Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0360(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0155/2015

Ingivna texter :

A8-0155/2015

Debatter :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Omröstningar :

PV 20/05/2015 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0203

Antagna texter
PDF 241kWORD 291k
Onsdagen den 20 maj 2015 - Strasbourg
Insolvensförfaranden ***II
P8_TA(2015)0203A8-0155/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 maj 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om insolvensförfaranden (omarbetning) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (16636/5/2014 – C8-0090/2015),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 22 maj 2013(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0744),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0155/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 271, 19.9.2013, s. 55.
(2) Antagna texter från sammanträdet 5.2.2014, P7_TA(2014)0093.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy