Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0025(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0153/2015

Texte depuse :

A8-0153/2015

Dezbateri :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Voturi :

PV 20/05/2015 - 10.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0201

Texte adoptate
PDF 244kWORD 64k
Miercuri, 20 mai 2015 - Strasbourg
Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului ***II
P8_TA(2015)0201A8-0153/2015

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 20 mai 2015 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05933/4/2015 – C8–0109/2015),

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 17 mai 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2013(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0045),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare și ale Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne conform articolului 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru afaceri economice și monetare și a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8‑0153/2015),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 166, 12.6.2013, p. 2.
(2) JO C 271, 19.9.2013, p. 31.
(3) Texte adoptate, 11.3.2014, P7_TA(2014)0191.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate