Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0360(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0155/2015

Teksty złożone :

A8-0155/2015

Debaty :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Głosowanie :

PV 20/05/2015 - 10.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0203

Teksty przyjęte
PDF 313kWORD 62k
Środa, 20 maja 2015 r. - Strasburg
Postępowanie upadłościowe ***II
P8_TA(2015)0203A8-0155/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie postępowania upadłościowego (przekształcenie) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (16636/5/2014 – C8-0090/2015),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 maja 2013 r.(1),

–  uwzględniając swoje stanowisko w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0744),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Prawną (A8-0155/2015),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 271 z 19.9.2013, s. 55.
(2) Teksty przyjęte z dnia 5.2.2014 r., P7_TA(2014)0093.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności