Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0236(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0146/2015

Predkladané texty :

A8-0146/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/05/2015 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0200

Prijaté texty
PDF 248kWORD 61k
Streda, 20. mája 2015 - Štrasburg
Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci s Juhoafrickou republikou (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) ***
P8_TA(2015)0200A8-0146/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Dodatkového protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (07657/2015 – C8-0103/2015 – 2014/0236(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07657/2015),

–  so zreteľom na návrh Dodatkového protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (13175/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0103/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rozvoj (A8-0146/2015),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Juhoafrickej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia