Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0360(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0155/2015

Texte depuse :

A8-0155/2015

Dezbateri :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Voturi :

PV 20/05/2015 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0203

Texte adoptate
PDF 241kWORD 62k
Miercuri, 20 mai 2015 - Strasbourg
Procedurile de insolvență ***II
P8_TA(2015)0203A8-0155/2015

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 20 mai 2015 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (16636/5/2014 – C8-0090/2015),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 mai 2013(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0744),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0155/2015),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 271, 19.9.2013, p. 55.
(2) Texte adoptate, 5.2.2014, P7_TA(2014)0093.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate