Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0025(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0153/2015

Indgivne tekster :

A8-0153/2015

Forhandlinger :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Afstemninger :

PV 20/05/2015 - 10.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0201

Vedtagne tekster
PDF 249kWORD 61k
Onsdag den 20. maj 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ***II
P8_TA(2015)0201A8-0153/2015

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. maj 2015 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05933/4/2015 – C8‑0109/2015),

–  der henviser til udtalelse af 17. maj 2013(1) fra Den Europæiske Centralbank,

–  der henviser til udtalelse af 23. maj 2013(2) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0045),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til de fælles drøftelser i Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0153/2015),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 166 af 12.6.2013, s. 2.
(2) EUT C 271 af 19.9.2013, s. 31.
(3) Vedtagne tekster af 11.3.2014, P7_TA(2014)0191.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik