Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0024(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0154/2015

Внесени текстове :

A8-0154/2015

Разисквания :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Гласувания :

PV 20/05/2015 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0202

Приети текстове
PDF 459kWORD 64k
Сряда, 20 май 2015 г. - Страсбург
Информацията, придружаваща паричните преводи ***II
P8_TA(2015)0202A8-0154/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, придружаваща паричните преводи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (05932/2/2015 – C8‑0108/2015 – 2013/0024(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05932/2/2015 – C8‑0108/2015),

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 17 май 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2013 г.(2),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0044),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи съгласно член 55 от Правилника,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0154/2015),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 166, 12.6.2013 г., стр. 2.
(2) ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 31.
(3) Приети текстове от 11.3.2014 г., P7_TA(2014)0190.

Правна информация - Политика за поверителност