Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0059(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0141/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0141/2015

Viták :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Szavazatok :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
A szavazatok indokolása
PV 16/03/2017 - 6.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Elfogadott szövegek
PDF 543kWORD 219k
2015. május 20., Szerda - Strasbourg
A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó egyes ásványok és fémek importőrei körében alkalmazott öntanúsítás uniós rendszere ***I
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

Az Európai Parlament 2015. május 20-án elfogadott módosításai a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany felelősségteljes importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós rendszerének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)   A konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekben található ásványkincsek – bár a fejlesztés szempontjából óriási lehetőséget jelentenek – ellentmondás tárgyát képezhetik, amennyiben a belőlük származó bevételt a fejlesztésre, jó kormányzásra és jogállamiságra irányuló nemzeti erőfeszítéseket aláásó erőszakos konfliktusok kirobbantására vagy fenntartására fordítják. Ezeken a területeken a konfliktusok és az ásványok illegális kitermelése közötti kapcsolódás megszakítása kritikus jelentőséggel bír a béke és a stabilitás szempontjából.
(1)   A konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekben található ásványkincsek – bár a fejlesztés szempontjából óriási lehetőséget jelentenek – ellentmondás tárgyát képezhetik, amennyiben a belőlük származó bevételt a fejlesztésre, jó kormányzásra és jogállamiságra irányuló erőfeszítéseket aláásó erőszakos konfliktusok kirobbantására vagy fenntartására fordítják. Ezeken a területeken a konfliktusok és az ásványok illegális kitermelése közötti kapcsolódás megszakítása kritikus elem a béke, a fejlődés és a stabilitás garantálásában.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  A nyersanyag-kitermelő iparágban általánosak az emberi jogi visszaélések, és ezen belül a gyermekmunka, a szexuális erőszak, az erőszakos eltüntetés, a kényszerű kitelepítések, valamint a rituális vagy kulturális szempontból jelentőséggel bíró területek elpusztítása.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)   A kérdés olyan erőforrásokban gazdag régiókat érint, ahol a kormányok és a nemzetközi szervezetek az üzleti élet szereplőivel és civil társadalmi szervezetekkel karöltve kívánnak választ találni a fegyveres csoportok és biztonsági erők finanszírozásának minimalizálására való törekvés jelentette kihívásra.
(2)   A kérdés olyan erőforrásokban gazdag térségeket érint, ahol a kormányok és a nemzetközi szervezetek az üzleti élet szereplőivel és civil társadalmi szervezetekkel karöltve kívánnak választ találni a fegyveres csoportok és biztonsági erők finanszírozásának megakadályozására való törekvés jelentette kihívásra, beleértve a női szervezeteket is, amelyek élen járnak abban, hogy felhívják a figyelmet az e csoportok által kikényszerített kizsákmányoló feltételekre, valamint a helyi lakosság feletti hatalom gyakorlása érdekében alkalmazott szexuális erőszakra és erőszakra.
(A „régiók” szó helyébe a „térségek” szót léptető módosítás a teljes szövegre alkalmazandó.)
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)  Ez a rendelet a fegyveres csoportok konfliktusok által érintett térségekből származó ásványokkal folytatott kereskedelem révén történő finanszírozása felszámolásának egyik módja; ez nem mond ellent annak, hogy az Európai Unió kül- és fejlesztési politikai fellépéseinek a helyi korrupció és a határok porózussága elleni küzdelemre, valamint a visszaélések kiemelése érdekében a helyi lakosság és képviselőik ismereteinek bővítésére kell összpontosulnia.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)   Az Európai Parlament 2010. október 7-én állásfoglalást fogadott el, melyben az Egyesült Államok „konfliktusövezetből származó ásványokról” szóló jogszabályához, azaz a tőzsdei reformról és fogyasztóvédelemről szóló Dodd–Frank-törvény 1502. szakaszához hasonló jogszabály meghozatalára kéri fel az Uniót; továbbá a Bizottság 2011-es és 2012-es közleményeiben bejelentette, hogy szándékában áll megvizsgálni, miként javítható az ellátási lánc átláthatósága, ideértve a kellő gondossággal kapcsolatos szempontokat is. A Bizottság az utóbbi közleményben – az OECD 2011. májusi miniszteri ülésén vállalt elkötelezettségével összhangban – síkra szállt az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó iránymutatásának, valamint az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásának fokozott támogatása és alkalmazása mellett, az OECD-tagok körén kívül is.
(7)   2010. október 7-i, 2011. március 8-i, 2011. július 5-i és 2014. február 26-i állásfoglalásaiban az Európai Parlament az Egyesült Államok „konfliktusövezetből származó ásványokról” szóló jogszabályához, azaz a tőzsdei reformról és fogyasztóvédelemről szóló Dodd–Frank-törvény 1502. szakaszához hasonló jogszabály meghozatalára kérte fel az Uniót; továbbá a Bizottság 2011-es és 2012-es közleményeiben bejelentette, hogy szándékában áll megvizsgálni, miként javítható az ellátási lánc átláthatósága, ideértve a kellő gondossággal kapcsolatos szempontokat is. A Bizottság az utóbbi közleményben – az OECD 2011. májusi miniszteri ülésén vállalt elkötelezettségével összhangban – síkra szállt az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó iránymutatásának, valamint az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásának fokozott támogatása és alkalmazása mellett, az OECD-tagok körén kívül is.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  Uniós polgárok és civil társadalmi szereplők felhívták a figyelmet arra, hogy az uniós joghatóság alatt működő vállalatok nem vonhatók felelősségre a konfliktusok által érintett régiókból származó ásványok illegális kitermeléséhez és kereskedelméhez fűződő esetleges kapcsolatuk miatt. Következésképpen a fogyasztási cikkekben esetlegesen előforduló ilyen ásványok a fogyasztókat összefüggésbe hozzák Unión kívüli konfliktusokkal. Ebből adódóan uniós állampolgárok petíciók révén kérelmezték, hogy terjesszenek olyan jogszabályjavaslatot az Európai Palament és a Tanács elé, amely alapján az ENSZ és az OECD útmutatásainak megfelelően felelősségre vonhatók a vállalatok.
(8)  Uniós polgárok és civil társadalmi szereplők felhívták a figyelmet arra, hogy az uniós joghatóság alatt működő vállalatok nem vonhatók felelősségre a konfliktusok által érintett régiókból származó ásványok illegális kitermeléséhez és kereskedelméhez fűződő esetleges kapcsolatuk miatt. Következésképpen a fogyasztási cikkekben esetlegesen előforduló ilyen ásványok a fogyasztókat összefüggésbe hozzák Unión kívüli konfliktusokkal. Ekképpen a fogyasztók közvetve összefüggésbe kerülnek olyan konfliktusokkal, amelyek súlyos hatást gyakorolnak az emberi jogokra, nevezetesen a nők jogaira, mivel a fegyveres csoportok a tömeges nemi erőszakot gyakran tudatos stratégiaként alkalmazzák a helyi lakosság megfélemlítésére és ellenőrzésére, hogy védjék saját érdekeiket. Ebből adódóan uniós állampolgárok petíciók révén kérelmezték, hogy terjesszenek olyan jogszabályjavaslatot az Európai Palament és a Tanács elé, amely alapján az ENSZ és az OECD útmutatásainak megfelelően felelősségre vonhatók a vállalatok.
Módosítás 71, 91 és 112
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)  A rendelet tükrözi a kellő gondosság elve alkalmazásának szükségességét a teljes ellátási lánc mentén – a kitermelés helyétől a végtermékig – azáltal, hogy az európai piacon a rendelet hatálya alá tartozó erőforrásokat – ideértve az ilyen erőforrásokat tartalmazó termékeket is – első alkalommal forgalomba hozó valamennyi vállalat számára előírja a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc kialakítását, továbbá az erről szóló nyilvános jelentéstételt. A kellő gondosságra vonatkozó, e rendeletben foglalt egyes kötelezettségeknek a kellő gondosság jellegének megfelelően tükrözniük kell a kellő gondosság alkalmazásával kapcsolatos folyamatok progresszív és rugalmas jellegét, továbbá a megfelelő módon a vállalkozások sajátos körülményeire szabott kötelezettségek szükségességét. A kötelezettségeket a vállalat méretére, hatékonyságára és az ellátási láncban elfoglalt helyére kell szabni.
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)  A 2014/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a előírja az 500 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások számára, hogy számoljanak be számos politikájukról, többek között az emberi jogokkal, a korrupció elleni küzdelemmel és a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánccal kapcsolatos politikákról. Az irányelv előírja a Bizottság számára, hogy dolgozzon ki iránymutatásokat ezen információk közzétételének elősegítése érdekében. A Bizottságnak meg kell fontolnia az ásványok és fémek felelősségteljes beszerzésével kapcsolatos teljesítménymutatók felvételét ezekbe az iránymutatásokba.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 2014/95/EU irányelve (2014. október 22.) a 2013/34/EU irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalkozások és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról (HL L 330., 2014.11.15., 1. o.).
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)
(11b)  A kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc megvalósításának számos olyan meglévő rendszere van, amely hozzájárulhat a rendelet céljainak eléréséhez. Az iparban már léteznek olyan ágazati programok, amelyek célja a konfliktusok és az ón, tantál, volfrám és arany beszerzése közötti kapcsolat megszakítása. Ezek a programok az ásványok kizárólag felelős beszerzését garantáló rendszerekkel rendelkező, független harmadik fél által folytatott ellenőrzéseket vesznek igénybe a kohók és finomítók tanúsítására. Ezek az ágazati programok rendszerek elismerhetők az uniós rendszerben is. Az e rendelet követelményeivel egyenértékűként elismerendő ilyen programokra vonatkozó kritériumokat és eljárásokat azonban pontosítani kell, hogy lehetővé tegyék a szigorú normák tiszteletben tartását és a kettős ellenőrzés elkerülését.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)   A nyilvános konzultáció során uniós vállalatok is kifejezésre juttatták az ásványok felelősségteljes beszerzése iránti érdeklődésüket, és olyan jelenleg folyó ágazati programokról számoltak be, melyek kialakításakor a vállalati társadalmi felelősségvállalás célkitűzéseit, az ügyfelek kéréseit vagy beszállítóik biztonságát tartották szem előtt. Ugyanakkor uniós vállalatok a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc megvalósításával kapcsolatban a rengeteg – gyakran nem kellően tájékozott vagy etikailag közömbös – piaci szereplőt érintő, kiterjedt és összetett globális láncokból eredő számos nehézségről is beszámoltak. A Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie a felelősségteljes beszerzés jelentette költségeket és azok versenyképességre gyakorolt hatását, különösen a kkv-k tekintetében.
(12)   A nyilvános konzultáció során uniós vállalatok is kifejezésre juttatták az ásványok felelősségteljes beszerzése iránti érdeklődésüket, és olyan jelenleg folyó ágazati programokról számoltak be, melyek kialakításakor a vállalati társadalmi felelősségvállalás célkitűzéseit, az ügyfelek kéréseit vagy beszállítóik biztonságát tartották szem előtt. Ugyanakkor uniós vállalatok a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc megvalósításával kapcsolatban a rengeteg – gyakran nem kellően tájékozott vagy etikailag közömbös – piaci szereplőt érintő, kiterjedt és összetett globális láncokból eredő számos nehézségről és gyakorlati kihívásról is beszámoltak. A Bizottságnak szorosan figyelemmel kell kísérnie és jelentenie kell a felelősségteljes beszerzés, a harmadik fél által végzett ellenőrzés, ezek adminisztratív következményei jelentette költségeket és azok versenyképességre gyakorolt hatását, különösen a kkv-k tekintetében. E rendelet végrehajtása érdekében a Bizottság technikai és pénzügyi segítséget nyújt a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, és elősegíti az információcserét. Indokolt, hogy azok az Unióban székhellyel rendelkező, ásványokat és fémeket importáló európai kis- és középvállalkozások, amelyek a kellő gondosság elvének megfelelő rendszert vezetnek be, a Bizottság COSME programján keresztül pénzügyi támogatásban részesüljenek.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
(12a)  Azokat az Unióban székhellyel rendelkező downstream vállalatokat, amelyek önkéntesen felelősségteljes ásvány- és fémbeszerzési rendszert hoznak létre, a tagállamok illetékes hatóságainak címkével kell tanúsítaniuk. A Bizottságnak az OECD kellő gondosságra vonatkozó iránymutatásai alapján kell megállapítania a tanúsítás megadásának kritériumait, és e célból konzultálhat az OECD Titkárságával. Az „Európai felelősségi tanúsítvány” odaítélési feltételeinek ugyanolyan szigorúaknak kell lenniük, mint amelyeket az OECD tanúsítási rendszere előír. Az „Európai felelősségi tanúsítvány” címkét megkapó vállalatokat ösztönzik arra, hogy ezt feltüntessék honlapjukon, és erről beszámoljanak az európai fogyasztóknak nyújtott tájékoztatókban is.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  A kohók és a finomítók jelentős állomások az ásványok globális ellátási láncában, mivel jellemzően ezek jelentik az utolsó szakaszt, melyben a kellő gondosság hatékonyan biztosítható az ásványok származási helyével és a felügyeleti lánccal kapcsolatos információk gyűjtése, nyilvánosságra hozatala és ellenőrzése révén. Gyakori álláspont, hogy ezen átalakítási szakaszt követően lehetetlen az ásványok származási helyét visszamenőlegesen azonosítani. A felelősségteljes kohók és finomítók uniós jegyzéke ebből adódóan átláthatóságot és bizonyosságot biztosítana a downstream vállalatok számára a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra jellemző gyakorlatok tekintetében.
(13)  A kohók és a finomítók jelentős állomások az ásványok globális ellátási láncában, mivel jellemzően ezek jelentik az utolsó szakaszt, melyben a kellő gondosság hatékonyan biztosítható az ásványok származási helyével és a felügyeleti lánccal kapcsolatos információk gyűjtése, nyilvánosságra hozatala és ellenőrzése révén. Gyakori álláspont, hogy ezen átalakítási szakaszt követően lehetetlen az ásványok származási helyét visszamenőlegesen azonosítani. Ugyanez érvényes az újrahasznosított fémekre, amelyek az átalakítási folyamat során még több lépésen mentek át. A felelősségteljes kohók és finomítók uniós jegyzéke ebből adódóan átláthatóságot és bizonyosságot biztosítana a downstream vállalatok számára a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra jellemző gyakorlatok tekintetében. Az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásával összhangban az upstream vállalkozásoknak – például kohóknak és finomítóknak – független harmadik fél által végzett, a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében követett gyakorlataikra vonatkozó ellenőrzésen kell átesniük, többek között a felelősségteljes kohók és finomítók jegyzékébe történő felvételük érdekében is.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  Az ásványokat és azok koncentrátumait feldolgozó és importáló kohókat és finomítókat kötelezni kell a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó uniós rendszer alkalmazására.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)
(13b)  Az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi ásvány és fém felhasználásának meg kell felelnie e rendelet előírásainak. Elengedhetetlen, hogy az importőrök betartsák e rendelet rendelkezéseit.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
(15a)  E rendelet hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében rendelkezni kell egy kétéves átmeneti időszakról, hogy a Bizottság létrehozhassa a harmadik fél által folytatott ellenőrzések rendszerét, és hogy a felelősségteljes importőrök megismerhessék az e rendelet szerinti kötelezettségeiket.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)
(15b)  A Bizottságnak rendszeresen felül kell vizsgálnia pénzügyi támogatását és politikai kötelezettségvállalásait azokkal a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekkel kapcsolatban, ahol ónt, tantált, volfrámot és aranyat bányásznak, különösen a Nagy-tavak régióban, hogy biztosítsa a politikák koherenciáját, valamint ösztönözze és erősítse a felelősségteljes kormányzás, a jogállamiság, de mindenekelőtt az etikus bányászat elveinek tiszteletben tartását.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)   A Bizottság a Tanács és az Európai Parlament számára rendszeresen jelentést készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a hatálybalépést követő legkésőbb három éven belül, majd azt követően hatévenként felülvizsgálja e rendelet működését és hatékonyságát, beleértve a rendelet hatálya alá eső, konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzésének előmozdítását. A jelentéseket – szükség esetén – megfelelő jogalkotási javaslatok kísérhetik, melyek tartalmazhatnak kötelező intézkedéseket,
(16)   A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács számára rendszeresen jelentést készít a rendszer hatásairól. A Bizottság e rendelet alkalmazásának időpontja után két évvel, majd azt követően háromévenként felülvizsgálja e rendelet működését és hatékonyságát, valamint a rendszer által helyi szinten kifejtett aktuális hatást a rendelet hatálya alá eső, konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzésének előmozdítását illetően, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentéseket – szükség esetén – megfelelő jogalkotási javaslatok kísérhetik, melyek tartalmazhatnak további kötelező intézkedéseket.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)
(16a)  2014. március 5-i közös közleményükben a Bizottság és a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kötelezettséget vállaltak arra, hogy e rendelettel párhuzamosan olyan kísérő intézkedéseket hajtanak végre, amelyek a felelősségteljes beszerzésre irányuló olyan integrált uniós megközelítést eredményeznek, amely amellett, hogy eléri a vállalkozások magas szintű részvételét az e rendeletben előírt uniós rendszerben, biztosítja egy globális, koherens és átfogó megközelítés alkalmazását a konfliktusok által érintett térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzésének előmozdítása érdekében.
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
(1)  E rendelet létrehozza a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó uniós öntanúsítás rendszerét annak érdekében, hogy korlátozza a fegyveres csoportok és biztonsági erők12 ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany kereskedelméből adódó lehetőségeit. A rendeletet célja, hogy átláthatóságot és bizonyosságot biztosítson a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből beszerzést folytató importőrök, kohók és finomítók ellátási gyakorlatai tekintetében.
(1)  Ez a rendelet létrehozza a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó uniós tanúsítási rendszert annak érdekében, hogy korlátozza a fegyveres csoportok és biztonsági erők12 ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany kereskedelméből adódó lehetőségeit. A rendeletet célja, hogy átláthatóságot és bizonyosságot biztosítson a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből beszerzést folytató importőrök, kohók és finomítók ellátási gyakorlatai tekintetében.
__________________
__________________
12 „fegyveres csoportok és biztonsági erők” Az OECD útmutatása a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról II. mellékletében meghatározottak szerint értendő: második kiadás, OECD Publishing (OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12 „fegyveres csoportok és biztonsági erők” Az OECD útmutatása a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról II. mellékletében meghatározottak szerint értendő: második kiadás, OECD Publishing (OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés
(2)   Ez a rendelet megállapítja a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségeket azokra az uniós importőrökre vonatkozóan, akik saját nyilatkozatuk alapján az I. mellékletben rögzített ónt, tantált, volfrámot és aranyat tartalmazó vagy abból álló ásványokat vagy fémeket behozó felelősségteljes importőrnek kívánnak minősülni.
(2)   Ez a rendelet megállapítja a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségeket az összes olyan uniós importőrre vonatkozóan, akik az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat vagy fémeket szereznek be az OECD útmutatásával összhangban. Az útmutatás célja, hogy az erőszakos konfliktusok és az emberi jogi visszaélések minimálisra csökkentése vagy megelőzése érdekében az OECD kellő gondosságról szóló útmutatásának II. mellékletében meghatározott fegyveres csoportok és biztonsági erők által ezen ásványokkal vagy fémekkel folytatott kereskedelem lehetőségeinek korlátozásával átláthatóságot és nyomon követhetőséget biztosítson az importőrök beszerzési gyakorlataival kapcsolatban, abban az esetben, ha a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből folytatnak beszerzést.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Azon fémeket, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy újrahasznosítottak, ki kell zárni e rendelet hatálya alól.
Módosítás 76, 97, 117 és 135
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  A nem szándékos piaci torzulások elkerülése érdekében a rendelet különbséget tesz az ellátási lánc elején és végén elhelyezkedő vállalkozások szerepe között. A kellő gondosság alkalmazásának igazodnia kell az adott vállalkozás tevékenységeihez és az ellátási láncban elfoglalt helyéhez.
Módosítás 77, 98, 118 és 136
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 c bekezdés (új)
(2c)  A Bizottság az ágazati programokkal együttműködve és az OECD-útmutatóval összhangban további útmutatást nyújthat a vállalkozásokra az ellátási láncban elfoglalt helyük szerint alkalmazandó kötelezettségek vonatkozásában, és annak biztosítása érdekében, hogy a rendszer a kkv-k helyzetét figyelembe vevő, rugalmas eljárást foglaljon magában.
Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 d bekezdés (új)
(2d)  E rendelet értelmében és az OECD-útmutatásnak megfelelően a downstream vállalatok minden ésszerű intézkedést meghoznak az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat és fémeket biztosító ellátási láncaikat érintő kockázatok azonosítására és kezelésére. Ezzel összefüggésben kötelesek tájékoztatást adni a felelősségteljes beszerzés érdekében folytatott, a kellő gondosság elvének megfelelő gyakorlatukról.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b a pont (új)
ba)  „újrahasznosított fémek”: visszanyert végfelhasználói vagy fogyasztói felhasználás utáni termékek, illetve a termékgyártás során keletkezett selejtből feldolgozott termékek; az „újrahasznosított fémek” magukban foglalják a felesleges, elavult, hibás és selejt fémeket, amelyek alkalmasak a az ón, a tantál, a volfrám és/vagy arany gyártása során való újrahasznosításra; a részben feldolgozott és a feldolgozatlan ásványok, illetve valamely más érc melléktermékei nem minősülnek újrahasznosított fémnek;
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – e pont
e)   „konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségek”: fegyveres konfliktus vagy bizonytalan, konfliktus utáni helyzet jellemezte térségek, valamint gyenge vagy nem létező kormányzás és biztonság – például bukott államok, a nemzetközi jogszabályok széles körű és rendszeres megsértése, ezen belül az emberi jogokkal való visszaélés – jellemezte térségek;
e)   „konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségek”: széles körű erőszak megjelenésével és a polgári infrastruktúra összeomlásával járó fegyveres konfliktus vagy bizonytalan, konfliktus utáni helyzet jellemezte térségek, valamint gyenge vagy nem létező kormányzás és biztonság – például bukott államok, a nemzetközi jogban lefektetett emberi jogok széles körű és rendszeres megsértése – jellemezte térségek;
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – g pont
g)   „importőr”: bármely természetes vagy jogi személy, aki az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat vagy fémeket jelent be szabad forgalomba bocsátásra a 2913/1992/EGK13 tanácsi rendelet 79. cikke értelmében;
g)   „importőr”: az Unióban letelepedett bármely természetes vagy jogi személy, aki az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat vagy fémeket jelent be saját nevében szabad forgalomba bocsátásra, vagy az a személy, akinek a nevében a bejelentést teszik; e rendelet alkalmazásában az a képviselő, aki egy másik személy nevében és érdekében eljárva tesz bejelentést, illetve az a képviselő, aki saját nevében és egy másik személy nevében jár el, ugyanúgy importőrnek tekintendő;
__________________
13 A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – h pont
h)  „felelősségteljes importőr”: bármely importőr, aki az e rendeletben meghatározott szabályok szerinti öntanúsítás mellett dönt;
törölve
Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – i pont
i)  „öntanúsítás”: nyilatkozat, mely szerint az érintett teljesíti az irányítási rendszerekhez, kockázatkezeléshez, harmadik fél által folytatott ellenőrzéshez és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kötelezettségeit az e rendeletben rögzítetteknek megfelelően;
törölve
(Ez a módosítás az egész szövegre vonatkozik, amennyiben azt más módosítások még nem változtatták meg)
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – q a pont (új)
qa)  „ágazati program”: a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánccal kapcsolatos önkéntes eljárások, eszközök és mechanizmusok kombinációja, amelyet az adott ágazati szövetség dolgoz ki és felügyel, beleértve a harmadik felek által végzett megfelelőségértékelést is;
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – q b pont (új)
qb)  „fegyveres csoportok és biztonsági erők”: az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásának II. mellékletében meghatározott csoportok;
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – a pont
a)   eljárást alakítanak ki az esetlegesen konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek ellátási láncára vonatkozóan, melyet egyértelműen kommunikálnak a beszállítók és a nyilvánosság felé,
a)   eljárást alakítanak ki az esetlegesen konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek ellátási láncára vonatkozóan, melyet egyértelműen és rendszeresen kommunikálnak a beszállítók és a nyilvánosság felé,
Módosítás 85, 126 és 145
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a pont (új)
Amennyiben bármely vállalkozás ésszerűen meg tudja állapítani, hogy az érintett termékek kizárólag újrafeldolgozásból vagy hulladékból származnak, úgy az üzleti titokra és a versennyel kapcsolatos megfontolásokra kellő tekintettel:
a)  nyilvánosságra hozza meghatározását; és
b)  kellő részletességgel ismerteti azokat az átvilágító intézkedéseket, amelyet a meghatározás kialakítása során gyakorolt.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)
Az olvasztott vagy finomított fémek behozatalával foglalkozó, tanúsított felelősségteljes importőrök mentesülnek az e rendelet 3. cikk (1a) bekezdése szerinti, független harmadik fél által lefolytatott ellenőrzések alól, feltéve, hogy érdemi bizonyítékot szolgáltatnak arra vonatkozóan, hogy az ellátási láncukban részt vevő kohók és finomítók megfelelnek e rendelet előírásainak.
.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)
7a. cikk
A felelősségteljes importőrök jegyzéke
(1)  A 15. cikkben említett tagállami jelentésekben rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság határozatot fogad el és hoz nyilvánosságra, amely felsorolja az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat és fémeket felhasználó felelősségteljes importőrök megnevezését és címét.
(2)  A Bizottság az Ia. mellékletben meghatározott sablon felhasználásával, valamint a 13. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően fogadja el a jegyzéket.
(3)  A Bizottság kellő időben aktualizálja és többek között az interneten nyilvánosságra hozza a jegyzékben foglalt információkat. Amennyiben a felelősségteljes importőr nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, a Bizottság törli azon importőrök nevét a jegyzékből, amelyeket a tagállamok a 14. cikk (3) bekezdésével összhangban nem ismernek el felelősségteljes importőrként.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
7 b cikk (új)
7b. cikk
A kohókra és finomítókra vonatkozó, kellő gondossággal kapcsolatos kötelezettségek
(1)  Az Unióban székhellyel rendelkező, ásványokat és azok koncentrátumait feldolgozó és importáló kohók és finomítók kötelesek a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc európai rendszerét, vagy a kellő gondosság elvének megfelelő más, a Bizottság által egyenértékűnek elismert rendszert alkalmazni;
(2)  A tagállamok illetékes hatóságai gondoskodnak arról, hogy a kohók és finomítók megfelelően alkalmazzák a kellő gondosság elvének megfelelő európai rendszert. E kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetén a hatóságok erről értesítik a kohót vagy a finomítót, és felszólítják őket, hogy a kellő gondosság elvének megfelelő európai rendszernek való megfelelés érdekében hozzanak korrekciós intézkedéseket. A kötelezettségek teljesítésének folyamatos elmaradása esetén e rendelet megsértése miatt a tagállamok illetékes hatóságai szankciókat szabnak ki. Amikor a kohó vagy finomító megfelel e rendelet rendelkezéseinek, ezek a szankciók megszűnnek.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
(1)   A 15. cikkben említett tagállami jelentésekben rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság határozatot fogad el és hoz nyilvánosságra, mely felsorolja az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat felhasználó felelősségteljes kohók és finomítók megnevezését és címét.
(1)   A 15. cikkben említett tagállami jelentésekben rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság határozatot fogad el és hoz nyilvánosságra, mely felsorolja a felelősségteljes kohók és finomítók megnevezését és címét.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság az (1) bekezdésben említett jegyzékben azonosítja azokat a felelősségteljes kohókat és finomítókat, amelyek – legalább részben – konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből folytatnak beszerzést.
(2)  A Bizottság az (1) bekezdésben említett jegyzékben azonosítja azokat a felelősségteljes kohókat és finomítókat, amelyek – legalább részben – konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből folytatnak beszerzést. Ezt a jegyzéket az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokra és fémekre vonatkozó, a kellő gondosság meglévő egyenértékű ágazati, kormányzati és egyéb rendszereit figyelembe véve kell összeállítani.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés
(3)   A Bizottság a II. mellékletben szereplő sablon, valamint a 13. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alapján fogadja el a jegyzéket. A Bizottság konzultációt folytat az OECD Titkárságával.
(3)   A Bizottság a II. mellékletben szereplő sablon felhasználásával, valamint a 13. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően fogadja el a jegyzéket. A Bizottság konzultációt folytat az OECD Titkárságával.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés
(4)   A Bizottság kellő időben aktualizálja a jegyzékben foglalt információkat. A Bizottság törli azon kohók és finomítók nevét a jegyzékből, amelyeket a tagállamok a 14. cikk (3) bekezdésével összhangban nem ismernek el felelősségteljes importőrként, illetve azon kohók és finomítók nevét, amelyek olyan importőr ellátási láncában szerepelnek, amelyet a tagállamok nem ismernek el felelősségteljes importőrként.
(4)   A Bizottság kellő időben aktualizálja, és többek között az interneten nyilvánosságra hozza a jegyzékben foglalt információkat. A Bizottság törli azon kohók és finomítók nevét a jegyzékből, amelyeket a tagállamok a 14. cikk (3) bekezdésével összhangban nem ismernek el felelősségteljes importőrként, illetve azon kohók és finomítók nevét, amelyek olyan importőr ellátási láncában szerepelnek, amelyet a tagállamok nem ismernek el felelősségteljes importőrként.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
(2)   A Bizottság határozatot hoz az illetékes hatóságok jegyzékének a III. mellékletben található sablon, valamint a 13. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alapján történő – többek között internetes – nyilvánosságra hozataláról. A Bizottság a jegyzéket rendszeresen aktualizálja.
(2)   A Bizottság a III. mellékletben található sablon felhasználásával, valamint a 13. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás alapján fogadja el a jegyzéket. A Bizottság a jegyzéket rendszeresen aktualizálja.
Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
(1)   Az illetékes tagállami hatóságok megfelelő utólagos ellenőrzéseket folytatnak annak biztosítása érdekében, hogy a rendelet hatálya alá tartozó ásványokat vagy fémeket behozó öntanúsító felelősségteljes importőrök megfeleljenek az e rendelet 4., 5., 6. és 7. cikke szerinti kötelezettségeiknek.
(1)   Az illetékes tagállami hatóságok megfelelő utólagos ellenőrzéseket folytatnak annak biztosítása érdekében, hogy a rendelet hatálya alá tartozó ásványokat vagy fémeket behozó importőrök megfeleljenek az e rendelet 4., 5., 6. és 7. cikke szerinti kötelezettségeiknek.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
(2)   Az (1) bekezdésben említett ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés alapján végzik. Ezenkívül ellenőrzésekre akkor is sor kerülhet, ha az illetékes hatóság releváns információ birtokába jut – beleértve a harmadik felek által felvetett, indokolással alátámasztott aggályokat is – a felelősségteljes importőrök e rendeletnek való megfelelésére vonatkozóan.
(2)   Az (1) bekezdésben említett ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés alapján végzik. Ezenkívül ellenőrzésekre akkor is sor kerül, ha az illetékes hatóság releváns információ birtokába jut – beleértve a harmadik felek által felvetett, indokolással alátámasztott aggályokat is – a felelősségteljes importőrök e rendeletnek való megfelelésére vonatkozóan.
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)
12a. cikk
A gazdasági szereplők, különösen a kkv-k körében az egyértelmű és biztos helyzet, valamint az egységesség megteremtése érdekében a Bizottság az Európai Külügyi Szolgálattal és az OECD-vel konzultálva nem kötelező erejű iránymutatásokat állít össze egy kézikönyv formájában a vállalatok számára, amely tisztázza, hogy miként alkalmazhatók a legmegfelelőbben a kritériumok az esetlegesen e rendelet hatálya alá tartozó térségekre. A kézikönyv a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségek e rendelet 2. cikkének e) pontjában foglalt fogalommeghatározásán alapul, és figyelembe veszi az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatását ezen a területen.
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Ha a bizottságnak írásbeli eljárásban kell véleményt nyilvánítania, az ilyen eljárást eredmény nélkül lezárják abban az esetben, ha a véleménynyilvánításra megállapított határidőn belül az elnök így határoz, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.
törölve
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)
15a. cikk
Kísérő intézkedések
(1)  A Bizottság az átmeneti időszak során kísérő intézkedéseket meghatározó jogalkotási javaslatot nyújt be a rendelet hatékonyságának fokozása érdekében az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett „A konfliktusok által érintett és magas kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzése. Az integrált uniós megközelítés kialakítása felé” című közös közleménnyel (JOIN(2014)0008) összhangban.
A felelősségteljes beszerzésről szóló integrált uniós megközelítést biztosító kísérő intézkedések:
a)  a beszerzéseiket felelősségteljesen végző vállalkozások támogatása ösztönzők révén, technikai és más segítség nyújtásával és a vállalkozásoknak szóló iránymutatással, figyelembe véve a kis- és középvállalkozások helyzetét annak érdekében, hogy megkönnyítsék az e rendelet követelményeinek való megfelelést;
b)  a harmadik országokkal és más szereplőkkel folytatott folyamatos politikai párbeszéd, többek között a nemzeti és regionális tanúsító rendszerek harmonizációjának lehetséges bevezetése, valamint a köz- és magánszféra kezdeményezéseivel folytatott együttműködés;
c)  a harmadik országokkal zajló folyamatos, célzott fejlesztési együttműködés, különösen a konfliktusban nem érintett ásványok értékesítéséhez nyújtott támogatás folytatása, és a helyi vállalkozások képességeinek megerősítése annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni ennek a rendeletnek;
d)  szoros együttműködés a tagállamokkal a fogyasztók, beruházók és vásárlók tájékoztatása területén kiegészítő kezdeményezések, a vállalkozások felelősségteljes magatartását elősegítő egyéb ösztönzők, valamint a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben1a meghatározottaknak megfelelően teljesítési záradékok nemzeti hatóságok által aláírt szállítási szerződésekbe történő bevezetése érdekében.
(2)  A Bizottság éves teljesítményjelentést nyújt be az (1) bekezdés alapján végrehajtott kísérő intézkedésekről, valamint hatásukról és eredményességükről.
___________________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.)
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)
Ez a rendelet …-tól/-től* alkalmazandó.
___________________________
* E rendelet hatálybalépése után két évvel.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – C a oszlop (új)
„Ca” oszlop: ásvány típusa

(1) Az ügyet a 61. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra (A8-0141/2015).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat