Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0360(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0155/2015

Ingediende teksten :

A8-0155/2015

Debatten :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Stemmingen :

PV 20/05/2015 - 10.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0203

Aangenomen teksten
PDF 244kWORD 59k
Woensdag 20 mei 2015 - Straatsburg
Insolventieproedures ***II
P8_TA(2015)0203A8-0155/2015

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 mei 2015 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures (herschikking) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (16636/5/2014 – C8-0090/2015),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 22 mei 2013(1),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0744),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie juridische zaken (A8-0155/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 271 van 19.9.2013, blz. 55.
(2) Aangenomen teksten van 5.2.2014, P7_TA(2014)0093.

Juridische mededeling - Privacybeleid