegħu, skont it-termini tal-Artikolu 13(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 218(10) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

7.   Jistieden lill-Kummissjoni tiffoka b'mod partikolari fuq il-promozzjoni tal-ġestjoni lokali u l-obbligu ta' għoti ta' rendikont, kif ukoll tiffaċilita d-dispożizzjoni ta' tagħrif adegwat lill-atturi lokali kollha li huma interessati fil-Ftehim u l-implimentazzjoni tiegħu;

8.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika tas-Senegal.


Rapport tas-Senat Amerikan dwar l-użu tat-tortura mis-CIA
PDF 234kWORD 74k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (2014/2997(RSP))
P8_TA(2015)0031B8-0098/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), b'mod partikolari l-Artikoli 2, 3, 4, 6, 7 u 21 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 1, 2, 3, 4, 18 u 19 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-protokolli tagħha,

–  wara li kkunsidra l-istrumenti relevanti tad-drittijiet tal-bniedem tan-NU, b'mod partikolari l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tas-16 ta' Diċembru 1966, il-Konvenzjoni kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti tal-10 ta' Diċembru 1984 u l-protokolli relevanti tagħhom, u l-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Sfurzat tal-20 ta' Diċembru 2006,

–  wara li kkunsidra s-sentenzi tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fil-każijiet al-Nashiri v. Il-Polonja, Abu Zubaydah v. Il-Litwanja, Husayn (Abu Zubaydah) v. Il-Polonja, El-Masri v. Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, Nasr u Ghali v. L-Italja, u al-Nashiri v. Ir-Rumanija,

–  wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti Taljana li sabet 22 aġent tas-CIA, pilota tal-Forza tal-Ajru u żewġ aġenti Taljani in absentia ħatja u kkundannati għal żmien ta' priġunerija għar-rwol tagħhom tal-ħtif tal-Imam ta' Milan, Abu Omar, fl-2003,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2006 dwar l-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u d-detenzjoni illegali ta' priġunieri, adottata f'nofs il-ħidma tal-Kumitat Temporanju(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2007 dwar l-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u d-detenzjoni illegali ta' priġunieri(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Settembru 2012 dwar l-allegat trasport u detenzjoni illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA: segwitu tar-rapport tal-Kumitat tat-TDIP tal-Parlament Ewropew(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Ottubru 2013 dwar l-allegat trasport u detenzjoni illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA(4),

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-Kumitat Magħżul dwar l-Intelligence tas-Senat (SSCI) tal-Istati Uniti dwar il-Programm tal-Aġenzija Ċentrali tal-Intelligence (CIA) dwar id-detenzjoni u l-interrogazzjoni u l-użu tagħha ta' diversi forom ta' tortura fuq priġunieri bejn l-2001 u l-2006,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar Guantánamo, li l-aktar riċenti kienu dawk tat-23 ta' Mejju 2013 dwar Guantánamo: strajk tal-ġuħ minn priġunieri(5),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar id-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt u dwar ir-rapport tal-Kummissjoni tal-2013 dwar l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-Lussemburgu, il-5 u s-6 ta' Ġunju 2014),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Frar 2014 dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2012)(6),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Qafas ġdid tal-UE biex jissaħħaħ l-Istat tad-Dritt" tad-11 ta' Marzu 2014 (COM(2014)0158),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-UE dwar il-Ġlieda kontra l-Korruzzjoni tat-3 ta' Frar 2014, ippubblikat mill-Kummissjoni (COM(2014)0038),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2014 dwar il-programm ta' sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u dwar il-kooperazzjoni transatlantika fil-Ġustizzja u l-Intern(7),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/29/UE tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi r-rispett għad-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt huwa parti essenzjali għas-suċċess tal-politiki kontra t-terroriżmu;

B.  billi l-Parlament ikkundanna ripetutament il-programm dwar id-detenzjoni sigrieta u l-konsenja straordinarja tas-CIA, li rriżulta f'numru ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem inkluż l-użu tat-tortura u trattament inuman jew degradanti ieħor, ħtif, detenzjoni sigrieta, detenzjoni mingħajr proċess, u ksur tal-prinċipju tan-non-refoulement;

C.  billi, minkejja n-natura partikolari tagħhom, il-politiki ta' sigurtà nazzjonali u l-ġlieda kontra t-terroriżmu mhumiex eżentati mill-prinċipju tar-responsabbiltà, u ma jista' jkun hemm l-ebda impunità għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt internazzjonali;

D.  billi r-responsabbiltà għal konsenji straordinarji, sekwestri, detenzjonijiet sigrieti u tortura illegali hija essenzjali biex jiġu protetti u promossi b'mod effikaċi d-drittijiet tal-bniedem fil-politiki interni u esterni tal-UE, u jkunu żgurati politiki ta' sigurtà leġittimi u effikaċi bbażati fuq l-istat tad-dritt;

E.  billi l-Parlament kemm-il darba talab li jsiru investigazzjonijiet sħaħ dwar il-kollaborazzjoni tal-Istati Membri tal-UE mal-programm dwar id-detenzjoni sigrieta u l-konsenja straordinarja tas-CIA;

F.  billi l-Parlament preċedenti, fir-riżoluzzjoni tiegħu imsemmi hawn fuq tal-10 ta' Ottubru 2013, talab il-Parlament attwali jkompli jwettaq u jimplimenta l-mandat mogħti mill-Kumitat Temporanju dwar l-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u d-detenzjoni illegali ta' priġunieri, u konsegwentement jiżgura li r-rakkomandazzjonijiet tiegħu ġew segwiti, jistudja l-elementi ġodda li jistgħu jfeġġu u jagħmel użu sħiħ mid-drittijiet tiegħu ta' inkjesta u jiżviluppahom;

G.  billi r-rapport tal-Kumitat Magħżul dwar l-Intelligence tas-Senat tal-Istati Uniti jiżvela fatti ġodda li jsaħħu allegazzjonijiet li għadd ta' Stati Membri tal-UE, l-awtoritajiet tagħhom u l-uffiċjali u l-aġenti tas-sigurtà u tas-servizzi sigrieti tagħhom kienu kompliċi fil-programm dwar id-detenzjoni sigrieta u l-konsenja straordinarja tas-CIA, xi kultant permezz ta' mezzi korrotti bbażati fuq ammonti sostanzjali ta' flus mogħtija mis-CIA bi skambju għall-kooperazzjoni tagħhom;

H.  billi r-rapport tal-Kumitat Magħżul dwar l-Intelligence tas-Senat tal-Istati Uniti jirribatti dikjarazzjonijiet min-naħa tas-CIA li t-tortura żvelat informazzjoni li ma setgħatx tinġabar permezz ta' tekniki ta' interrogazzjoni tradizzjonali u mhux vjolenti;

I.  billi kawża kriminali miftuħa (Nru 150/09, quddiem il-Qorti Ċentrali Nru 5 (Juzgado Central No 5)) rigward it-tortura li sseħħ fil-Bażi Navali tal-Bajja ta' Guantánamo Bay għadha pendenti quddiem il-Qorti Nazzjonali (Audiencia Nacional) tar-Renju ta' Spanja;

J.  billi l-President tal-Istati Uniti Barack Obama impenja ruħu biex tingħalaq il-faċilità ta' detenzjoni tal-Bajja ta' Guantánamo sa Jannar 2010, faċilità li għandha 122 detenut mingħajr ma tressqu akkużi kriminali formali kontrihom quddiem qorti kriminali, inklużi 54 li ġew uffiċjalment approvati għar-rilaxx;

K.  billi l-għajnuna tal-Istati Membri tal-UE biex xi wħud mill-priġunieri tal-Bajja ta' Guantánamo jingħataw appoġġ wara l-ħelsien kienet bil-mod u limitata;

1.  Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kumitat Magħżul dwar l-Intelligence tas-Senat tal-Istati Uniti li jippubblika sommarju tar-rapport tiegħu dwar il-Programm tal-Aġenzija Ċentrali tal-Intelligence dwar id-detenzjoni u l-interrogazzjoni; iħeġġeġ il-pubblikazzjoni tar-rapport bis-sħiħ, mingħajr editjar eċċessiv u mhux meħtieġ;

2.  Jesprimi l-kundanna qawwija tiegħu għall-prattiki ta' interrogazzjoni tal-waħx li kkaratterizzaw dawn l-operazzjonijiet illegali kontra t-terroriżmu; jissottolinja l-konklużjoni fundamentali mis-Senat tal-Istati Uniti li l-metodi vjolenti applikati mis-CIA naqsu milli jiġġeneraw intelligence li evitat aktar attakki terroristiċi; ifakkar l-kundanna assoluta tiegħu ta' tortura;

3.  Iqis li l-klima ta' impunità fir-rigward tal-programm tas-CIA tat lok li jkompli l-ksur tad-drittijiet fundamentali, kif kompla jiġi żvelat mill-programmi ta' sorveljanza tal-massa tal-Aġenzija tas-Sigurtà Nazzjonali tal-Istati Uniti u s-servizzi sigrieti ta' diversi Stati Membri tal-UE;

4.  Jistieden lill-Istati Uniti tinvestiga u tieħu passi kontra numru ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem li jirriżulta minn programmi dwar il-konsenja u d-detenzjoni sigrieta tas-CIA, u biex tikkoopera mat-talbiet kollha mill-Istati Membri tal-UE għal informazzjoni, estradizzjoni jew rimedji effikaċi għall-vittmi b'konnessjoni mal-programm tas-CIA;

5.  Itenni t-talba tiegħu lill-Istati Membri biex jinvestigaw l-allegazzjonijiet li kienu jeżistu ħabsijiet sigrieti fit-territorju tagħhom fejn persuni nżammu taħt il-programm tas-CIA, u dawk involuti f'dawn l-operazzjonijiet jittieħdu quddiem il-ġustizzja, filwaqt li jqisu l-evidenza ġdida kollha li ħarġet;

6.  Jitlob lill-Istati Membri jinvestigaw bis-sħiħ l-allegazzjonijiet reċenti li l-konsenja, id-detenzjoni u t-tortura seħħew fit-territorju tagħhom, u jġibu quddiem il-qrati lil dawk responsabbli;

7.  Jesprimi tħassib dwar l-ostakli li ltqagħu magħhom l-investigazzjonijiet parlamentari u ġudizzjarji nazzjonali dwar l-involviment ta' xi Stati Membri fil-programm tas-CIA, l-abbuż tas-segretezza tal-istat, u l-klassifikazzjoni żejda tad-dokumenti li wasslu għat-tmiem ta' proċeduri kriminali u għal impunità de facto tal-awturi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

8.  Jitlob li s-sejbiet tal-inkjesti eżistenti b'rabta mal-involviment tal-Istati Membri fil-programm tas-CIA, b'mod partikolari l-inkjesta Chilcot, jiġu ppubblikati mingħajr dewmien ulterjuri;

9.  Jitlob għall-adozzjoni ta' strateġija interna tal-UE dwar id-drittijiet fundamentali u jistieden lill-Kummissjoni tipproponi l-adozzjoni ta' din l-istrateġija u l-pjan ta' azzjoni relatat;

10.  Jagħti istruzzjonijiet lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bl-assoċjazzjoni tal-Kumitat tiegħu għall-Affarijiet Barranin, u b'mod partikolari s-sottokumitat tiegħu għad-Drittijiet tal-Bniedem, jerġa' jibda l-inkjesta tiegħu dwar "l-allegat trasport u detenzjoni illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA" u jirrapporta lis-seduta plenarja fi żmien sena billi:

   isir segwitu tar-rakkomandazzjonijiet li saru fir-riżoluzzjoni tiegħu imsemmi hawn fuq tal-11 ta' Settembru 2012 dwar l-allegat trasport u detenzjoni illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA: segwitu tar-rapport tal-Kumitat tat-TDIP tal-Parlament Ewropew,
   tiġi ffaċilitata u appoġġjata għajnuna legali reċiproka konformi mad-drittijiet tal-bniedem u kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-awtoritajiet investigattivi u kooperazzjoni bejn l-avukati involuti fil-ħidma relatata mal-obbligu ta' rendikont fl-Istati Membri;
   jiġi organizzat smigħ li jinvolvi l-parlamenti nazzjonali u l-ġuristi li jieħu kont tal-inkjesti parlamentari u ġudizzjarji kollha tal-passat u dawk attwali;
   tiġi organizzata missjoni parlamentari għas-sejbien tal-fatti li tinvolvi l-gruppi politiċi kollha interessati fl-Istati Membri tal-UE fejn allegatament eżistew siti ta' detenzjoni sigrieta tas-CIA;
   tinġabar l-informazzjoni u l-evidenza kollha relevanti dwar il-possibbiltà ta' tixħim jew atti oħra ta' korruzzjoni marbuta mal-programm tas-CIA;

11.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 303 E, 13.12.2006, p. 833.
(2) ĠU C 287 E, 29.11.2007, p. 309.
(3) ĠU C 353 E, 3.12.2013, p. 1.
(4) Testi adottati, P7_TA (2013)0418.
(5) Testi adottati, P7_TA (2013)0231.
(6) Testi adottati, P7_TA(2014)0173.
(7) Testi adottati, P7_TA(2014)0230.


Miżuri kontra t-terroriżmu
PDF 333kWORD 101k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar miżuri kontra t-terroriżmu (2015/2530(RSP))
P8_TA(2015)0032RC-B8-0122/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3, 6, 7 u 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikoli 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 u 88 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 6, 7, 8, 10(1), 11, 12, 21, 47-50, 52 u 53 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Ġunju 2014 dwar ir-rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta' Sigurtà Interna għall-UE 2010-2014 (COM(2014)0365),

–  wara li kkunsidra r-Rapport tal-Europol dwar is-Sitwazzjoni u t-Tendenzi tat-Terroriżmu fl-UE (TE-SAT) għas-sena 2014,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni adottata mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU fl-24 ta' Settembru 2014 dwar theddid għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali kkawżat minn atti terroristiċi (Riżoluzzjoni 2178 (2014)),

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija ta' Sigurtà Interna għall-UE, kif adottata mill-Kunsill fil-25 ta' Frar 2010,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Diċembru 2011 dwar il-linja politika tal-UE kontra t-terroriżmu: il-kisbiet ewlenin u l-isfidi tal-futur,(1),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tal-24 ta' April 2009 dwar il-problema tat-tfassil tal-profil, b'mod partikulari fuq bażi ta’ etniċità u razza, fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, fl-infurzar tal-liġi, l-immigrazzjoni, il-kontroll tad-dwana u tal-fruntieri(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2013 dwar it-tieni rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta' Sigurtà Interna għall-UE(3),

–  wara li kkunsidra l-Valutazzjoni ta’ Theddid mill-Kriminalità Organizzata Faċilitat mill-Internet (iOCTA) 2014 tal-Europol,

–  wara li kkunsidra l-Valutazzjoni tal-Europol dwar it-Theddid mill-Kriminalità Serja u Organizzata fl-UE (SOCTA) 2013,

–  wara li kkunsidra d-dibattitu fil-plenarja tiegħu tat-28 ta' Jannar 2015 dwar miżuri kontra t-terroriżmu,

–  wara li kkunsidra l-Kunsill informali tal-Ġustizzja u Affarijiet Interni (ĠAI) li sar f’Riga fid-29 u fit-30 ta' Jannar 2015,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Diċembru 2014 dwar l-Istrateġija mġedda dwar is-Sigurtà Interna tal-UE(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kunsill informali tal-ĠAI tal-11 ta' Jannar 2015,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill ĠAI tad-9 ta' Ottubru 2014 u tal-5 ta' Diċembru 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Koordinatur tal-UE għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu lill-Kunsill Ewropew tal-24 ta'Novembru 2014 (15799/14),

–  wara li kkunsidra l-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2015 ippubblikat fis-16 ta' Diċembru 2014 (COM(2014)0910),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Jannar 2014 bit-titolu "Il-Prevenzjoni tar-Radikalizzazzjoni għat-Terroriżmu u l-Estremiżmu Vjolenti: It-Tisħiħ tar-Reazzjoni tal-UE" (COM(2013)0941),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 dwar il-Protezzjoni tad-Data dwar l-applikazzjoni tal-kunċetti tan-neċessità u dak tal-proporzjonalità u l-protezzjoni tad-data fis-settur tal-infurzar tal-liġi (Opinjoni 01/2014),

–  wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta’ April 2014 fil-kawżi konġunti C-293/12 u C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd and Seitlinger and others, u l-opinjoni tas-Servizz Legali tal-Parlament dwar l-interpretazzjoni ta’ din is-sentenza,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi t-terroriżmu u l-estremiżmu vjolenti huma fost it-theddidiet maġġuri għas-sigurtà u l-libertajiet tagħna;

B.  billi l-avvenimenti traġiċi li seħħew dan l-aħħar f'Pariġi servew bħala tfakkira li l-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja theddida terroristika kontinwa u evoluttiva li fl-aħħar għaxar snin laqtet b'mod sever lil għadd ta’ Stati Membri tagħha b'attakki mmirati mhux biss kontra n-nies iżda anke kontra l-valuri u l-libertajiet li fuqhom hija bbażata l-Unjoni;

C.  billi s-sigurtà hi waħda mid-drittijiet iggarantiti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, iżda d-drittijiet fundamentali, il-libertajiet ċivili u l-proporzjonalità huma elementi essenzjali f'politiki ta' kontra t-terroriżmu li jkunu ta’ suċċess;

D.  billi l-istrateġiji ta' prevenzjoni biex jiġi miġġieled it-terroriżmu għandhom ikunu bbażati fuq approċċ pluridimensjonali mmirat direttament kontra t-tħejjija ta' attakki fuq it-territorju tal-UE, iżda wkoll li jintegra l-ħtieġa li jiġu indirizzati l-kawżi bażiċi tat-terroriżmu; billi t-terroriżmu jirrappreżenta theddida globali li għandha tiġi ttrattata b’mod deċiżiv fil-livelli lokali, nazzjonali, Ewropej u globali sabiex tissaħħaħ is-sigurtà taċ-ċittadini tagħna, jiġu difiżi l-valuri fundamentali tal-libertà, id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem u biex ikun rispettat id-dritt internazzjonali;

E.  billi l-għadd ta’ attakki terroristiċi severi li seħħew fuq art Ewropea sa mill-11 ta' Settembru 2001, bl-aktar wieħed reċenti jseħħ f'Jannar ta' din is-sena, ħallew impatt sinifikanti fuq is-sens ta' sigurtà fost iċ-ċittadini u r-residenti tal-UE; billi f'dawn l-aħħar snin, kien hemm tibdil drammatiku fis-sitwazzjoni tas-sigurtà fl-Ewropa minħabba konflitti ġodda u taqlib fil-viċinat immedjat tal-UE, l-iżvilupp mgħaġġel ta' teknoloġiji ġodda, u wkoll il-qawmien preokkupanti tar-radikaliżmu li qed iwassal għall-vjolenza kemm fi ħdan l-UE kif ukoll fil-pajjiżi ġirien;

F.  billi t-tixrid tal-propaganda terrorista qed tkun iffaċilitata mill-użu tal-internet u tal-midja soċjali; billi ċ-ċiberterroriżmu jippermetti lill-gruppi terroristiċi jistabbilixxu u jżommu kuntatt mingħajr l-ostakoli fiżiċi tal-fruntieri, biex b'hekk jnaqqsu l-bżonn li jkollhom bażijiet jew santwarji fil-pajjiżi;

G.  billi l-UE qed tiffaċċja t-theddida serja u dejjem akbar ippreżentata mill-hekk imsejħa 'ġellieda barranin tal-UE', partikolarment individwi li jivvjaġġaw lejn stat li mhuwiex l-istat ta' residenza jew nazzjonalità tagħhom bl-iskop li jwettqu jew jippjanaw atti terroristiċi, jew biex jagħtu jew jirċievu taħriġ terroristiku, inkluż b'rabta ma' konflitti armati; billi hu stmat li bejn 3 500 sa 5 000 ċittadin tal-UE ħallew darhom biex isiru ġellieda barranin mat-tfaqqigħ tal-gwerra u tal-vjolenza fis-Sirja, l-Iraq u l-Libja, li qed joħolqu sfida enormi għas-sigurtà taċ-ċittadini tal-UE;

1.  Jikkundanna bl-iktar mod qawwi l-atroċitajiet li seħħew f'Pariġi, u jtenni l-kondoljanzi profondi tiegħu mal-poplu ta' Franza u l-familji tal-vittmi, u l-unità tiegħu fil-ġlieda globali kontra t-terroriżmu u l-attakk fuq il-valuri demokratiċi u l-libertajiet tagħna;

2.  Jikkundanna bil-qawwa u b’mod kategoriku l-atti terroristiċi kollha, il-promozzjoni tat-terroriżmu, il-glorifikazzjoni ta’ dawk involuti fit-terroriżmu u d-difiża ta’ ideoloġiji vjolenti estremisti, kull fejn iseħħu jew jiġu difiżi fid-dinja; jenfasizza li m’hemmx libertà mingħajr is-sigurtà u m'hemmx sigurtà mingħajr il-libertà;

3.  Jinnota bi tħassib in-numru li qed jikber b’mod rapidu ta' ċittadini tal-UE li jivvjaġġaw f'żoni ta' konflitt biex jingħaqdu ma' organizzazzjonijiet terroristiċi u li aktar tard jirritornaw fit-territorju tal-UE, u li qegħdin joħolqu riskji għas-sigurtà interna tal-Unjoni u għall-ħajja taċ-ċittadini tal-UE; jitlob lill-Kummissjoni tipproponi definizzjoni ċara u uniformi ta’ "ġellieda barranin mill-UE" sabiex tiżdied iċ-ċertezza tad-dritt;

4.  Jenfasizza l-ħtieġa ta’ miżuri aktar speċjalizzati biex jindirizzaw b’mod deċiżiv il-problema ta’ ċittadini tal-UE li jsiefru biex jiġġieldu għal organizzazzjonijiet terroristiċi barra mill-pajjiż; jafferma li filwaqt li f’ċerti każijiet tkun tista' ssir prosekuzzjoni, għandhom jiġu applikati miżuri oħra biex tiġi pprevenuta r-radikalizzazzjoni li twassal għal estremiżmu vjolenti, biex jiġi sfrattat l-ivjaġġar ta’ ġellieda Ewropej u barranin oħra u biex jiġu ttrattati l-persuni li jirritornaw; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiżviluppaw l-aħjar prattiki bbażati fuq dawk ta’ Stati Membri li adottaw strateġiji, pjanijiet u programmi ta’ azzjoni ta’ suċċess f’dan il-qasam;

Il-ġlieda kontra l-kawżi bażiċi tat-terroriżmu u tar-radikalizzazzjoni li jwasslu għall-estremiżmu vjolenti

5.  Jenfasizza li hemm bżonn ta' strateġija ta’ kontra t-terroriżmu bbażata fuq approċċ ta’ ħafna saffi sabiex tiġi indirizzata t-theddida ppreżentata mit-terroriżmu b'mod ġenerali, li tindirizza b'mod komprensiv il-fatturi sottostanti tar-radikalizzazzjoni li jwasslu għall-estremiżmu vjolenti, bħalma huma l-iżvilupp tal-koeżjoni soċjali, l-inklużività u t-tolleranza politika u reliġjuża, u l-evitar tal-ghettoizzazzjoni, l-analiżi u l-kontrobilanċjar tal-inċitament onlajn għat-twettiq ta' atti terroristiċi, il-prevenzjoni tat-tluq bi skop ta' għaqda f'organizzazzjonijiet terroristiċi, il-prevenzjoni u l-waqfien tar-reklutaġġ u l-parteċipazzjoni f'konflitti armati, l-isfrattar tal-appoġġ finanzjarju lill-organizzazzjonijiet terroristiċi u lill-individwi li għandhom il-ħsieb li jingħaqdu magħhom, il-garanzija ta' prosekuzzjoni ġuridika soda fejn xieraq u l-għoti tal-għodod adegwati lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi biex iwettqu d-dmirijiet tagħhom b’rispett sħiħ għad-drittijiet fundamentali;

6.  Jistieden lill-Istati Membri jinvestu fi skemi li jindirizzaw il-kawżi bażiċi tar-radikalizzazzjoni, inklużi programmi edukattivi, li jippromwovu l-integrazzjoni, l-inklużjoni soċjali, id-djalogu, il-parteċipazzjoni, l-ugwaljanza, it-tolleranza u l-fehim fost il-kulturi u r-reliġjonijiet differenti, u programmi ta' rijabilitazzjoni;

7.  Jinnota bi tħassib serju l-fenomenu tar-radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet, u jħeġġeġ lill-Istati Membri jiskambjaw l-aħjar prattiki dwar il-kwistjoni; jitlob li tingħata attenzjoni speċjali lill-ħabsijiet u lill-kundizzjonijiet tad-detenzjoni, b'miżuri mmirati biex tiġi indirizzata r-radikalizzazzjoni f'dan l-ambjent; jistieden lill-Istati Membri jaħdmu aktar biex itejbu s-sistemi amministrattivi tal-ħabsijiet bil-għan li jiffaċilitaw id-detezzjoni tad-detenuti li huma involuti fit-tħejjia ta' atti terroristiċi, jimmonitorjaw u jipprevjenu l-proċessi tar-radikalizzazzjoni u jistabbilixxu programmi speċifiċi ta' diżimpenn, rijabilitazzjoni u deradikalizzazzjoni;

8.  Jenfasizza l-bżonn urġenti li tiġi intensifikata l-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u li jiġu promossi programmi ta' deradikalizzazzjoni bil-għoti tas-setgħa u l-parteċipazzjoni mal-komunitajiet u mas-soċjetà ċivili fil-livell nazzjonali u dak lokali sabiex tinġieb fi tmiemha l-firxa tal-ideoloġiji estremisti; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ in-Netwerk ta' Sensibilizzazzjoni dwar ir-Radikalizzazzjoni (RAN), li jlaqqa' flimkien l-atturi kollha involuti fl-iżvilupp ta' kampanji kontra r-radikalizzazzjoni u t-twaqqif ta' strutturi u proċessi ta' deradikalizzazzjoni għal dawk il-ġellieda barranin li jirritornaw, u tisfida lill-ideoloġiji estremisti billi tipprovdi alternattivi pożittivi;

9.  Jappoġġja l-adozzjoni ta' strateġija Ewropea biex issir ġlieda lill-propaganda terroristika, in-netwerks radikali u r-reklutaġġ bl-internet, li tibni fuq l-isforzi li diġà saru u l-inizjattivi li diġà ttieħdu fuq bażi intergovernattiva u volontarja bil-għan li jkun hemm aktar skambji tal-aħjar prattiki u metodi ta' suċċess f'dan il-qasam;

10.  Jitlob għall-adozzjoni ta' rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar strateġiji nazzjonali għall-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni, li tkun tindirizza l-firxa wiesgħa tal-fatturi li jaħtu għar-radikalizzazzjoni u li jsiru rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri dwar l-istabbiliment ta' programmi ta' diżimpenn, riabilitazzjoni u deradikalizzazzjoni;

L-implimentazzjoni u r-rieżami tal-miżuri eżistenti ta' infurzar tal-liġi

11.  Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu l-aħjar użu tal-pjattaformi, bażijiet ta' data u sistemi ta' twissija eżistenti fil-livell Ewropew, bħas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS) u s-Sistemi Avvanzati ta' Informazzjoni dwar il-Passiġġieri (APIS);

12.  Jenfasizza li l-moviment ħieles fi ħdan iż-żona Schengen huwa wieħed mill-iktar libertajiet importanti tal-Unjoni Ewropea, u għalhekk jeskludi kwalunkwe proposta għas-sospensjoni tas-sistema Schengen, u jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex, minflok, japplikaw b'mod iktar strett ir-regoli eżistenti li diġà jinkludu l-possibbiltà li jiġu introdotti temporanjament il-kontrolli tad-dokumenti, u jagħmlu użu aħjar tas-sistema SIS II; jinnota li diġà jistgħu jitwettqu ċerti kontrolli b’mira speċifika fuq individwi meta dawn ikunu qed jaqsmu fruntieri esterni;

13.  Jieħu l-impenn li jaħdem favur it-tlestija tad-Direttiva dwar PNR tal-UE sa tmiem is-sena; iħeġġeġ għalhekk lill-Kummissjoni tistabbilixxi l-konsegwenzi tas-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja b'rabta mad-Direttiva għaż-Żamma tad-Data(5), u l-implikazzjonijiet possibbli tagħha fuq id-Direttiva dwar PNR tal-UE; iħeġġeġ lill-Kunsill jagħmel progress fuq il-Pakkett dwar il-Protezzjoni tad-Data sabiex it-trilogi – kemm fuq id-Direttiva dwar PNR tal-UE kif ukoll dwar il-Pakkett għaż-Żamma tad-Data– ikunu jistgħu jseħħu b'mod parallel. Jħeġġeġ lill-Kummissjoni tistieden esperti indipendenti mill-komunitajiet tal-infurzar tal-liġi, is-sikurezza u l-intelligence u rappreżentanti mill-Partit ta' Hidma 29 biex jikkontribwixxu b'fehmiet u prinċipji, fid-dawl tal-ħtiġijiet ta' sikurezza, fir-rigward tal-ħtieġa u l-proporzjonalità tal-PNR;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni biex immedjatament u mbagħad regolarment tivvaluta l-istrumenti attwali u twettaq valutazzjoni korrispondenti tad-diskrepanzi li jkun fadal fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, fejn il-Kunsill Ewropew jevalwa regolarment it-theddidiet li tiffaċċja l-Unjoni bil-għan li l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jkunu jistgħu jieħdu azzjoni effettiva; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill japprovaw pjan direzzjonali mġedded għall-ġlieda kontra t-terroriżmu, li jagħti rispons effiċjenti għat-theddidiet eżistenti u jiżgura sigurtà effettiva għal kulħadd filwaqt li jiggarantixxi d-drittijiet u l-libertajiet li huma l-prinċipji li fuqhom hija mibnija l-Unjoni Ewropea;

15.  Jenfasizza li dimensjoni essenzjali tal-ġlieda kontra t-terroriżmu għandha tkun l-inklużjoni ta' politiki li jipproteġu u jappoġġjaw lill-vittmi u l-familji tagħhom; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri kollha jimplimentaw kif xieraq id-Direttiva 2012/29/UE tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi ta' kriminalità;

16.  Iqis li l-ġlieda kontra t-traffikar tal-armi tan-nar għandha tkun prijorità tal-UE fil-ġlieda kontra l-kriminalità internazzjonali serja u organizzata; jemmen li, b'mod partikolari, trid tkompli tissaħħaħ il-kooperazzjoni rigward il-mekkaniżmi tal-iskambju tal-informazzjoni u t-traċċabilità u l-qerda tal-armi projbiti; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta bħala kwistjoni ta' urġenza r-regoli eżistenti tal-UE dwar il-moviment tal-armi tan-nar illegali, apparati esplussivi u t-traffikar tal-armi marbut mal-kriminalità organizzata;

17.  Jilqa' l-adozzjoni li se ssir fil-ġejjieni qrib fil-livell Ewropew ta' qafas ġuridiku aġġornat għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, bħala pass deċiżiv li għandu jiġu implimentat fil-livelli kollha bil-għan li tiġi żgurata l-effikaċja tiegħu u b'hekk tiġi indirizzata għajn sinifikanti ta' finanzjament għall-organizzazzjonijiet terroristiċi;

18.  Jistieden lill-Istati Membri jintensifikaw il-kooperazzjoni ġudizzjarja bejniethom abbażi tal-istrumenti disponibbli tal-UE, bħalma huma s-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni ta' Rekords Kriminali (ECRIS), il-Mandat ta' Arrest Ewropew u l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea;

Is-sigurtà interna tal-UE u l-infurzar tal-liġi tal-UE u l-kapaċitajiet tal-Aġenziji

19.  Jistieden lill-Istati Membri jipprevjenu ċ-ċaqlieq ta' terroristi suspettati bit-tisħiħ tal-kontrolli fil-fruntieri esterni, il-kontroll aktar sistematiku u effettiv tad-dokumenti tal-ivvjaġġar, il-ġlieda kontra t-traffikar illegali tal-armi u l-użu frodulenti tal-identità, u l-identifikazzjoni taż-żoni ta' riskju;

20.  Jinnota bi tħassib l-użu dejjem akbar ta' teknoloġija tal-internet u tal-komunikazzjoni minn organizzazzjonijiet terroristiċi sabiex jikkomunikaw, jippjanaw attakki u jxerrdu l-propaganda; jitlob lill-kumpaniji tal-internet u tal-midja soċjali jaħdmu flimkien mal-gvernijijet u mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u mas-soċjetà ċivili bil-għan li jiġġieldu din il-problema, filwaqt li jiżguraw li l-prinċipji ġenerali tal-libertà tal-kelma u l-privatezza jiġu rispettati f'kull mument; jenfasizza li miżuri li jillimitaw l-użu u t-tixrid tad-data fuq l-internet għall-finijiet tal-ġlieda kontra t-terroriżmu jridu jkunu neċessarji u proporzjonati;

21.  Itenni li l-ġbir u l-kondiviżjoni kollha tad-data, inkluż mill-aġenziji tal-UE bħall-Europol, għandhom ikunu konformi mad-dritt tal-UE u mad-dritt nazzjonali u bbażati fuq qafas koerenti tal-protezzjoni tad-data li joffri standards ta' protezzjoni tad-data personali legalment vinkolanti fil-livell tal-UE;

22.  Iħeġġeġ bil-qawwa skambju aħjar tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u l-aġenziji tal-UE; barra minn hekk jenfasizza l-bżonn li jiġi mtejjeb, intesifikat u mħaffef il-qsim tal-informazzjoni tal-infurzar tal-liġi globali; jitlob kooperazzjoni operattiva aktar effikaċi fost l-Istati Membri u pajjiżi terzi permezz tal-użu akbar ta' strumenti ta' siwi eżistenti bħalma huma l-Iskwadri ta' Investigazzjoni Konġunta, il-ftehimiet dwar Programm għat-Traċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu u r-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR), kif ukoll qsim aktar rapidu u effiċjenti tad-data u l-informazzjoni relevanti, li jkun soġġett għas-salvagwardji adegwati tal-protezzjoni tad-data u l-privatezza;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill iwettqu valutazzjoni komprensiva tal-miżuri tal-UE ta’ kontra t-terroriżmu u miżuri relatati, b'mod partikolari fir-rigward tal-implimentazzjoni tagħhom fil-liġi u fil-prattika fl-Istati Membri u ta’ kemm l-Istati Membri jikkooperaw mal-aġenziji tal-UE f'dan il-qasam, b'mod partikolari l-Europol u l-Eurojust, u jagħmlu valutazzjoni korrispondenti tad-diskrepanzi li jkun għad fadal, filwaqt li jagħmlu użu tal-proċedura li jiddisponi għaliha l-Artikolu 70 tat-TFUE, u jintroduċu dan il-proċess ta' valutazzjoni bħala parti mill-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà;

24.  Jenfasizza l-bżonn li l-aġenziji u l-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar tal-liġi jikkumbattu lill-għejun ewlenin ta' introjtu għall-organizzazzjonijiet terroristiċi, inklużi l-ħasil tal-flus, it-traffikar tal-bnedmin u l-kummerċ illegali tal-armi; jitlob, f'dan ir-rigward, għall-implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni tal-UE f'dan il-qasam, bil-għan li jkun hemm approċċ ikkoordinat fl-UE kollha; jinnota li 50 % biss tal-informazzjoni dwar it-terroriżmu u l-kriminalità organizzata tingħata mill-Istati Membri lill-Europol u l-Eurojust;

25.  Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu użu aħjar tal-kapaċitajiet uniċi tal-Europol billi jiżguraw li l-unitajiet nazzjonali tagħhom jagħtu lill-Europol l-informazzjoni relevanti b'manjiera aktar sistematika u regolari; jappoġġja ulterjorment il-ħolqien fi ħdan il-Europol ta' pjattaforma Ewropea għall-ġlieda kontra t-terroriżmu, bil-għan li jiġu massimizzati l-kapaċitajiet operazzjonali u tekniċi tiegħu kif ukoll il-kapaċitajiet ta' skambju ta' intelligence tiegħu;

26.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiżdiedu l-effikaċità u l-koordinazzjoni tar-rispons tal-ġustizzja kriminali permezz tal-Eurojust, tiġi armonizzata l-kriminalizzazzjoni ta' reati fl-UE kollha marbuta mal-ġellieda barranin bil-għan li jiġi provdut qafas ġuridiku u tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni transfruntiera, sabiex jiġu evitati d-diskrepanzi fil-prosekuzzjoni u jiġu indirizzati l-isfidi prattiċi u ġuridiċi fil-ġbir u l-ammissibilità tal-evidenza f'każijiet ta' terroriżmu, billi tiġi aġġornata d-Deċiżjoni Kwadru 2008/919/ĠAI;

27.  Jitlob li jkun hemm sorveljanza demokratika u ġudizzjarja b'saħħitha tal-politiki tal-ġlieda kontra t-terroriżmu u x-xogħol ta' intelligence fi ħdan l-UE, bi skrutinju demokratiku indipendenti sħiħ, u jinsisti li l-kooperazzjoni fis-sigurtà għandha tirrispetta b’mod strett id-dritt internazzjonali;

L-adozzjoni ta' strateġija esterna tal-UE għall-ġlieda kontra t-terroriżmu internazzjonali

28.  Jistieden lill-UE tippromwovi b'mod attiv sħubija globali kontra t-terroriżmu u taħdem mill-qrib mal-atturi reġjonali bħalma huma l-Unjoni Afrikana, il-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf u l-Lega Għarbija, u b’mod partikolari mal-pajjiżi li huma ġirien tas-Sirja u l-Iraq u l-pajjiżi li ġarrbu impatt drammatiku mill-konflitt, bħall-Ġordan, il-Libanu u t-Turkija, kif ukoll man-NU u b’mod partikolari mal-Kumitat Kontra t-Terroriżmu tagħha; jitlob, f'dan ir-rigward, li jiżdied id-djalogu bejn l-esperti tal-iżvilupp u dawk tas-sigurtà bejn l-UE u dawk il-pajjiżi;

29.  Jenfasizza b'mod partikolari l-ħtieġa li l-UE, l-Istati Membri tagħha u l-pajjiżi sħab tagħha jibbażaw l-istrateġija tagħhom għall-ġlieda kontra t-terroriżmu internazzjonali fuq l-istat tad-dritt u r-rispett tad-drittijiet fundamentali; jenfasizza, barra minn hekk, li l-azzjonijiet esterni tal-Unjoni fil-ġlieda kontra t-terroriżmu internazzjonali għandhom l-ewwel nett ikunu mmirati lejn il-prevenzjoni tat-terroriżmu, il-ġlieda kontrih u l-prosekuzzjoni tiegħu;

30.  Jitlob lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jadotta strateġija esterna tal-UE għall-ġlieda kontra t-terroriżmu internazzjonali, bil-għan li jiġu indirizzati l-għejun tat-terroriżmu internazzjonali u tiġi integrata l-glieda kontra t-terroriżmu; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jiżviluppaw strateġija ta' kooperazzjoni kontra t-terroriżmu ma' pajjiżi terzi filwaqt li jiżguraw li l-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem ikunu rispettati;

31.  Iħeġġeġ lill-UE tirrevedi l-istrateġija tagħha rigward in-Nofsinhar tal-Mediterran bħala parti mir-rieżami li qed isir tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, u tikkonċentra fuq li tagħti s-sostenn tagħha lil dawk il-pajjiżi u l-atturi li huma ġenwinament impenjati favur valuri komuni u favur ir-riforma;

32.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li tingħata attenzjoni lill-prevenzjoni u l-ġlieda lir-radikalizzazzjoni fil-pjanijiet ta' azzjoni u d-djalogi politiċi ta’ bejn l-UE u l-pajjiżi sħab tagħha, inkluż billi tiżdied il-kooperazzjoni internazzjonali, jintużaw programmi u kapaċitajiet eżistenti, u ssir ħidma ma' atturi tas-soċjetà ċivili f'pajjiżi ta' interess dwar il-ġlieda lill-propaganda radikali u terroristika fuq l-Internet u mezzi oħra tal-komunikazzjoni;

33.  Jisħaq fuq il-fatt li strateġija komprensiva tal-UE dwar miżuri kontra t-terroriżmu trid ukoll tagħmel użu sħiħ tal-politiki barranin u ta' żvilupp tagħha sabiex tiġġieled lill-faqar, id-diskriminazzjoni u l-marġinalizzazzjoni, tiġġieled lill-korruzzjoni u tippromwovi l-governanza tajba u tipprevjeni u ssolvi l-konflitti, li kollha jikkontribwixxu għall-marġinalizzazzjoni ta' ċerti gruppi u setturi tas-soċjetà, u b'hekk jagħmluhom aktar vulnerabbli għall-propaganda ta' gruppi estremisti;

o
o   o

34.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 168 E, 14.6.2013, p. 45.
(2) ĠU C 184 E, 8.7.2010, p. 119.
(3) Testi adottati, P7_TA(2013)0384.
(4) Testi adottati, P8_TA(2014)0102.
(5) Direttiva 2006/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar iż-żamma ta' data ġenerata jew proċessata b'konnessjoni mal-provvista ta' servizzi pubblikament disponibbli ta' komunikazzjoni elettronika jew ta' networks ta' komunikazzjoni pubblika u li temendi d-Direttiva 2002/58/KE (ĠU L 105, 13.4.2006, p. 54).


Tiġdid tal-mandat tal-Forum dwar il-Governanza tal-Internet
PDF 232kWORD 71k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar it-tiġdid tal-mandat tal-Forum dwar il-Governanza tal-Internet (2015/2526(RSP))
P8_TA(2015)0033RC-B8-0099/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ġunju 2005 dwar is-soċjetà tal-informazzjoni(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2006 dwar soċjetà tal-informazzjoni Ewropea għat-tkabbir u l-impjiegi(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-17 ta' Jannar 2008 dwar it-tieni Forum dwar il-Governanza tal-Internet(3),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Prinċipji u l-Pjan ta' Azzjoni tas-Summit Dinji dwar is-Soċjetà tal-Informazzjoni (WSIS), adottati f'Ġinevra fit-12 ta' Diċembru 2003,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Lejn Sħubija Globali fis-Soċjetà tal-Informazzjoni: Mill-Prinċipji ta' Ġinevra għall-Azzjoni" (COM(2004)0480),

–  wara li kkunsidra l-Impenn ta' Tuneż u l-Aġenda ta' Tuneż għas-Soċjetà tal-Informazzjoni, adottati fit-18 ta' Novembru 2005,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni insegwitu tad-WSIS fl-2006 (COM(2006)0181),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Ġunju 2010 dwar il-governanza tal-internet: il-passi li jmiss(4),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni NETmundial tad-Diversi Partijiet Interessati, ippreżentata fl-24 ta' April 2014,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Il-Politika u l-Governanza tal-Internet – Ir-rwol tal-Ewropa fid-definizzjoni tal-futur tal-Governanza tal-Internet" (COM(2014)0072);

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta mressqa mid-delegazzjoni tal-UE lill-Forum dwar il-Governanza tal-Internet li sar mit-2 sal-5 ta' Settembru 2014 f'Istanbul,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-għan tal-Forum dwar il-Governanza tal-Internet (IGF) huwa li jesegwixxi l-mandat tas-Summit Dinji dwar is-Soċjetà tal-Informazzjoni (WSIS) fir-rigward tat-tlaqqigħ ta' fora għal djalogu ta' politika demokratiku, trasparenti u bbażat fuq diversi partijiet interessati;

B.  billi r-rwol u l-funzjoni ewlenin tal-IGF huma li jippermetti dibattitu dwar medda wiesgħa ta' kwistjonijiet marbuta mal-governanza tal-internet u, fejn ikun xieraq, li jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-komunità internazzjonali;

C.  billi fl-20 ta' Diċembru 2010 l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti ddeċidiet li testendi l-mandat tal-IGF għal ħames snin oħra;

D.  billi d-diskussjoni u d-deċiżjoni dwar it-tiġdid tal-mandat tal-IGF se jsiru fl-2015, fl-Assemblea Ġenerali tan-NU;

E.  billi l-Parlament bagħat delegazzjoni ad hoc għad-WSIS fl-2005 u għamel hekk għal kull laqgħa annwali tal-IGF minn dakinhar s'issa;

F.  billi d-delegazzjonijiet ad hoc li bagħat il-Parlament żvolġew rwol ewlieni fil-promozzjoni tal-valuri Ewropej u fl-interazzjoni mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u r-rappreżentanti tal-parlamenti nazzjonali li attendew għal dawn l-avvenimenti, b'kooperazzjoni mal-Istati Membri u mal-Kummissjoni;

G.  billi l-prijoritajiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea matul id-disa' IGF li sar f'Settembru 2014, bit-tema ġenerali "Tlaqqigħ tal-Kontinenti għat-Tisħiħ tal-Governanza tal-Internet Ibbażata fuq Diversi Partijiet Interessati", kienu: aċċess globalment estiż għall-internet; iż-żamma tal-internet bħala riżorsa globali, miftuħa u komuni; aċċess mhux diskriminatorju għall-għarfien; responsabbiltà u trasparenza akbar fil-mudell għall-governanza tal-internet ibbażat fuq diversi partijiet interessati; ċaħda tal-idea ta' internet ikkontrollat mill-Istat; u r-rikonoxximent tal-fatt li l-libertajiet u d-drittijiet tal-bniedem fundamentali tagħna mhumiex negozjabbli u jridu jiġu protetti online;

H.  billi fis-27 ta' Novembru 2014, il-ministri tat-trasport, it-telekomunikazzjonijiet u l-enerġija tal-UE approvaw il-konklużjonijiet tal-Kunsill li jissottolinjaw l-importanza ta' pożizzjoni Ewropea kkoordinata dwar il-governanza tal-internet u ta' appoġġ għat-tisħiħ tal-IGF bħala pjattaforma li tinvolvi lil diversi partijiet interessati;

I.  billi f'Marzu 2014, l-entità tad-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti inkarigata mill-amministrazzjoni nazzjonali tat-telekomunikazzjonijiet u l-informazzjoni (National Telecommunications and Information Administration – NTIA) ħabbret l-intenzjoni tagħha li tittrasferixxi l-funzjonijiet tas-superviżjoni tal-internet tal-awtorità inkarigata mill-allokazzjoni tan-numri fl-internet (Internet Assigned Numbers Authority – IANA) lill-komunità globali tad-diversi partijiet interessati qabel ma jiskadi l-kuntratt attwali bejn l-NTIA u l-korporazzjoni għall-attribuzzjoni tal-ismijiet u n-numri fl-internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN) f'Settembru 2015; billi maż-żmien trid tinstab soluzzjoni għal din it-tranżizzjoni, liema soluzzjoni għandha twassal għal sistema li ma tistax tkun suġġetta għall-ħtif jew għall-manipulazzjoni, u għaldaqstant tkompli tiżgura internet stabbli;

J.  billi f'April 2014 il-Laqgħa Dinjija NETmundial tad-Diversi Partijiet Interessati dwar il-futur tal-governanza tal-internet fasslet sett ta' prinċipji għall-governanza tal-internet u pjan direzzjonali għall-iżvilupp tal-ekosistema tal-internet fil-ġejjieni;

K.  billi t-tkabbir relatat mal-ekonomija tal-internet huwa mbassar li jkun kważi 11 % fl-UE, b'kontribuzzjoni għall-PDG li mistennija tiżdied minn 3,8 % fl-2010 għal 5,7 % fl-2016;

L.  billi l-internet jikkostitwixxi pilastru fundamentali tas-Suq Diġitali Uniku, u jrawwem, inter alia, l-innovazzjoni, it-tkabbir, il-kummerċ, id-demokrazija, id-diversità kulturali u d-drittijiet tal-bniedem;

M.  billi f'internet miftuħ, id-drittijiet u l-libertajiet kollha li n-nies għandhom offline għandhom japplikaw ukoll online;

1.  Jistieden lill-Assemblea Ġenerali tan-NU ġġedded il-mandat tal-IGF u ssaħħaħ ir-riżorsi tiegħu u l-mudell ta' governanza tal-internet ibbażat fuq diversi partijiet interessati;

2.  Iqis li, għalkemm l-IGF mhux se jadotta konklużjonijiet formali, ir-responsabbiltà tal-Unjoni Ewropea hija li tagħti appoġġ lil dan il-proċess u li żżid l-impatt ta' dawn l-iskambji f'diskussjonijiet ta' politika, billi dan joffri kuntest pożittiv u konkret għat-tiswir tal-ġejjieni tal-internet abbażi ta' approċċ li jinvolvi d-diversi partijiet interessati;

3.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet ikkonċernati tal-UE biex jagħtu prijorità lill-IGF fl-aġendi tagħhom u jkomplu jappoġġaw lill-IGF u lis-segretarjat tiegħu, u biex jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta' organizzazzjoni effiċjenti u indipendenti li tkun kapaċi teżerċita l-mandat tagħha u tikkontribwixxi għall-mudell li qed jevolvi tal-governanza tal-internet;

4.  Jisħaq fuq il-fatt li l-Parlament għandu jkompli jipparteċipa fil-laqgħat futuri tal-IGF b'delegazzjoni sostanzjali sabiex jikkontribwixxi b'mod effikaċi fit-tfassil ta' approċċ tal-UE dwar il-governanza tal-internet flimkien mal-Istati Membri u l-Kummissjoni;

5.  Jisħaq fuq il-bżonn li l-aċċess għall-internet jittejjeb madwar id-dinja kollha; jissottolinja li l-IGF għandu jżid il-parteċipazzjoni inklużiva tal-partijiet interessati kollha;

6.  Jisħaq fuq il-fatt li huwa impenjat bis-sod favur il-mudell għall-governanza tal-internet ibbażat fuq diversi partijiet interessati; jistieden lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-partijiet interessati rilevanti kollha biex isaħħu aktar is-sostenibbiltà ta' dan il-mudell billi jagħmlu l-atturi u l-proċessi fil-livelli nazzjonali, reġjonali u internazzjonali aktar inklużivi, trasparenti u responsabbli;

7.  Jenfasizza l-importanza li tiġi kkompletata l-globalizzazzjoni tal-funzjonijiet u l-organizzazzjonijiet ewlenin tal-internet; jilqa' l-impenn meħud mill-Gvern tal-Istati Uniti f'Marzu 2014 li jittrasferixxi t-tmexxija tal-funzjonijiet tal-IANA; jenfasizza l-importanza tar-responsabbiltà u t-trasparenza sħiħa tal-ICANN;

8.  Jissottolinja l-eżistenza ta' skadenza definittiva għat-tlestija tan-negozjati dwar il-funzjonijiet tal-IANA li għandhom jipprovdu soluzzjoni fit-tul għall-istabbiltà u s-sigurtà tal-internet, fil-perspettiva tal-fatt li f'Settembru 2015 se jiskadi l-ftehim attwali bejn l-ICANN u l-Gvern tal-Istati Uniti dwar is-superviżjoni tal-funzjonijiet tal-IANA;

9.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jżidu l-isforzi tagħhom biex jappoġġaw il-konklużjoni ta' dan il-ftehim ġdid u f'waqtu;

10.  Jistieden lill-istituzzjonijiet ikkonċernati tal-UE jipproponu lill-UE nnifisha bħala l-ewwel sieħeb internazzjonali mal-ICANN fir-rigward tal-funzjonijiet tal-IANA, inkluż rwol fuq bażi ugwali mal-Istati Uniti u ma' stati oħra fl-affermazzjoni tal-impenji li attwalment qed jirregolaw is-servizzi tal-IANA; iqis li dan huwa pass importanti biex tiġi żgurata n-newtralità sħiħa tal-ICANN;

11.  Jisħaq fuq il-fatt li diġà jistgħu jinsiltu tagħlimiet mill-iskambji produttivi li saru s'issa fil-kuntest tal-IGF, u li tista' tittieħed azzjoni fuqhom, partikolarment fir-rigward tal-aspetti regolatorji tal-komunikazzjonijiet elettroniċi u l-kwistjonijiet relatati mas-sigurtà tad-data u mal-privatezza; iqis li hemm bżonn aktar diskussjonijiet fi ħdan l-IGF dwar kwistjonijiet relatati maċ-ċibersigurtà u ċ-ċiberkriminalità, li jvarjaw minn soluzzjonijiet għat-titjib tas-sigurtà ta' infrastrutturi kritiċi għall-forniment ta' għodod xierqa għal komunikazzjoni sigura lill-individwi u lin-negozji żgħar, speċjalment l-awtentikazzjoni elettronika u l-kriptaġġ; jissottolinja l-ħtieġa li jiġi żgurat li jkun hemm internet miftuħ u indipendenti bħala riżorsa globali komuni, kif ukoll aċċess mhux diskriminatorju għall-għarfien fil-futur, abbażi tal-inizjattivi u l-ħtiġiet tal-partijiet interessati, flimkien mal-libertà tal-espressjoni;

12.  Jisħaq fuq il-fatt li huwa kruċjali li jitkomplew l-isforzi biex jiġi żgurat ħarsien ġuridiku tan-newtralità tal-internetbħala prerekwiżit essenzjali għas-salvagwardja tal-libertà tal-informazzjoni u tal-espressjoni, għall-ixprunar tat-tkabbir u tal-impjiegi permezz tal-iżvilupp ta' opportunitajiet ta' innovazzjoni u ta' negozju marbuta mal-internet, kif ukoll għall-promozzjoni u għas-salvagwardja tad-diversità kulturali u lingwistika;

13.  Jisħaq fuq il-fatt li l-libertajiet u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem mhumiex negozjabbli u jridu jitħarsu kemm online kif ukoll offline; jiddispjaċih għall-fatt li xi stati jippruvaw iliġġmu l-konnettività taċ-ċittadini tagħhom permezz taċ-ċensura u ta' restrizzjonijiet oħrajn; jopponi bil-qawwa l-idea ta' internet ikkontrollat mill-istat u ta' sorveljanza tal-massa tal-internet;

14.  Jisħaq fuq l-importanza ekonomika u soċjali tad-drittijiet online għall-privatezza u għall-kontroll tal-utenti fir-rigward tad-data personali tagħhom; iqis tali drittijiet bħala fundamentali għad-demokrazija, għal internet miftuħ u newtrali u għal kundizzjonijiet ekwi għan-negozju fuq l-internet;

15.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni, lill-Kunsill, lill-Istati Membri u lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 133 E, 8.6.2006, p. 140.
(2) ĠU C 291 E, 30.11.2006, p. 133.
(3) ĠU C 41 E, 19.2.2009, p. 80.
(4) ĠU C 236 E, 12.8.2011, p. 33.


It-tikkettar tal-pajjiż ta’ oriġini għal-laħam fl-ikel ipproċessat
PDF 244kWORD 77k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar it-tikkettar tal-pajjiż ta’ oriġini għal-laħam fl-ikel ipproċessat (2014/2875(RSP))
P8_TA(2015)0034B8-0097/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004(1) (ir-"Regolament dwar l-Għoti ta’ Informazzjoni dwar l-Ikel lill-Konsumaturi"), u b'mod partikolari l-Artikoli 26(6) u (7) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar l-indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż tal-oriġini jew il-pajjiż ta’ provenjenza tal-laħam li jintuża bħala ingredjent (COM (2013)0755), u d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjah tas-17 ta' Diċembru 2013 bit-titolu "Origin labelling for meat used as an ingredient: consumers’ attitude, feasibility of possible scnarios and impacts (It-tikkettar tal-oriġini għal-laħam li jintuża bħala ingredjent: l-attitudni tal-konsumaturi, il-fattibilità ta' xenarji possibbli u l-impatti) (SWD (2013)0437);

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1337/2013 tat-13 ta' Diċembru 2013 li jistipula r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew tal-post ta' provenjenza għal laħam frisk, imkessaħ jew iffriżat tal-majjal, tan-nagħaġ, tal-mogħoż u tat-tjur(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Frar 2014 dwar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni msemmi hawn fuq tat-13 ta’ Diċembru 2013(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Jannar 2014 dwar il-kriżi alimentari, il-frodi fil-katina alimentari u l-kontroll tagħha(4),

–  wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni dwar it-tikkettar tal-pajjiż ta' oriġini għal-laħam fl-ikel ipproċessat (O-000091/2014 – B8-0101/2015),

–  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Artikolu 26(6) tar-Regolament dwar l-Għoti ta' Informazzjoni dwar l-Ikel lill-Konsumaturi jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta rapport lill-Parlament u lill-Kunsill sat-13 ta' Diċembru 2013 dwar l-indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż ta' oriġini jew il-post ta' provenjenza tal-laħam użat bħala ingredjent;

B.  billi l-Artikolu 26(7) tar-regolament imsemmi hawn fuq jiddisponi li r-rapport għandu, inter alia, iqis il-bżonn li l-konsumatur jiġi infurmat, il-fattibilità tal-għoti tal-indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta’ provenjenza u analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji tal-introduzzjoni ta' tali miżuri; billi jiddisponi ulterjorment li r-rapport jista' jiġi akkumpanjat minn proposti għall-modifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-leġiżlazzjoni tal-UE;

C.  billi fis-17 ta' Diċembru 2013 il-Kummissjoni ppubblikat kif dovut ir-rapport tagħha dwar l-indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż tal-oriġini jew il-pajjiż ta’ provenjenza tal-laħam li jintuża bħala ingredjent, u dokument ta' ħidma tal-persunal li jakkumpanjah bit-titolu "Origin labelling for meat used as an ingredient: consumers’ attitude, feasibility of possible scenarios and impacts" (It-tikkettar tal-oriġini għal-laħam li jintuża bħala ingredjent: l-attitudni tal-konsumaturi, il-fattibilità ta' xenarji possibbli u l-impatti);

D.  billi huwa stmat li minn 30 % sa 50 %, skont l-Istat Membru kkonċernat, tal-volum totali ta’ laħam tal-qatla jiġi pproċessat f'ingredjenti tal-laħam għall-oġġetti tal-ikel, l-aktar f'laħam ikkapuljat, preparati tal-laħam u prodotti tal-laħam;

E.  billi l-Kummissjoni għadha trid tagħmel xi proposti leġiżlattivi ta' segwitu u tikkonkludi li se jittieħdu aktar passi adegwati wara d-diskussjonijiet fil-Parlament u l-Kunsill;

F.  billi, skont ir-rapport mill-Kummissjoni msemmi hawn fuq dwar l-indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż tal-oriġini jew il-pajjiż ta’ provenjenza tal-laħam li jintuża bħala ingredjent, is-sistemi eżistenti ta’ traċċabbiltà fl-UE mhumiex adegwati biex jgħaddu l-informazzjoni dwar l-oriġini tul il-katina alimentari;

G.  billi l-Artikolu 26(2) Regolament dwar l-Għoti ta' Informazzjoni dwar l-Ikel lill-Konsumaturi jiddisponi li l-indikazzjoni tal-pajjiż taʼ oriġini jew post taʼ provenjenza huwa obbligatorju fejn in-nuqqas taʼ indikazzjoni tiegħu jistaʼ jiżgwida lill-konsumatur fir-rigward tal-pajjiż veru taʼ oriġini jew post veru taʼ provenjenza tal-ikel, bʼmod partikolari jekk l-informazzjoni li takkumpanja l-ikel jew it-tikketta inġenerali tkun altrimenti timplika li l-ikel għandu pajjiż taʼ oriġini jew post taʼ provenjenza differenti;

H.  billi l-valutazzjoni tal-impatt li appoġġjat lir-Regolament dwar l-Għoti ta' Informazzjoni dwar l-Ikel lill-Konsumaturi indikat li l-oriġini tal-laħam jidher li hu l-preokkupazzjoni ewlenija tal-konsumaturi madwar l-UE kollha(5);

I.  billi, skont l-istħarriġ tal-konsumaturi tal-Konsorzju tal-Evalwazzjoni tal-Katina Alimentari tal- 2013, ikel ibbażat fuq il-laħam ġab l-ogħla riżultat fost id-diversi gruppi ta’ ikel koperti mill-istħarriġ meta niġu għall-interess fit-tikkettar tal-oriġini; billi, abbażi ta' eżami aktar immirat tat-tipi differenti ta’ prodotti pproċessati bbażati fuq il-laħam, ir-riżultati tal-istħarriġ jindikaw li aktar minn 90 % tal-konsumaturi rispondenti jqisu li huwa importanti li l-oriġini tiġi ttikkettata;

1.  Jinnota li l-indikazzjoni tal-oriġini għal-laħam taċ-ċanga mhux ipproċessat u għall-prodotti tal-laħam taċ-ċanga fl-UE ilha obbligatorja minn wara l-kriżi tal-enċefalopatija sponġiformi bovina (BSE)(6), u r-regoli tal-UE għat-tikkettar tal-laħam taċ-ċanga ilhom fis-seħħ mill-1 ta' Jannar 2002; jinnota li dawn ir-rekwiżiti tat-tikkettar diġà jinkludu l-post tat-twelid, dak tat-trobbija u dak tal-qatla;

2.  Jikkunsidra li r-rekwiżiti msemmija hawn fuq applikabbli għal-laħam taċ-ċanga mhux ipproċessat u għall-prodotti tal-laħam taċ-ċanga żiedu l-aspettattivi tal-konsumaturi rigward l-informazzjoni dwar l-oriġini ta' tipi oħra ta' laħam frisk li huma kkunsmati b'mod mifrux ħafna fl-UE u ta' laħam użat bħala ingredjent fl-ikel ipproċessat;

3.  Jinnota li l-Premessa 31 tar-Regolament dwar l-Għoti ta' Informazzjoni dwar l-Ikel lill-Konsumaturi tissottolinja l-fatt li l-oriġini tal-laħam huwa preokkupazzjoni ewlenija għall-konsumaturi u li bħala riżultat il-konsumaturi jistennew li jiġu infurmati kif għandu jkun dwar il-pajjiż ta' oriġini tal-laħam; jirrimarka, barra minn hekk, li l-Premessa 31 tistipula li r-rekwiżiti tat-tikkettar obbligatorju għandhom iqisu l-prinċipju ta' proporzjonalità u l-piż amministrattiv għall-operaturi tan-negozji tal-ikel u għall-awtoritajiet tal-infurzar;

4.  Jenfasizza li 90 % tal-kumpaniji fis-settur tal-ipproċessar tal-laħam huma SMEs; jenfasizza r-rwol speċjali li jwettqu l-SMEs fil-ħolqien ta’ tkabbir u impjiegi, il-kontribut tagħhom lejn ekonomija Ewropea kompetittiva u l-impenn tagħhom għal ikel sikur u ta’ kwalità għolja; jemmen li l-ħolqien ta’ kundizzjonijiet ekwi għall-atturi fis-settur huwa essenzjali;

5.  Itenni t-tħassib tiegħu dwar l-impatt potenzjali li għandha l-frodi alimentari fuq is-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal-konsumaturi, il-fiduċja tal-konsumaturi, il-funzjonament tal-katina alimentari u l-istabilità tal-prezzijiet agrikoli, u jenfasizza l-importanza li l-frodi alimentari tiġi indirizzata bħala kwistjoni ta' prijorità u b'hekk malajr terġa' tinkiseb il-fiduċja tal-konsumaturi Ewropej;

6.  Jemmen li t-tikkettar tal-pajjiż jew il-post tal-oriġini tal-laħam u tal-prodotti tal-laħam fih innifsu ma jipprevenix il-frodi, iżda li sistema rigoruża ta’ traċċabilità tassew tikkontribwixxi għall-identifikazzjoni ta’ infrazzjonijiet possibbli u għat-teħid ta' azzjoni kontrihom; jinnota li l-iskandli riċenti tal-ikel, inkluża s-sostituzzjoni qarrieqa tal-laħam taż-żiemel flok laħam taċ-ċanga, urew li l-konsumaturi jridu li jkun hemm regoli aktar stretti dwar it-traċċabilità kif ukoll informazzjoni għall-konsumaturi; jindika li regoli aktar stretti dwar it-traċċabilità jippermettu wkoll lill-awtoritajiet jinvestigaw inċidenti ta’ frodi alimentari b’mod aktar effettiv;

7.  Jenfasizza l-importanza li l-laħam taż-żiemel jitqies fil-kuntest tal-laħam użat bħala ingredjent fl-ikel ipproċessat, minbarra l-laħam taċ-ċanga u l-laħam tal-majjal, tan-nagħaġ, tal-mogħoż u tat-tjur, għaliex jirrappreżenta parti konsiderevoli mil-laħam użat fl-ikel ipproċessat;

8.  Jenfasizza, barra minn hekk, il-fatt li r-rapport tal-Kummissjoni stess jirrikonoxxi li iktar minn 90 % tal-konsumaturi rispondenti jqisuha ħaġa importanti li l-oriġini tal-laħam tiġi tikkettata fuq il-prodotti tal-ikel ipproċessati(7); jinnota li dan huwa wieħed minn għadd ta' fatturi li jistgħu jinfluwenzaw l-imġiba tal-konsumatur;

9.  Jemmen li t-tikkettar tal-orġini tal-laħam użat bħala ingredjent fl-ikel se jgħin biex tiġi żgurata traċċabilità aħjar tul il-katina tal-provvista alimentari, biex jitrawmu relazzjonijiet iktar stabbli bejn il-fornituri u l-proċessuri tal-laħam u biex tiżdied id-diliġenza meta l-operaturi tan-negozji tal-ikel jagħżlu l-fornituri u l-prodotti tagħhom;

10.  Iħoss li t-tikkettar tal-ikel għandu jqis it-trasparenza tal-informazzjoni u l-leġibilità tagħha għall-konsumaturi filwaqt li jippermetti lin-negozji Ewropej joperaw b'mod li jkun ekonomikament vijabbli u f’kundizzjonijiet aċċettabbli għall-kapaċità tal-akkwist tal-konsumatur;

11.  Jindika li, fir-rigward tal-impatti tal-prezzijiet, ir-riżultati tar-riċerka li saret minn organizzazzjoni tal-konsumaturi Franċiża huma sostanzjalment diverġenti mis-sejbiet tar-rapport tal-Kummissjoni fir-rigward tal-kosti tal-introduzzjoni tat-tikkettar tal-pajjiż ta' oriġini; jirrakkomanda li din il-kwistjoni tiġi eżaminata ulterjorment sabiex tinkiseb stampa aktar ċara tal-effetti possibbli fir-rigward tal-prezzijiet, kemm-il darba tali eżami jsir b'mod konġunt mal-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u ma jdewwimx proposti leġiżlattivi;

12.  Jinnota li t-tikkettar tal-pajjiż tal-oriġini se jsir obbligatorju għal-laħam mhux ipproċessat tal-majjal, tan-nagħaġ, tal-mogħoż u tat-tjur minn April 2015; filwaqt li dan għandu jitqies meta jiġu vvalutati l-kosti tal-għoti tal-informazzjoni dwar l-oriġini għal dawn it-tipi ta’ laħam meta jintużaw bħala ingredjent;

13.  Jinnota li l-informazzjoni volontarja attwali dwar l-oriġini tista’ tagħti informazzjoni qarrieqa lill-konsumaturi;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni teżamina mill-ġdid dawn l-iskemi volontarji dwar it-tikkettar tal-oriġini u tipproponi regoli ċari, konsistenti, armonizzati u infurzabbli meta l-produtturi jiddeċiedu li jimplimentaw it-tikkettar volontarju tal-oriġini.

15.  Jinnota wkoll li filwaqt li, kif indikat fir-rapport tal-Kummissjoni, rekwiżit ta' indikazzjoni tat-tikkettar UE jew mhux UE ikun alternattiva b'kost aktar baxx, ir-riċerka li saret mill-Uffiċċju Ewropew tal-Għaqdiet tal-Konsumaturi (BUEC), li tkopri xi wħud mill-Istati Membri, li tkopri xi Stati Membri, sabet li dan ma jkunx soluzzjoni aċċettabbli għall-konsumaturi(8);

16.  Jemmen li l-Kummissjoni għandha tkompli tinvestiga aktar il-prattika (li diġa' hija pjuttost mifruxa) fost il-bejjiegħa bl-imnut u l-manifatturi Ewropej fir-rigward tat-tikkettar tal-oriġini tal-laħam fl-ikel ipproċessat u tirrapporta s-sejbiet tagħha;

17.  Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tieħu l-passi kollha meħtieġa sabiex il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-frodi alimentari jsiru parti fundamentali mill-politika tal-UE u sabiex tindirizza d-dgħufijiet strutturali fi ħdan il-katina alimentari kollha, b’mod partikolari billi timmultiplika u ssaħħaħ il-kontrolli;

18.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tadotta att ta’ implimentazzjoni li jikkonċerna l-applikazzjoni tal-Artikolu 26(3) tar-Regolament dwar l-Għoti ta’ Informazzjoni dwar l-Ikel lill-Konsumaturi, li jirrigwarda l-indikazzjoni tal-pajjiż ta’ oriġini tal-ingredjenti primarji fejn dan ma jkunx l-istess bħal dak tal-prodott tal-ikel;

19.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti segwitu għar-rapport tagħha permezz ta' proposti leġiżlattivi li jagħmlu obbligatorja l-indikazzjoni tal-oriġini tal-laħam li jinsab f'ikel ipproċessat sabiex tiġi żgurata trasparenza akbar tul il-katina alimentari kollha kemm hi u biex il-konsumaturi Ewropej jiġu infurmati aħjar, waqt li tqis il-valutazzjonijiet tal-impatt tagħha u tevita kosti u piżijiet amministrattivi eċċessivi;

20.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.
(2) ĠU L 335, 14.12.2013, p. 19.
(3) Testi adottati, P 7_TA (2014) 0096.
(4) Testi adottati, P 7_TA (2014) 0011.
(5) Ara d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tat- 30 ta’ Jannar 2008 li jakkumpanja l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi – Rapport dwar il-valutazzjoni tal-impatt dwar kwistjonijiet ġenerali dwar it-tikkettar tal-ikel (SEC(2008)0092).
(6) Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 820/97 (ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1).
(7) COM(2013)0755, p. 7.
(8) http://www.beuc.org/publications/2013-00043-01-e.pdf


Il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
PDF 258kWORD 98k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE (2014/2154(INI))
P8_TA(2015)0035A8-0012/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000(1) (il-"Ftehim ta' Cotonou"), skont kif ġie emendat għall-ewwel darba fil-Lussemburgu fil-25 ta' Ġunju 2005(2) u kif ġie emendat għat-tieni darba f'Ouagadougou fit-22 ta' Ġunju 2010(3),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim li jemenda għat-tieni darba l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000, skont kif ġie emendat għall-ewwel darba fil-Lussemburgu fil-25 ta' Ġunju 2005(4),

–  wara li kkunsidra r-Regoli ta' Proċedura tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE, skont kif adottati fit-3 ta' April 2003(5) u emendati l-aħħar f'Addis Ababa (l-Etjopja) fis-27 ta' Novembru 2013(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 233/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp għall-perjodu 2014-2020(7),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-koperazzjoni għall-iżvilupp(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2013 dwar il-preparazzjoni tal-qafas finanzjarju pluriennali dwar il-finanzjament tal-kooperazzjoni tal-UE mal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej għall-perjodu mill-2014-2020 (il-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp)(9),

–  wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet tiegħu tat-3 ta' April 2014 dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa' u tal-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2012(10), u tat-3 ta' April 2014 dwar l-għeluq tal-kontijiet tat-tmien, id-disa' u l-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2012(11), u r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' April 2014 li tinkludi osservazzjonijiet li jagħmlu parti integrali mid-Deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, id-disa' u l-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2012(12),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Assemblea Parlamentari Konġunta fis-27 ta' Novembru 2013 dwar: ir-rispett għall-istat tad-dritt u r-rwol ta' ġudikatura imparzjali u indipendenti; il-kooperazzjoni Nofsinhar-Nofsinhar u l-kooperazzjoni trijangulari: opportunitajiet u sfidi għall-pajjiżi AKP; l-impatt soċjali u ambjentali tal-pastoraliżmu fil-pajjiżi AKP, u s-sigurtà fir-Reġjun tal-Lagi l-Kbar,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Assemblea Parlamentari Konġunta fid-19 ta' Ġunju 2013 dwar: it-theddid mill-ġdid għad-demokrazija u l-istabbiltà politika li ġej mill-kolpi ta' Stat mill-militari fil-pajjiżi AKP, u r-rwol tal-komunità internazzjonali; il-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika - il-passi li jmiss; riżorsi umani għas-saħħa fil-pajjiżi AKP; is-sitwazzjoni fir-Repubblika tal-Ginea, u s-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Assemblea Parlamentari Konġunta fid-29 ta' Novembru 2012 dwar: il-kriżi politika u umanitarja fis-Somalja: l-isfidi għall-Unjoni Ewropea u l-Grupp AKP; l-intraprenditorija bbażata fuq l-ICT u l-impatt tagħha fuq l-iżvilupp fil-pajjiżi AKP; u l-importanza tal-aċċess għall-enerġija għal żvilupp ekonomiku sostenibbli u l-ilħuq tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Assemblea Parlamentari Konġunta fit-30 ta' Mejju 2012 dwar: l-impatt politiku tal-konflitt Libjan fuq Stati ġirien AKP u tal-UE; il-volatilità tal-prezzijiet, il-funzjonament tas-swieq globali għall-prodotti agrikoli u l-impatt tagħhom fuq is-sigurtà tal-ikel fil-pajjiżi AKP; u l-impatt soċjali u ambjentali tat-tħaffir fil-minjieri fil-pajjiżi AKP,

–  wara li kkunsidra l-Communiqué adottat fid-19 ta' Lulju 2013 f'Abuja (in-Niġerja) matul il-laqgħa reġjonali tal-Afrika tal-Punent tal-Assemblea Parlamentari Konġunta(13),

–  wara li kkunsidra l-Communiqué adottat fis-16 ta' Frar 2013 f'Santo Domingo (ir-Repubblika Dominikana) matul il-laqgħa reġjonali tal-Karibew tal-Assemblea Parlamentari Konġunta(14),

–  wara li kkunsidra l-Communiqué adottat fl-20 ta' Lulju 2012 f'Apja (Samoa) matul il-laqgħa reġjonali tal-Paċifiku tal-Assemblea Parlamentari Konġunta(15),

–  wara li kkunsidra l-Communiqué adottat fl-24 ta' Frar 2012 f'Lusaka (iż-Żambja) matul il-laqgħa reġjonali tan-Nofsinhar tal-Afrika tal-Assemblea Parlamentari Konġunta(16),

–  wara li kkunsidra l-Kodiċi ta' Kondotta adottat fid-19 ta' Ġunju 2013 għall-Membri tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE li jipparteċipaw f'missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-NU tat-18 ta' Settembru 2000, li tistipula l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju bħala objettivi stabbiliti b'mod konġunt mill-komunità internazzjonali għall-eliminazzjoni tal-faqar,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni intitulat “Inżidu l-impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda għall-Bidla” (COM(2011)0637),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A8-0012/2015),

A.  billi l-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE għandha status uniku, peress li hija l-unika assemblea interparlamentari pluriennali stabbilita bis-saħħa ta' ftehim internazzjonali, il-Ftehim ta' Cotonou;

B.  billi l-Assemblea Parlamentari Konġunta żviluppat f'assemblea parlamentari ġenwina li toffri forum għal diskussjoni miftuħa u trasparenti dwar kwistjonijiet li huma ċentrali għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp, u tagħti kontribut konsiderevoli għas-sħubija f'livell uniformi bejn il-pajjiżi AKP u l-UE;

C.  billi l-Ftehim ta' Cotonou bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati AKP u l-UE huwa ċċentrat fuq il-mira tat-tnaqqis u eventwalment l-eliminazzjoni tal-faqar; billi l-kooperazzjoni għandha tikkontribwixxi wkoll għal żvilupp ekonomiku sostenibbli, li huwa bażi għal paċi u sigurtà dejjiema u għall-istabbiltà politika u demokratika fil-pajjiżi AKP;

D.  billi fl-2013 ġew organizzati missjonijiet ta' tiftix tal-fatti f'Mali, biex tiġi mifhuma aħjar is-sitwazzjoni fraġli tal-pajjiż, fil-Liberja biex jingħata kontribut għad-djalogu politiku kif previst fl-Artikolu 8 tal-Ftehim ta' Cotonou, u f'Ħaiti biex tiġi vverifikata r-rikostruzzjoni u s-sitwazzjoni politika;

E.  billi, wara l-adozzjoni mill-Assemblea ta' Kodiċi ta' Kondotta għall-Membri tagħha li jipparteċipaw f'missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali, inħalqet dinamika ġdida li tikkontribwixxi għall-valur miżjud, bħal fil-każ tal-missjonijiet konġunti tal-Assemblea Parlamentari Konġunta għall-elezzjonijiet presidenzjali f'Mali u l-elezzjonijiet parlamentari u t-tieni sessjoni tal-elezzjonijiet presidenzjali fil-Madagaskar;

F.  billi r-reviżjoni tal-Ftehim ta' Sħubija ta' Cotonou fl-2010 saħħet ir-rwol tal-Assemblea Parlamentari Konġunta u d-dimensjoni reġjonali tagħha;

G.  billi l-involviment sħiħ tal-Assemblea Parlamentari Konġunta għandu jiġi żgurat fil-qafas tad-djalogu politiku mwettaq skont l-Artikolu 8 tal-Ftehim ta' Cotonou;

H.  billi tkun ħaġa importanti li jiġi stimulat djalogu informali regolari bbażat fuq analiżi sostanzjali ma' kategoriji differenti ta' atturi uffiċjali u mhux uffiċjali rilevanti fi ċrieki AKP-UE (l-Assemblea Parlamentari Konġunta, il-Kunsill AKP-UE, is-settur privat AKP-UE u djalogi mas-soċjetà ċivili) u fi ċrieki oħrajn li m'għandhomx interess dirett fid-dinja AKP-UE;

I.   billi mill-2003 sal-2013 kważi s-sessjonijiet Ewropej kollha tal-Assemblea Parlamentari Konġunta saru, bi prinċipju, fil-pajjiż detentur tal-Presidenza b'rotazzjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea; billi l-Presidenzi b'rotazzjoni jeħtiġilhom jirrispettaw l-impenji meħuda fil-qafas tal-Ftehim ta' Sħubija ta' Cotonou f'dan ir-rigward;

J.  billi l-emerġenza rapida tal-BRICS (il-Brażil, ir-Russja, l-Indja, iċ-Ċina u l-Afrika t'Isfel) u ta' ekonomiji emerġenti oħrajn fil-livell globali u fil-pajjiżi u r-reġjuni AKP qed ikollha impatt dejjem akbar fuq il-Grupp AKP u fuq l-istat attwali tar-relazzjonijiet bejn l-AKP u l-UE;

K.  billi skont ir-regoli l-ġodda li jirregolaw l-ivvjaġġar adottati mill-Bureau tal-Parlament Ewropew, l-assistenti parlamentari akkreditati ma jistgħux jassistu aktar lill-Membri waqt is-sessjonijiet plenarji tal-Assemblea Parlamentari Konġunta, fatt li għandu impatt konsiderevoli fuq il-ħidma parlamentari;

1.  Jilqa' l-fatt li l-Assemblea Parlamentari Konġunta, bħala waħda mill-istituzzjonijiet konġunti tal-Ftehim ta' Cotonou, tkompli tipprovdi qafas għal djalogu miftuħ, demokratiku u komprensiv bejn il-Membri tal-Parlament Ewropew u l-parlamentari tal-pajjiżi AKP dwar l-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim, inklużi l-iskrutinju tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp skont il-FEŻ u l-konklużjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika; jilqa' l-kapaċità tal-Assemblea Parlamentari Konġunta li tkun forum li fih ikunu jistgħu jiġu diskussi suġġetti diffiċli u kontroversjali b'mod trasparenti u miftuħ; jappella, għalhekk, sabiex il-ftehim futur, li jieħu post il-Ftehim ta' Cotonou, ikun isemmi espliċitament in-nondiskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru, kif mitlub f'diversi okkażjonijiet mill-Parlament Ewropew;

2.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li jissaħħaħ id-djalogu politiku u, f'dan ir-rigward, jisħaq fuq ir-rwol tal-Assemblea Parlamentari Konġunta biex tippromwovi u tiddefendi l-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 9 tal-Ftehim ta' Cotonou, b'mod partikolari dawk relatati mal-istat tad-dritt u l-governanza tajba;

3.  Jisħaq fuq il-valur miżjud marbut mal-fatt li s-sessjonijiet tal-Assemblea Parlamentari Konġunta jsiru fl-Istati Membri tal-UE li jeżerċitaw il-Presidenza b'rotazzjoni tal-Kunsill tal-UE, u jemmen li din ir-rotazzjoni għandha tinżamm fil-futur; jesprimi tħassib dwar iċ-ċirkostanzi infeliċi li wasslu sabiex il-Presidenza Irlandiża ma tospitax il-25 sessjoni; jifraħ, madankollu, lill-Gvern tad-Danimarka talli qabel li jospita t-23 sessjoni f'Horsens, liema sessjoni kisbet suċċess kbir u ppermettiet li jiġu stabbiliti rabtiet kulturali u edukattivi bejn iċ-ċittadini ta' Horsens u d-delegati tal-AKP; jiddeplora n-nuqqas ta' interess li wrew ċerti Stati Membri tal-UE li eżerċitaw, jew huma mistennija jeżerċitaw fil-futur, il-Presidenza b'rotazzjoni tal-Kunsill tal-UE biex jospitaw is-sessjonijiet tal-Assemblea Parlamentari Konġunta; jistieden lil kwalunkwe Stat Membru tal-UE li jeżerċita l-Presidenza b'rotazzjoni tal-Kunsill tal-UE biex jinvolvi ruħu b'mod aktar profond fit-tħejjija, l-organizzazzjoni u l-ospitar tas-sessjoni tal-Assemblea Parlamentari Konġunta;

4.  Jissottolinja l-importanza tal-laqgħat tal-Assemblea Parlamentari Konġunta, inklużi l-laqgħat tal-kumitati permanenti, iżda jiddispjaċih għall-inugwaljanza li ta' spiss kien hemm fil-parteċipazzjoni min-naħa tal-membri tal-UE u l-membri tal-AKP u jinsab imħasseb dwar it-tnaqqis fil-parteċipazzjoni tal-Membri tal-PE, b'mod partikolari waqt is-sessjonijiet ta' votazzjoni; jinnota li l-parteċipazzjoni kienet aktar uniformi fil-missjonijiet, bħalma huma l-laqgħat reġjonali, u jittama li dawn l-eżempji jiġu segwiti għal-laqgħat tal-Assemblea Parlamentari Konġunta fi Brussell fil-futur;

5.  Ifakkar fl-impenn li esprimiet il-Viċi President/Rappreżentant Għoli uxxenti favur li l-Kunsill tal-UE għandu jkun irrappreżentat fil-livell ministerjali fis-sessjonijiet tal-Assemblea u jistieden lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli li jmiss tirrispetta dan l-impenn;

6.  Ifakkar fl-obbligu tal-Kunsill AKP-UE li jipprovdi rapport annwali lill-Assemblea dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Cotonou, li għandu jinkludi elementi dwar l-impatt politiku, soċjoekonomiku u ambjentali, aktar milli sempliċi rendikont tal-laqgħat miżmuma;

