Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0360(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0155/2015

Predkladané texty :

A8-0155/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Hlasovanie :

PV 20/05/2015 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0203

Prijaté texty
PDF 248kWORD 61k
Streda, 20. mája 2015 - Štrasburg
Konkurzné konanie ***II
P8_TA(2015)0203A8-0155/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (16636/5/2014 – C8-0090/2015),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. mája 2013(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0744),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre právne veci (A8-0155/2015),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 55.
(2) Prijaté texty, 5.2.2014, P7_TA(2014)0093.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia