Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0360(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0155/2015

Внесени текстове :

A8-0155/2015

Разисквания :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Гласувания :

PV 20/05/2015 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0203

Приети текстове
PDF 455kWORD 63k
Сряда, 20 май 2015 г. - Страсбург
Производството по несъстоятелност ***II
P8_TA(2015)0203A8-0155/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството по несъстоятелност (преработен текст) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (16636/5/2014 – C8‑0090/2015),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 май 2013 г.(1),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2012)0744),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по правни въпроси (A8‑0155/2015),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 55.
(2) Приети текстове от 5.2.2014 г., P7_TA(2014)0093.

Правна информация - Политика за поверителност