7.  Ifakkar li, skont l-Artikolu 14 tal-Ftehim ta' Cotonou rivedut, l-istituzzjonijiet konġunti għandhom jaħdmu biex jiżguraw koordinazzjoni, koerenza u komplementarjetà, kif ukoll fluss effettiv u reċiproku ta' informazzjoni; huwa tal-opinjoni li, peress li l-President tal-Parlament Ewropew jiġi mistieden għal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew, iż-żewġ Ko-Presidenti tal-Assemblea Parlamentari Konġunta għandhom jingħataw l-opportunità li jipparteċipaw fis-sessjonijiet tal-Kunsill tal-Ministri Konġunt AKP-UE; jistieden lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tkompli ttejjeb il-kooperazzjoni eżistenti u tiżgura li l-Assemblea Parlamentari Konġunta tiġi mistiedna tipparteċipa fil-Kunsill Konġunt li jmiss;

8.  Jenfasizza r-rwol kruċjali tal-parlamenti nazzjonali, l-awtoritajiet lokali u l-atturi mhux statali tal-AKP fil-fażijiet preparatorji u fil-monitoraġġ tad-Dokumenti ta' Strateġija tal-Pajjiżi u tad-Dokumenti ta' Strateġija Reġjonali u fl-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ); jistieden lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet AKP jiggarantixxu l-involviment tagħhom billi jipprovdu l-informazzjoni kollha disponibbli lill-parlamenti tal-pajjiżi AKP fi żmien debitu u billi jgħinuhom fl-eżerċizzju tal-iskrutinju demokratiku, b'mod partikolari permezz tal-bini tal-kapaċitajiet;

9.  Jieħu nota tal-ħidma tal-gruppi ta' ħidma tal-Kumitat għall-Iżvilupp tal-Parlament Ewropew dwar l-iskrutinju fil-valutazzjoni u fil-monitoraġġ tad-dokumenti ta' pprogrammar għall-pajjiżi u r-reġjuni AKP fil-qafas tal-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp, u jitlob li jkun hemm proċedura ta' rappurtar lill-membri tal-Assemblea Parlamentari Konġunta dwar l-eżiti ta' dan il-proċess;

10.  Ifaħħar lill-Bureau tal-Assemblea Parlamentari Konġunta talli wettaq ħidma lil hinn minn kwistjonijiet purament amministrattivi u talli uża l-laqgħat tiegħu anke għal diskussjonijiet politiċi, billi inkluda fl-aġenda tal-laqgħat tiegħu fi Brussell u f'Addis Ababa kwistjonijiet sostantivi ta' tħassib reċiproku, bħall-"futur tar-relazzjonijiet AKP-UE wara l-2020"; jappella sabiex din il-prattika titkompla fil-futur;

11.  Jistieden lill-Bureau tal-Assemblea Parlamentari Konġunta jiżviluppa orjentazzjoni aktar strateġika dwar il-programm ta' ħidma tal-Assemblea u l-għażla ta' rapporti mill-kumitati permanenti tagħha, filwaqt li jiżgura li r-rapporti huma marbutin mill-qrib mal-objettivi strateġiċi tal-Assemblea Parlamentari Konġunta u jikkontribwixxu b'mod partikolari għan-negozjati dwar il-qafas ta' żvilupp ta' wara l-2015 u r-relazzjonijiet UE-AKP wara l-2020;

12.  Itenni t-tħassib profond tiegħu dwar id-deterjorament tas-sitwazzjonijiet politiċi u umanitarji f'bosta pajjiżi u reġjuni AKP, inklużi r-riperkussjonijiet domestiċi u esterni ta' tali sitwazzjonijiet f'diversi livelli, u jesprimi solidarjetà mal-popolazzjonijiet milquta; jistieden lill-Assemblea Parlamentari Konġunta tkompli twettaq monitoraġġ tas-sitwazzjoni fil-pajjiżi AKP li jinsabu fi kriżi, tagħti aktar attenzjoni lis-sitwazzjonijiet ta' fraġilità tal-Istati u tistieden lill-Istati AKP u lill-Istati tal-UE jiġġieldu b'mod ikkoordinat kontra t-tifqigħa tal-virus tal-Ebola fil-Punent tal-Afrika;

13.  Jilqa' n-natura dejjem aktar parlamentari – u għaldaqstant politika – tal-Assemblea Parlamentari Konġunta, kif ukoll ir-rwol dejjem aktar attiv li qed jiżvolġu l-membri tagħha u l-kwalità ogħla tad-dibattiti tagħha, fatturi li qed jgħinuha tagħti kontribut essenzjali għas-sħubija bejn l-AKP u l-UE; jistieden lill-Assemblea Parlamentari Konġunta ssaħħaħ id-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem f'konformità mad-Dikjarazzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU u l-Ftehim ta' Cotonou, u tqiegħed dan id-djalogu fuq l-aġendi tagħha bħala punt rikorrenti;

14.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li d-diskussjoni dwar ir-relazzjonijiet bejn l-AKP u l-UE ta' wara l-2020 u l-futur tal-grupp AKP għadha għaddejja, u jisħaq fuq l-importanza tar-rwol li l-Assemblea Parlamentari Konġunta għandu jkollha f'dan il-proċess; jissottolinja, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa ta' sorveljanza parlamentari konġunta komprensiva u msaħħa, indipendentement mill-eżitu finali; jisħaq fuq il-fatt li kwalunkwe ftehim futur li jieħu post il-Ftehim ta' Cotonou għandu jsemmi espliċitament in-nondiskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru, kif mitlub f'diversi okkażjonijiet mill-Parlament Ewropew;

15.  Itenni t-tħassib kbir tiegħu dwar l-adozzjoni u d-diskussjoni ta' leġiżlazzjoni li tkompli tikkriminalizza l-omosesswalità f'xi wħud mill-pajjiżi AKP; jistieden lill-Assemblea Parlamentari Konġunta tqiegħed dan il-punt fuq l-aġenda tad-dibattiti tagħha; jappella għall-infurzar tal-prinċipju ta' klawsoli mhux negozzjabbli dwar id-drittijiet tal-bniedem u ta' sanzjonijiet fuq min jonqos milli jirrispetta tali klawsoli, fost l-oħrajn fir-rigward ta' diskriminazzjoni abbażi ta' sess, razza jew oriġini etnika, reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, età, orjentazzjoni sesswali jew identità tal-ġeneru u diskriminazzjoni kontra nies li għandhom l-HIV/AIDS;

16.  Iqis li d-diskussjoni dwar il-futur ta' Cotonou għandha tkun okkażjoni għal analiżi bir-reqqa kemm tal-falliment u kemm tas-suċċess tal-ftehim attwali f'termini ta' żvilupp soċjoekonomiku sostenibbli tal-pajjiżi AKP; jemmen ukoll li kwalunkwe kooperazzjoni futura bejn l-AKP u l-UE fil-qasam tal-iżvilupp u f'dak ekonomiku, kif ukoll l-arranġamenti ta' kummerċ u ta' investiment, għandhom jiżguraw li l-ebda pajjiż AKP ma jitħalla f'sitwazzjoni anqas vantaġġuża;

17.  Jistieden lill-Bureau tal-Assemblea Parlamentari Konġunta biex jaħtar, fi ħdan l-Assemblea Parlamentari Konġunta, żewġ korapporteurs permanenti dwar il-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp (PCD), biex jaħdem mill-qrib mar-rapporteur permanenti tal-Parlament Ewropew dwar il-PCD u biex jippreżenta rapport darbtejn fis-sena dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 12 tal-Ftehim ta' Cotonou rivedut;

18.  Jemmen li, fil-waqt tas-sessjonijiet tal-Assemblea Parlamentari Konġunta, għandhom isiru laqgħat ma' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili attivi fil-pajjiżi kkonċernati; l-idea hi li titrawwem viżjoni usa' u li jittieħed vantaġġ mill-esperjenza u mill-attivitajiet tagħhom, filwaqt li tiġi enfasizzata l-aħjar prattika, bil-għan li jissawru rabtiet aktar mill-qrib ma' dawk l-organizzazzjonijiet;

19.  Jinsisti li l-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika mal-pajjiżi AKP għandhom iservu objettivi ta' żvilupp li jirriflettu kemm l-interessi nazzjonali reġjonali kif ukoll il-bżonnijiet tal-popolazzjonijiet tal-pajjiżi AKP sabiex jitnaqqas il-faqar, jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju u jiġi żgurat ir-rispett għad-drittijiet fundamentali tal-bniedem, inklużi drittijiet soċjoekonomiċi bħad-dritt għall-ikel jew id-dritt ta' aċċess għal servizzi pubbliċi bażiċi;

20.  Jistieden lill-Assemblea Parlamentari Konġunta UE-AKP tiżviluppa approċċ komuni għat-tfassil tal-qafas ta' żvilupp futur wara l-2015; jinkoraġġixxi l-involviment tal-membri tal-Assemblea Parlamentari Konġunta fin-negozjati dwar l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli ġodda;

21.  Jilqa' l-fatt li fl-2012 u fl-2013 saru laqgħat reġjonali ta' suċċess, kif previst fil-Ftehim ta' Cotonou u fir-Regoli ta' Proċedura tal-Assemblea Parlamentari Konġunta; jirrikonoxxi li dawn il-laqgħat jikkostitwixxu skambju ġenwin ta' fehmiet dwar kwistjonijiet reġjonali, inklużi l-prevenzjoni u s-soluzzjoni ta' konflitti, l-integrazzjoni u l-kooperazzjoni reġjonali, u n-negozjati dwar il-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika kompatibbli mad-WTO; ifaħħar lill-organizzaturi tal-laqgħat ta' suċċess fin-Niġerja, fir-Repubblika Dominikana, f'Samoa u fiż-Żambja;

22.  Jisħaq fuq l-importanza tas-sessjonijiet ta' ħidma organizzati waqt is-sessjonijiet tal-Assemblea Parlamentari Konġunta, li jikkomplementaw id-dibattiti fis-seduti plenarji; jistieden lill-Bureau, li huwa responsabbli għall-monitoraġġ tas-segwitu għar-riżoluzzjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-Assemblea, biex isaħħaħ ir-rwol tiegħu u jwettaq il-ħidma ta' segwitu flimkien mal-president u mar-rapporteur tal-kumitat permanenti kkonċernat;

23.  Jilqa' l-parteċipazzjoni tal-Ko-President tal-PE tal-Assemblea Parlamentari Konġunta fil-laqgħat informali tal-Ministri għall-Iżvilupp tal-UE u fis-7 Summit tal-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern AKP;

24.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli bil-prattika li tipprovdi tweġibiet bil-miktub minn qabel għall-mistoqsijiet orali mressqa f'kull sessjoni tal-Assemblea;

25.  Jistieden lill-Istati li għadhom m'għamlux dan biex jirratifikaw il-Ftehim ta' Cotonou rivedut;

26.  Ifaħħar lill-Kummissarju Piebalgs għall-involviment dedikat tiegħu u għall-kwalità għolja tal-kontribut tiegħu għall-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta;

27.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kunsill AKP, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Bureau tal-Assemblea Parlamentari Konġunta u lill-Gvernijiet u l-Parlamenti tad-Danimarka, is-Surinam, l-Irlanda u l-Etjopja.

(1) ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3.
(2) ĠU L 287, 28.10.2005, p. 4.
(3) ĠU L 287, 4.11.2010, p. 3.
(4) Testi adottati, P7_TA(2013)0273.
(5) ĠU C 231, 26.9.2003, p. 68.
(6) ĠU C 64, 4.3.2014, p. 38.
(7) ĠU L 77, 15.3.2014, p. 44.
(8) Testi adottati, P7_TA(2013)0571.
(9) Testi adottati, P7_TA(2013)0076.
(10) ĠU L 266, 5.9.2014, p. 145.
(11) ĠU L 266, 5.9.2014, p. 158.
(12) ĠU L 266, 5.9.2014, p. 147.
(13) APP 101.509.
(14) APP 101.351.
(15) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_samoa/pdf/apia_communique_fin_en.pdf
(16) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_lusaka/pdf/lusaka_communique_final_en.pdf

Avviż legali - Politika tal-privatezza