Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0025(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0153/2015

Внесени текстове :

A8-0153/2015

Разисквания :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Гласувания :

PV 20/05/2015 - 10.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0201

Приети текстове
PDF 458kWORD 64k
Сряда, 20 май 2015 г. - Страсбург
Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***II
P8_TA(2015)0201A8-0153/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (05933/4/2015 – C8–0109/2015 – 2013/0025(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05933/4/2015 – C8‑0109/2015),

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 17 май 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 23 май 2013 г.(2),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0045),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи съгласно член 55 от Правилника,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0153/2015),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 166, 12.6.2013 г., стр. 2.
(2) ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 31.
(3) Приети текстове от 11.3.2014 г., P7_TA(2014)0191.

Правна информация - Политика за поверителност