Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/0059(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0141/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0141/2015

Rasprave :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Objašnjenja glasovanja
PV 16/03/2017 - 6.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Usvojeni tekstovi
PDF 544kWORD 220k
Srijeda, 20. svibnja 2015. - Strasbourg
Sustav Unije za samocertificiranje uvoznika određenih minerala i metala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja ***I
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

Amandmani koje je usvojio Europski parlament od 20. svibnja 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju sustava Unije za samocertificiranje odgovornih uvoznika kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)   Prirodni mineralni resursi u sukobima pogođenim i visokorizičnim područjima unatoč svojem velikom razvojnom potencijalu mogu biti uzrokom spora u kojemu prihod ostvaren od njih raspiruje izbijanje ili nastavljanje nasilnog sukoba, potkopavajući nastojanja država na putu razvoja, dobrog upravljanja i vladavine prava. Na tim je područjima razbijanje poveznica između sukoba i nezakonitog iskorištavanja minerala od ključnog značaja za mir i stabilnost.
(1)   Prirodni mineralni resursi u sukobima pogođenim i visokorizičnim područjima unatoč svojem velikom razvojnom potencijalu mogu biti uzrokom spora u kojemu prihod ostvaren od njih raspiruje izbijanje ili nastavljanje nasilnog sukoba, potkopavajući nastojanja na putu razvoja, dobrog upravljanja i vladavine prava. Na tim je područjima razbijanje poveznica između sukoba i nezakonitog iskorištavanja minerala ključan element u jamčenju mira, razvoja i stabilnosti.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)  Kršenja ljudskih prava učestala su u ekstraktivnoj industriji te mogu obuhvaćati dječji rad, seksualno nasilje, prisilni nestanak, prisilno preseljavanje i uništavanje mjesta od ritualne i kulturne važnosti.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)   Problem se odnosi na regije bogate resursima u kojima su izazov želje da na najmanju mjeru svedu financiranje naoružanih skupina i sigurnosnih snaga preuzele vlade i međunarodne organizacije zajedno s poslovnim subjektima i organizacijama civilnog društva.
(2)   Problem se odnosi na područja bogata resursima u kojima su izazov želje da se spriječi financiranje naoružanih skupina i sigurnosnih snaga preuzele vlade i međunarodne organizacije zajedno s poslovnim subjektima i organizacijama civilnog društva, uključujući ženske organizacije koje prednjače u skretanju pozornosti na uvjete u kojima se ljudi iskorištavaju, a koje su nametnule te skupine, kao i na silovanje i nasilje koje se upotrebljava za kontroliranje lokalnog stanovništva.
(Izmjena iz koje proizlazi zamjena riječi 'regije' riječju 'područja' primjenjuje se na cijeli tekst.)
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)  Ova Uredba jedan je od načina iskorjenjivanja financiranja naoružanih skupina kontroliranjem trgovine mineralima iz regija u sukobima; to ne mijenja činjenicu da bi se djelovanja vanjske politike i razvoja Unije trebala fokusirati na borbu protiv lokalne korupcije i propusnosti granica te na obučavanje lokalnog stanovništva i njihovih predstavnika kako bi pokazali kršenja.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)   Europski je parlament 7. listopada 2010. donio Rezoluciju kojom se Uniju poziva da donese zakone slične američkom zakonu o „konfliktnim mineralima” zvanom odjeljak 1502. Zakona o Dodd-Frankovoj reformi Wall Streeta i zaštiti potrošača, a Komisija je u svojim komunikacijama iz 2011. i 2012. najavila svoju namjeru da istraži načine za poboljšanje transparentnosti duž lanca opskrbe, uključujući aspekte povezane s dužnom pažnjom. U potonjoj Komunikaciji i u skladu s obvezom preuzetom na Vijeću ministara OECD-a u svibnju 2011. Komisija se zalagala da se snažnije podupru i koriste Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća i Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji, čak i izvan članstva OECD-a.
(7)   U svojim rezolucijama od 7. listopada 2010., 8. ožujka 2011., 5. srpnja 2011. i 26. veljače 2014. Europski parlament pozvao je Uniju da donese zakone slične američkom zakonu o „konfliktnim mineralima” poznatom kao odjeljak 1502. Zakona o Dodd-Frankovoj reformi Wall Streeta i zaštiti potrošača, a Komisija je u svojim komunikacijama iz 2011. i 2012. najavila svoju namjeru da istraži načine za poboljšanje transparentnosti duž lanca opskrbe, uključujući aspekte povezane s dužnom pažnjom. U potonjoj Komunikaciji i u skladu s obvezom preuzetom na Vijeću ministara OECD-a u svibnju 2011. Komisija se zalagala da se snažnije podupru i koriste Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća i Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji, čak i izvan članstva OECD-a.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)   Građani Unije i čimbenici civilnog društva izgradili su svijest o tome da trgovačka društava posluju pod nadležnošću Unije, a da nisu odgovorna za svoje potencijalne poveznice s nezakonitim vađenjem i trgovinom mineralima iz regija u sukobima. Posljedica je da se na temelju tih minerala, koji su potencijalno prisutni u potrošačkim proizvodima, potrošači povezuju sa sukobima izvan Unije. U tu su svrhu građani zatražili, posebno kroz peticije, da se Europskom parlamentu i Vijeću predlože zakoni prema kojima će se trgovačka društva smatrati odgovornima u skladu sa Smjernicama kako su utvrdili UN i OECD.
(8)   Građani Unije i čimbenici civilnog društva izgradili su svijest o tome da trgovačka društava posluju pod nadležnošću Unije, a da nisu odgovorna za svoje potencijalne poveznice s nezakonitim vađenjem i trgovinom mineralima iz regija u sukobima. Posljedica je da se na temelju tih minerala, koji su potencijalno prisutni u potrošačkim proizvodima, potrošači povezuju sa sukobima izvan Unije. Kao takvi, potrošači su neizravno povezani sa sukobima koji ozbiljno utječu na ljudska prava, posebno na prava žena s obzirom na to da se naoružane skupine često koriste masovnim silovanjem kao namjernom strategijom zastrašivanja i kontroliranja lokalnog stanovništva radi zaštićivanja svojih interesa. U tu su svrhu građani zatražili, posebno kroz peticije, da se Europskom parlamentu i Vijeću predlože zakoni prema kojima će se trgovačka društva smatrati odgovornima u skladu sa Smjernicama kako su utvrdili UN i OECD.
Amandmani 71, 91 i 112
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9a)  Uredba odražava potrebu za dužnom pažnjom duž cijelog lanca opskrbe, od mjesta nabave do konačnog proizvoda, zahtijevajući od svih poduzeća koja obuhvaćene resurse, pa i proizvode koji sadrže te resurse, prva stavljaju na tržište. Unije da primjenjuju dužnu pažnju u lancu opskrbe te javno izvješćuju o tome. U skladu s prirodom dužne pažnje, pojedinačne obveze koje se na nju odnose sadržane u ovoj Uredbi odražavaju postupnu i fleksibilnu prirodu postupaka dužne pažnje te potrebu za nametanjem obveza koje su prilagođene specifičnim okolnostima u kojima se poduzeće nalazi. Obveze bi trebale biti prilagođene veličini, utjecaju i položaju poduzeća u opskrbnom lancu.
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.a (nova)
(11a)  Direktivom 2014/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a od trgovačkih društava s više od 500 zaposlenika traži se da objavljuju informacije o nizu politika, uključujući politike o ljudskim pravima, borbi protiv korupcije i dužnoj pažnji u lancu opskrbe. Tom Direktivom predviđeno je da Komisija izradi smjernice kako bi se olakšalo objavljivanje tih informacija. Komisija bi trebala razmotriti uključivanje pokazatelja uspješnosti u vezi s odgovornim nabavljanjem minerala i metala.
__________________
1a Direktiva 2014/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa (SL L 330, 15.11.2014., str. 1).
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.b (nova)
(11b)  Mnogi postojeći sustavi dužne pažnje u lancu opskrbe mogli bi doprinijeti postizanju ciljeva ove Uredbe. Već postoje poslovni planovi usmjereni na razbijanje veze između sukoba i nabavljanja kositra, tantala, volframa i zlata. Ti se planovi koriste revizijama koje obavljaju nezavisne treće strane kako bi certificirale talionice i rafinerije koje imaju sustave koji osiguravaju samo odgovorno nabavljanje minerala. Ti bi se poslovni planovi mogli priznati u okviru sustava Unije. Međutim, potrebno je pojasniti kriterije i postupke za priznavanje takvih planova kao jednakovrijednih uvjetima ove Uredbe kako bi se omogućilo poštovanje visokih standarda i izbjegla dvostruka revizija.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Trgovačka društva u Uniji izrazila su tijekom javnog savjetovanja interes za odgovorno nabavljanje minerala te su izvijestila o svojim trenutačnim poslovnim planovima koji su smišljeni tako da slijede njihove ciljeve društveno odgovornih poduzeća, zahtjeve potrošača ili sigurnost njihove robe. Međutim, trgovačka društva u Uniji izvijestila su i o nebrojenim teškoćama u ostvarenju postupka dužne pažnje u lancu opskrbe zbog toga što su svjetski opskrbni lanci dugački i složeni te uključuju velik broj gospodarskih subjekata koji su često nedovoljno osviješteni ili etički nekorektni. Troškove odgovornog nabavljanja minerala i utjecaj koji ono može imati na konkurentnost posebno SMP-ova trebala bi pratiti Komisija.
(12)  Trgovačka društva u Uniji izrazila su tijekom javnog savjetovanja interes za odgovorno nabavljanje minerala te su izvijestila o svojim trenutačnim poslovnim planovima koji su smišljeni tako da slijede njihove ciljeve društveno odgovornih poduzeća, zahtjeve potrošača ili sigurnost njihove robe. Međutim, trgovačka društva u Uniji izvijestila su i o nebrojenim teškoćama i izazovima u praksi u ostvarenju postupka dužne pažnje u lancu opskrbe zbog toga što su svjetski opskrbni lanci dugački i složeni te uključuju velik broj gospodarskih subjekata koji su često nedovoljno osviješteni ili etički nekorektni. Troškove odgovornog nabavljanja minerala, revizija koje provode treće strane te njihove administrativne posljedice i utjecaj koji mogu imati na konkurentnost posebno MSP-ova trebala bi pozorno pratiti Komisija i o njima izvješćivati. Komisija bi mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima trebala pružiti tehničku i financijsku pomoć te omogućiti razmjenu informacija radi provedbe ove Uredbe. Mala i srednja poduzeća s poslovnim nastanom u EU-u koja uvoze minerale i metale te uvode sustave dužne pažnje trebala bi primiti financijsku potporu u okviru programa Komisije COSME.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.a (nova)
(12a)  Trgovačka društva s poslovnim nastanom u Uniji koja posluju s kraja lanca opskrbe a koja dobrovoljno uvedu mehanizma odgovorne opskrbe mineralima trebala bi certificirati nadležna tijela država članica posredstvom oznake. Komisija bi se trebala oslanjati na Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji kad je riječ o postavljanju kriterija za dodjelu certifikacija i u tu se svrhu mogu konzultirati s Tajništvom OECD-a. Uvjeti za dodjeljivanje „Europskog certifikata odgovornosti” trebali bi biti strogi koliko i uvjeti koje nameće sustav certificiranja OECD-a. Trgovačka društva koja budu nositelji „Europskog certifikata odgovornosti” potiču se da tu činjenicu naznačuju na svojim internetskim stranicama i da je uvrste među informacije koje daju europskim potrošačima.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)  Talionice i rafinerije važna su točka u globalnim lancima opskrbe mineralima s obzirom na to da su oni obično zadnja faza u kojoj se dužna pažnja može djelotvorno zajamčiti prikupljanjem, otkrivanjem i provjerom informacija o podrijetlu minerala i lanca nadzora (sljedivost dokumentacije). Nakon ove transformacijske faze često se smatra neizvedivim ući u trag izvornim mineralima. Stoga bi Unijin popis odgovornih talionica i rafinerija mogao trgovačkim društvima s kraja poslovnog lanca pružiti transparentnost i sigurnost u pogledu dužne pažnje u opskrbnom lancu.
(13)  Talionice i rafinerije važna su točka u globalnim lancima opskrbe mineralima s obzirom na to da su oni obično zadnja faza u kojoj se dužna pažnja može djelotvorno zajamčiti prikupljanjem, otkrivanjem i provjerom informacija o podrijetlu minerala i lanca nadzora (sljedivost dokumentacije). Nakon ove transformacijske faze često se smatra neizvedivim ući u trag izvornim mineralima. To se odnosi i na reciklirane metale koji su podvrgnuti dodatnim koracima u transformacijskom procesu. Stoga bi Unijin popis odgovornih talionica i rafinerija mogao trgovačkim društvima s kraja poslovnog lanca pružiti transparentnost i sigurnost u pogledu dužne pažnje u opskrbnom lancu. U skladu sa Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji neovisne treće strane trebale bi provesti revizije praksi postupanja s dužnom pažnjom u lancu opskrbe koje primjenjuju poduzeća s početka lanca poput talionica i rafinerija, također s ciljem uvrštenja na popis odgovornih talionica i rafinerija.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.a (nova)
(13a)  Talionice i rafinerije koje obrađuju i uvoze minerale i njihove koncentrate trebale bi imati obvezu primjene sustava Unije za postupanje s dužnom pažnjom u lancu opskrbe.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.b (nova)
(13b)  Upotreba svih minerala i metala koji su obuhvaćeni ovom Uredbom trebala bi odgovarati zahtjevima ove Uredbe. Pridržavanje odredbi ove Uredbe neizostavno je za uvoznike.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.a (nova)
(15a)  Kako bi se zajamčila učinkovita provedba ove Uredbe, trebalo bi predvidjeti dvogodišnje prijelazno razdoblje kako bi Komisija mogla uspostaviti sustav revizije trećih strana i kako bi se odgovorni uvoznici mogli upoznati sa svojim obvezama na temelju ove Uredbe.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.b (nova)
(15b)  Komisija bi trebala redovito preispitivati svoju financijsku pomoć i političke obveze u odnosu na sukobom pogođena i visokorizična područja u kojima se iskapaju kositar, tantal, volfram i zlato, posebno u regiji Velikih jezera, kako bi osigurala usklađenost politika te potaknula i ojačala poštovanje dobrog upravljanja, vladavine prava i, ponajprije, etičkoga rudarenja.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)  Komisija bi trebala redovno izvješćivati Vijeće i Europski parlament o učincima plana. Najkasnije tri godine nakon što ova Uredba stupi na snagu i svakih šest godina nakon toga Komisija bi trebala preispitati funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe, uključujući u pogledu promicanja i odgovornog nabavljanja njome obuhvaćenih minerala iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja. Ta izvješća mogu prema potrebi biti popraćena zakonodavnim prijedlozima, koji mogu uključivati obvezujuće mjere,
(16)  Komisija bi trebala redovno izvješćivati Europski parlament i Vijeće o učincima plana. Dvije godine od datuma početka primjene ove Uredbe i svake tri godine nakon toga Komisija bi trebala preispitati funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe te posljednji učinak postojećeg programa na terenu u pogledu promicanja odgovornog nabavljanja njome obuhvaćenih minerala iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja te o tome izvješćivati Europski parlament i Vijeće. Ta izvješća mogu prema potrebi biti popraćena zakonodavnim prijedlozima, koji mogu uključivati daljnje obvezujuće mjere,
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.a (nova)
(16a)  U zajedničkoj komunikaciji od 5. ožujka 2014. Komisija i Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku obvezale su se da će provesti prateće mjere koje vode do integriranog pristupa EU-a odgovornom nabavljanju, paralelno s ovom Uredbom, ne samo s ciljem postizanja visoke razine sudjelovanja trgovačkih društava u sustavu Unije predviđenim ovom Uredbom, nego i osiguravanjem globalnog, usklađenog i sveobuhvatnog pristupa kojim se promiče odgovorno nabavljanje iz sukobom pogođenih područja.
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.
1.  Ovom se Uredbom uspostavlja sustav Unije za samocertificiranje postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe kako bi se naoružanim skupinama i sigurnosnim snagama12 ograničile mogućnosti za trgovinu kositrom, tantalom i volframom, njihovim rudama i zlatom. Namijenjena je osiguranju transparentnosti i sigurnosti postupka dobavljanja uvoznika, talionica i rafinerija koji nabavljaju iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja.
1.  Ovom se Uredbom uspostavlja sustav Unije za certificiranje postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe kako bi se naoružanim skupinama i sigurnosnim snagama12 ograničile mogućnosti za trgovinu kositrom, tantalom i volframom, njihovim rudama i zlatom Namijenjena je osiguranju transparentnosti i sigurnosti postupka dobavljanja uvoznika, talionica i rafinerija koji nabavljaju iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja.
__________________
__________________
12„Naoružane skupine i sigurnosne snage” kako su definirane Prilogom II. ,Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji prema odgovornim lancima opskrbe iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja: Drugo izdanje, Izdavaštvo OECD-a (OECD (2013.)). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12„Naoružane skupine i sigurnosne snage” kako su definirane Prilogom II. ,Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji prema odgovornim lancima opskrbe iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja: Drugo izdanje, Izdavaštvo OECD-a (OECD (2013.)). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Amandman 154
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.
2.  Uredbom se utvrđuje obveza dužne pažnje za uvoznike u Uniji koji se odluče samocertificirati kao odgovorni uvoznici minerala ili metala koji sadržavaju kositar, tantal, volfram i zlato ili se od njih sastoje, kako je utvrđeno Prilogom I.
2.  Uredbom se utvrđuje obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za sve uvoznike u Uniji koji nabavljaju minerale i metale obuhvaćene ovom Uredbom u skladu sa Smjernicama OECD-a. Smjernice su osmišljene kako bi se zajamčila transparentnosti i sljedivosti opskrbnih postupaka uvoznika kada se sirovine nabavljaju iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja kako bi se smanjili ili spriječili nasilni sukobi i kršenja ljudskih prava ograničavanjem mogućnosti naoružanih skupina i sigurnosnih snaga, kako su definirane u Prilogu II. Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji, da trguju tim mineralima i metalima.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.a (novi)
2a.  Metali za koje se može razumno pretpostaviti da su reciklirani isključuju se iz područja primjene ove Uredbe.
Amandman 76, 97, 117 i 135
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.b (novi)
2b.  Kako bi se izbjegli neželjeni poremećaji na tržištu, ovom se Uredbom razlikuju uloge poduzeća s početka i poduzeća s kraja lanca opskrbe. Postupanje s dužnom pažnjom treba se prilagoditi djelatnostima pojedinačnog poduzeća, njegovoj veličini i njegovu položaju u lancu opskrbe.
Amandman 77, 98, 118 i 136
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.c (novi)
2c.  Komisija, na temelju poslovnih planova i u skladu sa Smjernicama OECD-a, može utvrditi dodatne smjernice o obvezama koje poduzeća moraju poštovati, ovisno o njihovu položaju u lancu opskrbe, kako bi se u sustav uvrstio fleksibilan postupak kojim se uzima u obzir položaj malih i srednjih poduzeća.
Amandman 155
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.d (novi)
2d.  Poduzeća na kraju lanca opskrbe moraju u okviru ove Uredbe i u skladu sa Smjernicama OECD-a poduzeti sve razumne mjere kako bi prepoznala i riješila rizike u svom lancu opskrbe mineralima i metalima koji su obuhvaćeni ovom Uredbom. U tom smislu imaju obvezu izvješćivati o svojoj praksi dužne pažnje pri odgovornoj opskrbi.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka ba (nova)
(ba)  „reciklirani metali” znači proizvodi vraćeni od krajnjeg korisnika ili nakon potrošnje ili otpad obrađenih metala koji nastaje tijekom proizvodnje proizvoda; „reciklirani metali” uključuju suvišni, zastarjeli, neispravni i otpadni metalni materijal koji sadrži rafinirane ili obrađene metale koji su primjereni za recikliranje u proizvodnji kositra, tantala, volframa i/ili zlata; djelomično obrađeni i neobrađeni minerali ili minerali koji su nusproizvod druge rude nisu reciklirani metali;
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka e
(e)   „sukobima pogođena i visokorizična područja” znači područja u stanju oružanog sukoba te područja sa slabim upravljanjem, slabom sigurnošću ili bez njih, kao u propalim državama s raširenim i sustavnim kršenjima međunarodnog prava uključujući povrede ljudskih prava;
(e)   „sukobima pogođena i visokorizična područja” znači područja u stanju oružanog sukoba, uz prisutnost raširenoga nasilja, sloma civilne infrastrukture, područja sa slabim upravljanjem, slabom sigurnošću ili bez njih, kao u propalim državama koje su obilježene raširenim i sustavnim kršenjima ljudskih prava, kako je određeno međunarodnim zakonom;
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka g
(g)   „uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba koja prijavljuje minerale ili metale iz područja primjene ove Uredbe za stavljanje u slobodni promet u smislu članka 79. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2193/199213;
(g)   „uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja podnosi prijavu za stavljanje u slobodni promet minerala i metala iz područja primjene ove Uredbe u svoje ime ili osoba za čiji se račun takva prijava podnosi; zastupnik koji podnosi prijavu, a djeluje u ime i za račun druge osobe, ili zastupnik koji djeluje u svoje vlastito ime i za račun druge osobe jednako se smatraju uvoznicima za potrebe ove Uredbe;
__________________
13 Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str.1.).
Amandman 100
Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka h
(h)  „odgovorni uvoznik” znači svaki uvoznik koji se odluči samocertificirati u skladu s pravilima uspostavljenim ovom Uredbom;
Briše se.
Amandman 138
Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka i
(i)  „samocertificiranje” znači nečiji čin davanja izjave o vlastitom pridržavanju obveze koja se odnosi na sustave upravljanja, upravljanje rizikom, revizije koje provodi treća strana i objavljivanje podataka kako je uspostavljeno ovo Uredbom;
Briše se.
(ovaj se amandman odnosi na cijeli tekst ako on već nije izmijenjen drugim amandmanima)
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka qa (nova)
(qa)  „poslovni plan” znači kombinacija dobrovoljnih postupaka, alata i mehanizama dužne pažnje u lancu opskrbe koju su razvile ili je nadziru odgovarajuća industrijska udruženja, uključujući ocjenjivanja sukladnosti koja provode treće strane;
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka qb (nova)
(qb)  „naoružane skupine i sigurnosne snage” znači skupine iz Priloga II. Smjernica OECD-a o dužnoj pažnji;
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Članak 4. – točka a
(a)  donosi svoju politiku u pogledu lanca opskrbe mineralima i metalima koji potencijalno potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih zemalja i o njoj jasno izvješćuje dobavljače i javnost,
(a)  donosi svoju politiku u pogledu lanca opskrbe mineralima i metalima koji potencijalno potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih zemalja i o njoj jasno i sustavno izvješćuje dobavljače i javnost;
Amandmani 85, 126 i 145
Prijedlog uredbe
Članak 3. – točka ga (nova)
Poduzeće koje može razumno zaključiti da su obuhvaćeni proizvodi dobiveni samo iz recikliranih materijala ili ostataka tih materijala, uz dužan obzir prema povjerljivim poslovnim podacima i brigu za konkurentnost:
(a)  javno obznanjuje svoju odluku; te
(b)  razumno detaljno opisuje mjere dužne pažnje koje je proveo u svrhu donošenja te odluke.
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)
Certificirani odgovorni uvoznici taljenih i rafiniranih metala izuzimaju se iz provođenja neovisnih revizija koje provode treće strane u skladu s člankom 3. stavkom 1.a ove Uredbe pod uvjetom da dostave materijalne dokaze da su talionice i rafinerije u njihovom lancu opskrbe usklađene s odredbama ove Uredbe.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Članak 7.a (novi)
Članak 7.a
Popis odgovornih uvoznika
1.  Na temelju podataka koje su u svojim izvješćima dostavile države članice, kako je navedeno u članku 15., Komisija donosi i objavljuje javnosti odluku s popisom naziva i adresa odgovornih uvoznika minerala i metala u okviru ove Uredbe.
2.  Komisija donosi taj popis koristeći se predloškom iz Priloga I.a i u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 13. stavka 2.
3.  Komisija redovno i pravovremeno ažurira i objavljuje, uključujući na internetu, podatke na popisu. Komisija s popisa uklanja imena onih uvoznika koje, u slučaju da odgovorni uvoznici poduzmu nedostatne korektivne mjere, države članice više ne smatraju odgovornim uvoznicima u skladu s člankom 14. stavkom 3.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Članak 7.b (novi)
Članak 7.b
Obveze dužne pažnje za talionice i rafinerije
1.  Talionice i rafinerije s poslovnim nastanom u Uniji koje obrađuju i uvoze minerale i njihove koncentrate imaju obvezu primjenjivanja sustava Unije za dužnu pažnju u lancu opskrbe ili sustava za dužnu pažnju koji je Komisija priznala kao jednakovrijedan.
2.  Nadležna tijela država članica jamče da talionice i rafinerije propisno primjenjuju europski mehanizam dužne pažnje. Ako te obveze nisu ispunjene, nadležna tijela o tome obavješćuju talionicu ili rafineriju i traže od njih da provedu korektivne mjere kako bi se uskladile s europskim mehanizmom dužne pažnje. Ako kršenje obveza potraje, nadležna tijela država članica poduzimaju sankcije zbog nepridržavanja ove Uredbe. Te sankcije prestaju čim se talionica ili rafinerija usklade s odredbama ove Uredbe.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.
1.   Na temelju podataka koje su u svojim izvješćima dostavile države članice kako je navedeno u članku 15. Komisija donosi i objavljuje javnosti odluku s popisom naziva i adresa odgovornih talionica i rafinerija minerala u okviru ove Uredbe.
1.   Na temelju podataka koje su u svojim izvješćima dostavile države članice kako je navedeno u članku 15. Komisija donosi i objavljuje javnosti odluku s popisom naziva i adresa odgovornih talionica i rafinerija.
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.
2.  Komisija na popisu iz stavka 1. identificira one odgovorne talionice i rafinerije koje barem djelomično nabavljaju minerale iz područja pogođenih sukobima i visokorizičnih područja.
2.  Komisija na popisu iz stavka 1. identificira one odgovorne talionice i rafinerije koje barem djelomično nabavljaju minerale iz područja pogođenih sukobima i visokorizičnih područja. Taj se popis sastavlja uzimajući u obzir postojeće jednakovrijedne poslovne planove, vladine ili druge programe povezane s dužnom pažnjom koji obuhvaćaju minerale i metale iz područja primjene ove Uredbe.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3.
3.   Komisija donosi taj popis u skladu s predloškom iz Priloga II. i regulatornim postupkom iz članka 13. stavka 2. Savjetuje se i s tajništvom OECD-a.
3.   Komisija donosi taj popis koristeći se predloškom iz Priloga II. i u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 13. stavka 2. Savjetuje se i s tajništvom OECD-a.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 4.
4.   Komisija redovno i pravovremeno ažurira podatke na popisu. Komisija s popisa uklanja nazive talionica i rafinerija koje države članice više ne smatraju odgovornim uvoznicima u skladu s člankom 14. stavkom 3. ili nazive talionica i rafinerija u lancu opskrbe uvoznika koje se više ne priznaje kao odgovorne.
4.   Komisija redovno i pravovremeno ažurira i objavljuje, što uključuje i objavu na internetu, podatke na popisu. Komisija s popisa uklanja nazive talionica i rafinerija koje države članice više ne smatraju odgovornim uvoznicima u skladu s člankom 14. stavkom 3. ili nazive talionica i rafinerija u lancu opskrbe uvoznika koje se više ne priznaje kao odgovorne.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.
2.   Komisija donosi odluku o objavi, uključujući na internetu, popisa nadležnih tijela u skladu s predloškom iz Priloga III. i regulatornim postupkom iz članka 13. stavka 2.. Komisija redovito ažurira popis.
2.   Komisija donosi odluku o objavi, uključujući objavu na internetu, popisa nadležnih tijela koristeći se predloškom iz Priloga III. i u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 13. stavka 2. Komisija redovito ažurira popis.
Amandman 151
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.
1.  Nadležna tijela država članica provode odgovarajuće naknadne provjere kako bi se osiguralo postupaju li samocertificirani odgovorni uvoznici minerala i metala u okviru područja primjene ove Uredbe u skladu s obvezama iz članaka 4., 5., 6. i 7.
1.  Nadležna tijela država članica provode odgovarajuće naknadne provjere kako bi se osiguralo postupaju li odgovorni uvoznici minerala i metala u okviru područja primjene ove Uredbe u skladu s obvezama iz članaka 4., 5., 6. i 7.
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.
2.  Provjere navedene u stavku 1. provode se uz pristup koji se temelji na riziku. Osim toga, provjere se mogu provoditi kad nadležno tijelo raspolaže bitnim informacijama te na temelju opravdanih zabrinutosti trećih strana, u pogledu usklađenosti odgovornog uvoznika s ovom Uredbom.
2.  Provjere navedene u stavku 1. provode se uz pristup koji se temelji na riziku. Osim toga, provjere se provode kad nadležno tijelo raspolaže bitnim informacijama te na temelju opravdane zabrinutosti trećih strana, u pogledu usklađenosti odgovornog uvoznika s ovom Uredbom.
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 12.a (novi)
Članak 12.a
Kako bi se uspostavila jasnoća i sigurnost među gospodarskim subjektima, posebno među malim i srednjim poduzećima, Komisija, uz konzultiranje s Europskom službom za vanjsko djelovanje i OECD-om, priprema neobvezujuće smjernice u obliku priručnika za trgovačka društva u kojem se objašnjava kako na najbolji način primjenjivati kriterije za područja koja se mogu ubrajati u područje primjene ove Uredbe. Taj priručnik temelji se na definiciji sukobima pogođenih i visokorizičnih područja kako je utvrđena u članku 2. točki (e) ove Uredbe i njime se uzimaju u obzir Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji u tom području.
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2. – podstavak 2.
Kad je mišljenje odbora potrebno dobiti pisanim postupkom, taj se postupak prekida bez rezultata ako, unutar roka za dostavu mišljenja, tako odluči predsjednik odbora ili to zatraži natpolovična većina članova odbora.
Briše se.
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2.a (novi)
(2a)  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 15.a (novi)
Članak 15.a
Prateće mjere
1.  Komisija tijekom prijelaznog razdoblja prema potrebi podnosi zakonodavni prijedlog o donošenju popratnih mjera kako bi se poboljšala učinkovitost ove Uredbe u skladu sa zajedničkim priopćenjem Europskom parlamentu i Vijeću naslovljenim „Odgovorno nabavljanje minerala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja: prema cjelovitom pristupu EU-a” (JOIN (2014)0008).
Popratnim mjerama kojima se jamči cjelovit pristup EU-a dužnosti odgovornog nabavljanja predviđa se:
(a)  pružanje podrške poduzećima koja odgovorno nabavljaju u vidu poticaja, tehničke podrške te smjernica, uzimajući u obzir stanje malih i srednjih poduzeća i njihov položaj u lancu opskrbe, kako bi se omogućila usklađenost sa zahtjevima ove Uredbe;
(b)  stalni dijalog o politikama s trećim zemljama i drugim dionicima, uključujući mogućnost usklađivanja s nacionalnim i regionalnim sustavima certificiranja i suradnja s javno-privatnim incijativama;
(c)  nastavak ciljane razvojne suradnje s trećim zemljama, posebice pomoći u puštanju u promet minerala koji ne potječu iz sukobom pogođenih područja i jačanje sposobnosti lokalnih gospodarskih subjekata u pridržavanju ove Uredbe.
(d)  bliska suradnja s državama članicama za pokretanje komplementarnih inicijativa u području informiranja potrošača, investitora i stranaka, kao i drugi poticaji za odgovorno poslovno ponašanje te klauzule o uspješnosti u ugovorima o nabavi koje su potpisala nadležna državna tijela, kako je predviđeno Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a.
2.  Komisija predstavlja godišnje izvješće o uspješnosti popratnih mjera provedenih u skladu sa stavkom 1. te o njihovu učinku i učinkovitosti.
___________________________
1a Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2014/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.)
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1.a (novi)
Ova Uredba primjenjuje se od...*
___________________________
*Dvije godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Prilog II. – Stupac Ca (novi)
Stupac C.a: Vrsta minerala

(1) Predmet je vraćen nadležnom odboru na ponovno razmatranje u skladu s člankom 61. stavkom 2. drugim podstavkom Poslovnika (A8-0141/2015).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti