Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0025(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0153/2015

Předložené texty :

A8-0153/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Hlasování :

PV 20/05/2015 - 10.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0201

Přijaté texty
PDF 393kWORD 63k
Středa, 20. května 2015 - Štrasburk
Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***II
P8_TA(2015)0201A8-0153/2015

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05933/4/2015 – C8-0109/2015),

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 17. května 2013(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2013(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0045),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Hospodářským a měnovým výborem a Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8‑0153/2015),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 166, 12.6.2013, s. 2.
(2) Úř. věst. C 271, 19.9.2013, s. 31.
(3) Přijaté texty dne 11.3.2014, P7_TA(2014)0191.

Právní upozornění - Ochrana soukromí