Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0025(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0153/2015

Predkladané texty :

A8-0153/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Hlasovanie :

PV 20/05/2015 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0201

Prijaté texty
PDF 254kWORD 63k
Streda, 20. mája 2015 - Štrasburg
Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ***II
P8_TA(2015)0201A8-0153/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05933/4/2015 – C8-0109/2015),

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 17. mája 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2013(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0045),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0153/2015),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 166, 12.6.2013, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 31.
(3) Prijaté texty, 11.3.2014, P7_TA(2014)0191.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia