Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0025(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0153/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0153/2015

Viták :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Szavazatok :

PV 20/05/2015 - 10.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0201

Elfogadott szövegek
PDF 251kWORD 64k
2015. május 20., Szerda - Strasbourg
A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése ***II
P8_TA(2015)0201A8-0153/2015

Az Európai Parlament 2015. május 20-i jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05933/4/2015 – C8 – 0109/2015),

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2013. május 17-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. május 23-i véleményére(2),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0045) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(3),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által az eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásra,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0153/2015),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 166., 2013.6.12., 2. o.
(2) HL C 271., 2013.9.19., 31. o.
(3) Elfogadott szövegek, 2014.3.11., P7_TA(2014)0191.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat