Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/0059(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0141/2015

Predložena besedila :

A8-0141/2015

Razprave :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Obrazložitev glasovanja
PV 16/03/2017 - 6.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Sprejeta besedila
PDF 578kWORD 207k
Sreda, 20. maj 2015 - Strasbourg
Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem ***I
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 20. maja 2015 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti odgovornih uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude in zlato z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
(1)  Naravni viri mineralov na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, ali območjih z visokim tveganjem so lahko kljub svojemu velikemu potencialu za razvoj razlog za spor, kadar prihodki, povezani z njimi, podpirajo izbruh ali nadaljevanje nasilnih konfliktov ter s tem izpodbijajo nacionalna prizadevanja za razvoj, dobro upravljanje in pravno državo. Na teh območjih je razbitje povezave med konflikti in nezakonitim izkoriščanjem mineralov ključna za mir in stabilnost.
(1)  Naravni viri mineralov na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, ali območjih z visokim tveganjem so lahko kljub svojemu velikemu potencialu za razvoj razlog za spor, kadar prihodki, povezani z njimi, podpirajo izbruh ali nadaljevanje nasilnih konfliktov ter s tem izpodbijajo prizadevanja za razvoj, dobro upravljanje in pravno državo. Na teh območjih je razbitje povezave med konflikti in nezakonitim izkoriščanjem mineralov ključni element za zagotavljanje miru, razvoja in stabilnosti.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)
(1a)  Zlorabe človekovih pravic v ekstraktivnih dejavnostih so pogoste in lahko vključujejo delo otrok, spolno nasilje, prisilna izginotja, prisilno preseljevanje ter uničevanje obrednih ali kulturno pomembnih krajev.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
(2)  Vprašanje zadeva regije, ki so bogate z viri, v katerih so vlade in mednarodne organizacije izziv, ki ga prinaša želja po čim manjšem financiranju oboroženih skupin in varnostnih sil, sprejele skupaj z nosilci dejavnosti in organizacijami civilne družbe.
(2)  Vprašanje zadeva območja, ki so bogata z viri, v katerih so vlade in mednarodne organizacije izziv, ki ga prinaša želja po preprečevanju financiranja oboroženih skupin in varnostnih sil, sprejele skupaj z nosilci dejavnosti in organizacijami civilne družbe, vključno z organizacijami žensk, ki najbolj odločno opozarjajo na izkoriščevalske pogoje, ki jih vsiljujejo te skupine, pa tudi na posilstva in nasilje, s katerim nadzirajo lokalno prebivalstvo.
(Sprememba, s katero se zamenja beseda "regije" z besedo "območja", velja za celotno besedilo.)
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)  Ta uredba je eden od načinov za preprečevanje financiranja oboroženih skupin z nadzorom nad trgovino z minerali iz konfliktnih regij, vendar to ne spreminja dejstva, da bi se morali ukrepi zunanje in razvojne politike Evropske unije osredotočati na boj proti lokalni korupciji in prepustnosti mej, pa tudi na usposabljanje lokalnega prebivalstva in njihovih predstavnikov, da bi opozorili na zlorabe.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
(7)  Evropski parlament je 7. oktobra 2010 sprejel resolucijo, v kateri je pozval Unijo, da izdaja zakonodajne akte v skladu s pravom ZDA o „konfliktnih mineralih“ oziroma oddelkom 1502 Zakona o Dodd-Frankovi reformi Wall Streeta in varstvu potrošnikov, Komisija pa je v svojih sporočilih leta 2011 in 2012 izrazila, da namerava proučiti načine za izboljšanje preglednosti v oskrbovalni verigi, vključno z vidiki potrebne skrbnosti. V slednjem sporočilu in v skladu s svojo zavezo z ministrskega sveta OECD maja 2011 se je Komisija poleg tega zavzela za večjo podporo smernic OECD za mednarodna podjetja in smernic OECD o potrebni skrbnosti ter njihovo uporabo, tudi zunaj članstva OECD.
(7)  Evropski parlament je v svojih resolucijah z dne 7. oktobra 2010, 8. marca 2011, 5. julija 2011 in 26. februarja 2014 pozval Unijo, da izdaja zakonodajne akte v skladu s pravom ZDA o „konfliktnih mineralih“ oziroma oddelkom 1502 Zakona o Dodd-Frankovi reformi Wall Streeta in varstvu potrošnikov, Komisija pa je v svojih sporočilih leta 2011 in 2012 izrazila, da namerava proučiti načine za izboljšanje preglednosti v oskrbovalni verigi, vključno z vidiki potrebne skrbnosti. V slednjem sporočilu in v skladu s svojo zavezo z ministrskega sveta OECD maja 2011 se je Komisija poleg tega zavzela za večjo podporo smernic OECD za mednarodna podjetja in smernic OECD o potrebni skrbnosti ter njihovo uporabo, tudi zunaj članstva OECD.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
(8)  Državljani Unije in udeleženci civilne družbe so opozorili na vprašanje neodgovornosti družb, ki delujejo v pristojnosti Unije, v zvezi z njihovo potencialno povezavo z nezakonitim pridobivanjem mineralov iz konfliktnih regij in trgovino z njimi. Taki minerali, ki so potencialno prisotni v potrošniških izdelkih, potrošnike posledično povezujejo s konflikti zunaj Unije. Zato državljani predvsem s peticijami zahtevajo, da se Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga zakonodaja, ki vključuje odgovornost družb v skladu s smernicami, kakor sta določili OZN in OECD.
(8)  Državljani Unije in udeleženci civilne družbe so opozorili na vprašanje neodgovornosti družb, ki delujejo v pristojnosti Unije, v zvezi z njihovo potencialno povezavo z nezakonitim pridobivanjem mineralov iz konfliktnih regij in trgovino z njimi. Taki minerali, ki so potencialno prisotni v potrošniških izdelkih, potrošnike posledično povezujejo s konflikti zunaj Unije. Potrošniki so tako posredno povezani s konflikti, ki močno vplivajo na človekove pravice, predvsem pravice žensk, saj oborožene skupine pogosto uporabljajo množična posilstva kot namerno strategijo za zastrahovanje lokalnega prebivalstva in nadzor nad njimi, s čimer ščitijo svoje interese. Zato državljani predvsem s peticijami zahtevajo, da se Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga zakonodaja, ki vključuje odgovornost družb v skladu s smernicami, kakor sta določili OZN in OECD.
Spremembe 71, 91 in 112
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a)  Uredba odraža potrebo po potrebni skrbnosti vzdolž celotne oskrbovalne verige od mesta pridobivanja do končnega proizvoda, tako da od vseh podjetij, ki kot prva dajejo zajete vire, vključno s proizvodi, ki te vire vsebujejo, na trg Unije, zahteva, da izvajajo potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi in o tem javno poročajo. V skladu z naravo potrebne skrbnosti bi morale posamezne obveznosti potrebne skrbnosti, ki jih vsebuje ta uredba, odražati napredno in prožno naravo procesov potrebne skrbnosti in potrebo po obveznostih, ki so ustrezno prilagojene razmeram v posameznih podjetjih. Obveznosti bi morale biti prilagojene velikosti, vplivu in položaju podjetja v njegovi oskrbovalni verigi.
Sprememba 57
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)
(11a)  Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a od podjetij z več kot 500 zaposlenimi zahteva razkritje informacij o številnih njihovih politikah, vključno s politiko na področju človekovih pravic, protikorupcijsko politiko in politiko potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi. Direktiva nalaga Komisiji, da pripravi smernice za lažje razkrivanje teh informacij. Komisija bi morala razmisliti o tem, da v te smernice vključi kazalnike uspešnosti za odgovorno pridobivanje konfliktnih mineralov in kovin.
__________________
1a Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin (UL L 330, 15.11.2014, str. 1).
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)
(11b)  Številni obstoječi sistemi potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi bi lahko prispevali k uresničevanju ciljev te uredbe. Sektorske sheme, katerih cilj je prekiniti povezavo med konflikti in pridobivanjem kositra, tantala, volframa in zlata, že obstajajo. Te sheme z revizijami neodvisnih tretjih strani potrjujejo talilnice in rafinerije, ki so uvedle sisteme za zagotavljanje le odgovornega pridobivanja mineralov. Te sisteme bi bilo lahko priznali v sistemu Unije. Vendar bi bilo treba pojasniti merila in postopke za priznavanje njihove skladnosti z zahtevami iz te uredbe, da se tako omogoči spoštovanje visokih standardov in izogibanje dvojnim revizijam.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
(12)  Družbe iz Unije so prek javnega posvetovanja izrazile interes za odgovorno pridobivanje mineralov in poročale o sedanjih industrijskih shemah, katerih namen so doseganje zastavljenih ciljev družbene odgovornosti gospodarskih družb ter sledenje zahtevam strank in varnosti oskrbe. Družbe iz Unije pa so poročale tudi o neštetih težavah pri izvajanju potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, saj dolge in kompleksne globalne oskrbovalne verige vključujejo veliko število gospodarskih subjektov, katerih ozaveščenost pogosto ni dovolj dobra ali pa so etično neobremenjeni. Komisija bi morala spremljati stroške odgovornega pridobivanja in njihov potencialni učinek na konkurenčnost, predvsem na MSP.
(12)  Družbe iz Unije so prek javnega posvetovanja izrazile interes za odgovorno pridobivanje mineralov in poročale o sedanjih industrijskih shemah, katerih namen so doseganje zastavljenih ciljev družbene odgovornosti gospodarskih družb ter sledenje zahtevam strank in varnosti oskrbe. Družbe iz Unije pa so poročale tudi o neštetih težavah in praktičnih izzivih pri izvajanju potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, saj dolge in kompleksne globalne oskrbovalne verige vključujejo veliko število gospodarskih subjektov, katerih ozaveščenost pogosto ni dovolj dobra ali pa so etično neobremenjeni. Komisija bi morala tesno spremljati stroške odgovornega pridobivanja, revizije tretjih strani, njihove upravne posledice in njihov potencialni učinek na konkurenčnost, predvsem na MSP, rezultate pa sporočati. Komisija bi morala mikropodjetjem ter malim in srednjim podjetjem zagotoviti tehnično in finančno pomoč in olajšati izmenjavo informacij za izvajanje te uredbe. Mala in srednja podjetja s sedežem v Uniji, ki uvažajo minerale in kovine in ki uporabljajo sisteme potrebne skrbnosti, bi morala od Komisije prejeti finančno pomoč iz programa COSME.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)
(12a)  Družbe s sedežem v Uniji, ki delujejo v spodnjem delu oskrbovalne verige in prostovoljno vzpostavijo sistem odgovornega pridobivanja mineralov in kovin, bi morali pristojni organi držav članic certificirati z označbo. Komisija bi se morala pri opredelitvi meril za podelitev certifikata zanašati na smernice OECD o potrebni skrbnosti, pri čemer se lahko posvetuje s sekretariatom OECD. Pogoji za podelitev "evropskega certifikata odgovornosti" bi morali biti enako strogi kot tisti, ki jih zahteva sistem za certifikacijo OECD. Družbe, ki so prejele evropski certifikat odgovornosti, se spodbuja, da ga objavijo na spletnem mestu in vključujejo v informacije, ki jih posredujejo evropskim potrošnikom.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
(13)  Talilnice in rafinerije so pomembna točka v globalnih verigah oskrbovanja z minerali, saj so običajno zadnji, pri katerih se lahko učinkovito zagotovi potrebna skrbnost z zbiranjem, razkrivanjem in preverjanjem informacij o poreklu minerala in nadzorni verigi. Po tej fazi predelave naj običajno ne bi bilo več mogoče izslediti porekla mineralov. Seznam odgovornih talilnic in rafinerij, ki ga izda Unija, bi tako lahko zagotovil preglednost in zanesljivost družb iz spodnjega dela oskrbovalne verige v zvezi s praksami potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi.
(13)  Talilnice in rafinerije so pomembna točka v globalnih verigah oskrbovanja z minerali, saj so običajno zadnji, pri katerih se lahko učinkovito zagotovi potrebna skrbnost z zbiranjem, razkrivanjem in preverjanjem informacij o poreklu minerala in nadzorni verigi. Po tej fazi predelave naj običajno ne bi bilo več mogoče izslediti porekla mineralov. Enako velja za reciklirane kovine, pri katerih je postopek predelave še daljši. Seznam odgovornih talilnic in rafinerij, ki ga izda Unija, bi tako lahko zagotovil preglednost in zanesljivost družb iz spodnjega dela oskrbovalne verige v zvezi s praksami potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi. V skladu s smernicami OECD o potrebni skrbnosti neodvisni tretji revizijski organ opravi revizijo potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi za podjetja iz zgornjega dela oskrbovalne verige, kot so talilnice in rafinerije, da bi se jih prav tako dodalo na seznam odgovornih podjetij.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)
(13a)  Talilnice in rafinerije, ki predelujejo in uvažajo minerale in njihove koncentrate, bi morale biti zavezane k uporabi sistema Unije za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 b (novo)
(13b)  Vsi minerali in kovine v sklopu te uredbe bi se morali uporabljati v skladu z v njej opredeljenimi zahtevami. Bistveno je, da uvozniki upoštevajo določbe te uredbe.
Sprememba 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)
(15a)  Za zagotavljanje učinkovitega izvajanja te uredbe bi bilo treba določiti dvoletno prehodno obdobje, da se Komisiji omogoči, da vzpostavi sistem revizij, ki bi jih izvajale tretje strani, odgovorni uvozniki pa bi se seznanili z obveznostmi iz te uredbe.
Sprememba 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 b (novo)
(15b)  Komisija bi morala redno pregledovati finančno pomoč in politične obveznosti v zvezi z območji, prizadetimi zaradi konfliktov, in območji z visokim tveganjem, v katerih se rudarijo kositer, tantal, volfram in zlato, zlasti na območju Velikih jezer, da bi zagotovila skladnost politik ter spodbujala in krepila spoštovanje dobrega upravljanja, načel pravne države, predvsem pa etičnega rudarjenja.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
(16)  Komisija bi morala Svetu in Evropskemu parlamentu redno poročati o učinkih sheme. Najpozneje tri leta po začetku veljavnosti in potem vsakih šest let bi morala Komisija pregledati delovanje in učinkovitost te uredbe, vključno s spodbujanjem odgovornega pridobivanja mineralov iz njenega področja uporabe z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem. Poročilom se po potrebi lahko priložijo ustrezni zakonodajni predlogi, ki lahko vključujejo obvezne ukrepe –
(16)  Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu redno poročati o učinkih sheme. Dve leti po začetku uporabe te uredbe in potem vsaka tri leta bi morala Komisija pregledati delovanje in učinkovitost te uredbe, pa tudi najnovejše posledice za shemo na kraju samem, ko gre za spodbujanje odgovornega pridobivanja mineralov iz njenega področja uporabe z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem, rezultate pa sporočati Evropskemu parlamentu in Svetu. Poročilom se po potrebi lahko priložijo ustrezni zakonodajni predlogi, ki lahko vključujejo dodatne obvezne ukrepe.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)
(16a)  Komisija in podpredsednica Komisije/visoka predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sta se v skupnem sporočilu z dne 5. marca 2014 zavezali izvajanju spremljevalnih ukrepov, ki bi zagotovili celovit pristop EU k odgovornemu pridobivanju v skladu s to uredbo, cilj pa ne bi bil zgolj doseči visoko stopnjo udeleženosti družb v sistemu Unije, ki ga zagotavlja ta uredba, pač pa zagotoviti tudi globalen, skladen in celovit pristop k spodbujanju odgovornega pridobivanja z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem.
Sprememba 60
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1
1.   Ta uredba vzpostavlja sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, katerega cilj je omejiti možnosti za trgovanje oboroženih skupin in varnostnih sil12 s kositrom, tantalom in volframom, njihovimi rudami ter zlatom. Oblikovana je tako, da zagotavlja preglednost in zanesljivost praks oskrbe, ki jo izvajajo uvozniki, talilnice in rafinerije, ki pridobivajo na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, in območjih z visokim tveganjem.
1.   Ta uredba vzpostavlja sistem Unije za potrjevanje potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, katerega cilj je omejiti možnosti za trgovanje oboroženih skupin in varnostnih sil12 s kositrom, tantalom in volframom, njihovimi rudami ter zlatom. Oblikovana je tako, da zagotavlja preglednost in zanesljivost praks oskrbe, ki jo izvajajo uvozniki, talilnice in rafinerije, ki pridobivajo na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, in območjih z visokim tveganjem.
__________________
__________________
12 „Oborožene skupine in varnostne sile“, kot so opredeljene v Prilogi II k smernicam OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne verige oskrbovanja z minerali z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem: druga izdaja, OECD Publishing (OECD (2013)), http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12 „Oborožene skupine in varnostne sile“, kot so opredeljene v Prilogi II k smernicam OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne verige oskrbovanja z minerali z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem: druga izdaja, OECD Publishing (OECD (2013)), http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Sprememba 154
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2
2.  Ta uredba določa obveznosti potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi za uvoznike Unije, ki se odločijo, da se bodo samopotrdili kot odgovorni uvozniki mineralov ali kovin, ki vsebujejo kositer, tantal, volfram in zlato ali so zgrajeni iz njih, kot je določeno v Prilogi I.
2.  Ta uredba določa obveznosti potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi za vse uvoznike Unije, ki v skladu s smernicami OECD pridobivajo minerale in kovine, ki jih ureja ta uredba; namen teh smernic je zagotoviti preglednost in sledljivost v zvezi s pridobivanjem v območjih, prizadetih zaradi konfliktov, in območjih z visokim tveganjem, zmanjšati ali preprečiti nasilne konflikte in kršitve človekovih pravic z omejevanjem možnosti za oborožene skupine in varnostne sile, kakor je opredeljeno v prilogi II smernic OECD o potrebni skrbnosti pri trgovanju s temi minerali in kovinami;
Sprememba 23
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Kovine, za katere je mogoče upravičeno domnevati, da so reciklirane, so izključene s področja uporabe te uredbe.
Spremembe 76, 97, 117 in 135
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 b (novo)
2b.  Da se prepreči nenamerno izkrivljanje trga, se v tej uredbi ločuje med vlogami podjetij iz zgornjega dela in tistimi iz spodnjega dela oskrbovalne verige. Izvajanje potrebne skrbnosti mora biti prilagojeno dejavnostim teh podjetij ter njihovi velikosti in njihovemu položaju v oskrbovalni verigi.
Spremembe 77, 98, 118 in 136
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 c (novo)
2c.  Komisija lahko v skladu s sektorskimi shemami in smernicami OECD zagotovi dodatne smernice o obveznostih, ki jih morajo podjetja izpolnjevati glede na svoj položaj v oskrbovalni verigi, da zagotovi, da bo sistem vključeval prožen postopek, ki bo upošteval položaj malih in srednjih podjetij.
Sprememba 155
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 d (novo)
2d.  Podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige v okviru te uredbe in v skladu s smernicami OECD sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da bi prepoznala in obravnavala tveganja, povezana z oskrbovalno verigo z minerali in kovinami, ki jih ureja ta uredba. V zvezi s tem so zavezana poročati o praksi potrebne skrbnosti za odgovorno pridobivanje.
Sprememba 26
Predlog uredbe
Člen 2 – točka b a (novo)
(ba)  „reciklirane kovine“ pomenijo predelane končne ali poporabniške proizvode ali predelane odpadne kovine, ki nastanejo pri izdelavi proizvodov; „reciklirane kovine“ vključujejo presežne, zastarele in odpadne kovinske materiale ter kovinske materiale z napako, ki vsebujejo rafinirane ali predelane kovine, primerne za recikliranje v proizvodnji kositra, tantala, volframa in/ali zlata; minerali, ki so delno predelani ali nepredelani ali stranski proizvod druge rude, niso reciklirane kovine;
Sprememba 24
Predlog uredbe
Člen 2 – točka e
(e)  „območja, prizadeta zaradi konfliktov, in območja z visokim tveganjem“ pomeni območja, kjer potekajo oboroženi konflikti, nestabilna pokonfliktna območja ter območja s slabim ali neobstoječim upravljanjem, kot so propadle države, ter razširjenimi in sistematičnimi kršitvami mednarodnega prava, vključno s kršitvami človekovih pravic;
(e)  „območja, prizadeta zaradi konfliktov, in območja z visokim tveganjem“ pomeni območja, kjer potekajo oboroženi konflikti z vsesplošnim nasiljem in razpadom civilne infrastrukture, nestabilna pokonfliktna območja ter območja s slabim ali neobstoječim upravljanjem, kot so propadle države, za katera so značilne razširjene in sistematične kršitve človekovih pravic, kakor jih opredeljuje mednarodno pravo;
Sprememba 25
Predlog uredbe
Člen 2 – točka g
(g)  „uvoznik“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki prijavi minerale ali kovine iz področja uporabe te uredbe za sprostitev v prosti promet v smislu člena 79 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/19921313;
(g)  „uvoznik“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki prijavi minerale ali kovine iz področja uporabe te uredbe za sprostitev v prosti promet v svojem imenu, ali osebo, v imenu katere se opravi taka prijava; predstavnik, ki opravi prijavo v imenu druge osebe, ali predstavnik, ki deluje v svojem imenu in v imenu druge osebe, se za namene te uredbe prav tako obravnava kot uvoznik;
__________________
13 Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).
Sprememba 100
Predlog uredbe
Člen 2 – točka h
(h)  „odgovorni uvoznik“ pomeni katerega koli uvoznika, ki se odloči za samopotrditev v skladu s pravili iz te uredbe;
črtano
Sprememba 138
Predlog uredbe
Člen 2 – točka i
(i)  „samopotrditev“ pomeni razglasitev upoštevanja obveznosti v zvezi s sistemi upravljanja, obvladovanjem tveganja, revizijami tretje strani in razkritjem, kot so opredeljene v tej uredbi;
črtano
(Ta sprememba velja za celotno besedilo.)
Sprememba 29
Predlog uredbe
Člen 2 – točka q a (novo)
(qa)  „sektorska shema“ pomeni kombinacijo prostovoljnih postopkov, orodij in mehanizmov potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, ki jo razvijajo in nadzirajo zadevna sektorska združenja, vključno z ocenami skladnosti, ki jih izvedejo tretje strani;
Sprememba 30
Predlog uredbe
Člen 2 – točka q b (novo)
(qb)  „oborožene skupine in varnostne sile“ pomeni skupine iz Priloge II k smernicam OECD o potrebni skrbnosti;
Sprememba 31
Predlog uredbe
Člen 4 – točka a
(a)  sprejme ter dobaviteljem in javnosti jasno sporoči svojo politiko oskrbovalne verige z minerali in kovinami s potencialnim poreklom z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem;
(a)  sprejme ter dobaviteljem in javnosti jasno in sistematično sporoča svojo politiko oskrbovalne verige z minerali in kovinami s potencialnim poreklom z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem;
Spremembe 85, 126 in 145
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)
Kadar lahko podjetje utemeljeno sklepa, da zajeti proizvodi izvirajo samo iz recikliranih ali odpadnih virov, ob ustreznem upoštevanju poslovne zaupnosti in vprašanja konkurenčnosti:
(a)  javno razkrije svojo ugotovitev in
(b)  razumno podrobno opiše ukrepe potrebne skrbnosti, ki jih je izvedlo, da je prišlo do te ugotovitve.
Sprememba 67
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)
Potrjeni odgovorni uvozniki taljenih in rafiniranih kovin se izvzamejo iz izvajanja revizij, ki jih v skladu s členom 3(1a) te uredbe izvede neodvisna tretja stran, če predložijo utemeljene dokaze, da vse talilnice in rafinerije v njihovi oskrbovalni verigi izpolnjujejo določbe te uredbe.
Sprememba 40
Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)
Člen 7a
Seznam odgovornih uvoznikov
1.  Na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice v svojih poročilih iz člena 15, Komisija sprejme in javno objavi sklep, v katerem navede imena in naslove odgovornih uvoznikov mineralov s področja uporabe te uredbe.
2.  Komisija sprejme seznam ob uporabi predloge iz Priloge Ia in v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 13(2).
3.  Komisija redno posodablja informacije, ki so vključene v seznam, ter jih objavlja, med drugim tudi na spletu. V primeru neustreznih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti odgovornih uvoznikov Komisija odstrani s seznama imena uvoznikov, ki jih države članice v skladu s členom 14(3) ne priznavajo več za odgovorne uvoznike.
Sprememba 43
Predlog uredbe
Člen 7 b (novo)
Člen 7b
Obveznosti potrebne skrbnosti, ki se uporabljajo za talilnice in rafinerije
1.  Talilnice in rafinerije s sedežem v Uniji, ki predelujejo in uvažajo minerale in njihove koncentrate, so zavezane uporabljati sistem Unije za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi ali sistem potrebne skrbnosti, ki ga Komisija priznava kot enakovrednega.
2.  Pristojni organi držav članic zagotovijo, da talilnice in rafinerije ustrezno uporabljajo evropski sistem potrebne skrbnosti. Če talilnica ali rafinerija ne izpolnjuje teh obveznosti, jo organi obvestijo ter od nje zahtevajo popravne ukrepe, s katerimi bi ponovno izpolnjevala zahteve evropskega sistema potrebne skrbnosti. Če talilnica ali rafinerija tudi zatem stalno krši obveznosti, pristojni organi držav članic izrečejo kazen zaradi kršitve te uredbe. Te kazni se prenehajo izvajati, ko talilnica ali rafinerija ponovno izpolnjuje določbe te uredbe.
Sprememba 44
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1
1.  Na podlagi informacij, ki jih države članice predložijo v svojih poročilih, kot je določeno v členu 15, Komisija sprejme in javno objavi sklep, v katerem navede imena in naslove odgovornih talilnic in rafinerij mineralov iz področja uporabe te uredbe.
1.  Na podlagi informacij, ki jih države članice predložijo v svojih poročilih, kot je določeno v členu 15, Komisija sprejme in javno objavi sklep, v katerem navede imena in naslove odgovornih talilnic in rafinerij.
Sprememba 45
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2
2.  Komisija na seznamu iz odstavka 1 opredeli odgovorne talilnice in rafinerije, ki vsaj delno pridobivajo z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem.
2.  Komisija na seznamu iz odstavka 1 opredeli odgovorne talilnice in rafinerije, ki vsaj delno pridobivajo z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem. Ta seznam se pripravi ob upoštevanju že veljavne enakovredne sektorske, vladne ali druge sheme potrebne skrbnosti, ki zajema minerale in kovine iz področja uporabe te uredbe.
Sprememba 46
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3
3.  Komisija sprejme seznam v skladu s predlogo iz Priloge II in regulativnim postopkom iz člena 13(2). Pri tem se posvetuje s sekretariatom OECD.
3.  Komisija sprejme seznam ob uporabi predloge iz Priloge II in v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 13(2). Pri tem se posvetuje s sekretariatom OECD.
Sprememba 47
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4
4.  Komisija redno posodablja informacije, ki so vključene v seznam. Komisija s seznama odstrani imena talilnic in rafinerij, ki jih države članice v skladu s členom 14(3) ne priznavajo več kot odgovorne uvoznike, ali imena talilnic in rafinerij v oskrbovalni verigi uvoznikov, ki niso več priznane kot odgovorni uvozniki.
4.  Komisija redno posodablja informacije, ki so vključene v seznam, ter jih objavlja, med drugim tudi na spletu. Komisija s seznama odstrani imena talilnic in rafinerij, ki jih države članice v skladu s členom 14(3) ne priznavajo več kot odgovorne uvoznike, ali imena talilnic in rafinerij v oskrbovalni verigi uvoznikov, ki niso več priznane kot odgovorni uvozniki.
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2
2.  Komisija sklene, da bo objavila, med drugim tudi na spletu, seznam pristojnih organov v skladu s predlogo iz Priloge II in regulativnim postopkom iz odstavka 2 člena 13. Komisija seznam redno posodablja.
2.  Komisija sklene, da bo objavila, med drugim tudi na spletu, seznam pristojnih organov ob uporabi predloge iz Priloge II in v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 13(2). Komisija seznam redno posodablja.
Sprememba 151
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1
1.  Pristojni organi držav članic izvedejo ustrezne naknadne preglede za zagotovitev, da samopotrjeni odgovorni uvozniki mineralov in kovin iz področja uporabe te uredbe upoštevajo svoje obveznosti iz členov 4, 5, 6 in 7.
1.  Pristojni organi držav članic izvedejo ustrezne naknadne preglede za zagotovitev, da odgovorni uvozniki mineralov in kovin iz področja uporabe te uredbe upoštevajo svoje obveznosti iz členov 4, 5, 6 in 7.
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2
2.  Pregledi iz odstavka 1 se izvedejo na podlagi pristopa, ki temelji na tveganju. Poleg tega se pregledi lahko izvedejo, ko ima pristojni organ na voljo potrebne informacije, vključno s tistimi na podlagi utemeljenih pomislekov tretjih strani, o upoštevanju te uredbe s strani odgovornega uvoznika.
2.  Pregledi iz odstavka 1 se izvedejo na podlagi pristopa, ki temelji na tveganju. Poleg tega se pregledi izvedejo, ko ima pristojni organ na voljo potrebne informacije, vključno s tistimi na podlagi utemeljenih pomislekov tretjih strani, o upoštevanju te uredbe s strani odgovornega uvoznika.
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)
Člen 12a
Da bi zagotovila jasnost, gotovost in skladnost med gospodarskimi subjekti, zlasti MSP, Komisija v posvetovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje in OECD za podjetja pripravi nezavezujoče smernice v obliki priročnika, v njih pa razloži, kako bi bilo najbolje uveljavljati merila za področja, ki bi utegnila spadati v področje uporabe te uredbe. Ta priročnik temelji na opredelitvi območij, prizadetih zaradi konflikta, in območij z visokim tveganjem, kakor so opredeljena v členu 2(e) te uredbe, in upošteva smernice OECD o potrebni skrbnosti na tem področju.
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2
Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva navadna večina članov odbora.
črtano
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)
(2a)  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
Sprememba 55
Predlog uredbe
Člen 15 a (novo)
Člen 15a
Spremljevalni ukrepi
1.  Komisija v prehodnem obdobju po potrebi predloži zakonodajni predlog, s katerim v skladu s skupnim sporočilom Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Odgovorno pridobivanje mineralov z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem: za celostni pristop EU” (JOIN(2014)0008) uvede spremljevalne ukrepe, da bi povečala učinkovitost te uredbe.
Spremljevalni ukrepi za zagotavljanje celostnega pristopa EU do odgovornega pridobivanja zajemajo:
(a)  podporo družbam, ki izvajajo odgovorno pridobivanje, v obliki spodbud, tehnične pomoči in smernic za podjetja, pri čemer se upoštevajo razmere malih in srednjih podjetij ter njihov položaj v oskrbovalni verigi, da se olajša izpolnjevanje zahtev iz te uredbe;
(b)  stalen dialog o politiki s tretjimi državami in drugimi deležniki, vključno z možnostjo harmonizacije z nacionalnimi in regionalnimi sistemi potrjevanja ter sodelovanja z javno-zasebnimi pobudami;
(c)  stalno, usmerjeno razvojno sodelovanje s tretjimi državami, zlasti pomoč za trženje nekonfliktnih mineralov in izboljšanje položaja lokalnih podjetij, da bi lahko spoštovala to uredbo;
(d)  tesno sodelovanje z državami članicami za predložitev dopolnilnih pobud na področju obveščanja potrošnikov, vlagateljev in strank ter dodatne spodbude za odgovorno poslovno ravnanje in klavzule o uspešnosti v pogodbah o javnih naročilih, ki jih podpišejo nacionalni organi v skladu s pogoji iz Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a.
2.  Komisija predstavi letno poročilo o uspešnosti spremljevalnih ukrepov, ki se izvajajo v skladu z odstavkom 1, ter o njihovem vplivu in učinkovitosti.
___________________________
1a Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).
Sprememba 56
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)
Ta uredba se uporablja od …*
___________________________
* Dve leti po datumu začetka veljavnosti te uredbe.
Sprememba 59
Predlog uredbe
Priloga II – stolpec C a (novo)
Stolpec Ca: Vrsta minerala

(1) Zadeva je bila v skladu z drugim pododstavkom člena 61(2) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo (A8-0141/2015).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov