Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0024(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0154/2015

Předložené texty :

A8-0154/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Hlasování :

PV 20/05/2015 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0202

Přijaté texty
PDF 391kWORD 62k
Středa, 20. května 2015 - Štrasburk
Informace doprovázející převody peněžních prostředků ***II
P8_TA(2015)0202A8-0154/2015

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05932/2/2015 – C8-0108/2015),

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 17. května 2013(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2013(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0044),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Hospodářským a měnovým výborem a Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8‑0154/2015),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 166, 12.6.2013, s. 2.
(2) Úř. věst. C 271, 19.9.2013, s. 31.
(3) Přijaté texty, dne 11.3.2014, P7_TA(2014)0190.

Právní upozornění - Ochrana soukromí