Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2542(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0464/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0464/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0205

Usvojeni tekstovi
PDF 279kWORD 82k
Srijeda, 20. svibnja 2015. - Strasbourg
Prigovor na delegirani akt: izuzeće za kadmij u aplikacijama za osvjetljenje i osvjetljenje zaslona
P8_TA(2015)0205B8-0464/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 20. svibnja 2015. o Delegiranoj direktivi Komisije od 30. siječnja 2015. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu kadmija u osvjetljenju i osvjetljenju zaslona (C(2015)00383 - 2015/2542(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu direktivu Komisije (C(2015)00383)

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, a posebno njezin članak 4., članak 5. stavak 1. točku (a) i članak 22.,(1)

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da se u članku 4. stavku 1. Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi („RoHS” ‒ restriction of the use of certain hazardous substances) ograničava, između ostalog, uporaba kadmija u električnoj i elektroničkoj opremi (vidi popis u Prilogu II. Direktivi RoHS);

B.  budući da se u Prilogu III. Direktivi RoHS navode izuzeća od ograničenja iz članka 4. stavka 1.;

C.  budući da se u točki 39. Priloga III. navode izuzeća za „Kadmij u višebojnim diodama II-VI (LED) (< 10 μg Cd na mm2 svjetleće površine) za uporabu u čvrstim sustavima za osvjetljenje ili prikaz”, koja su istekla 1. srpnja 2014.;

D.  budući da se člankom 5. omogućuje prilagođavanje Priloga III. znanstvenom i tehničkom napretku uvrštavanjem i brisanjem izuzeća;

E.  budući da je Komisija navela da je u prosincu 2012. primila zahtjev za obnovu izuzeća br. 39 te u svibnju 2013. povezani zahtjev da izuzeće za kvantne točke od kadmija u zaslonima bude određenije i detaljnije utvrđeno;

F.  budući da se u skladu s člankom 5. točkom (a) stavkom 1. izuzeća uvrštavaju u Prilog III., pod uvjetom da se time ne narušava zaštita okoliša i zdravlja propisana Uredbom (EZ) br. 1907/2006 i ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta: ako njihova eliminacija ili zamjena izmjenama u dizajnu ili materijalima i komponentama za koje nije potreban ni jedan od materijala ili tvari navedenih u Prilogu II. nije izvediva iz znanstvenih ili tehničkih razloga; ako nije moguće jamčiti pouzdanost zamjenskih tvari; ili ako je vjerojatno da bi ukupni nepovoljni učinci na okoliš, zdravlje i sigurnost potrošača prouzročeni zamjenom bili veći od ukupne koristi te zamjene za okoliš, zdravlje i sigurnost potrošača;

G.  budući da se u Delegiranoj direktivi Komisije izuzeće br. 39 produžuje do 30. lipnja 2017. te se preinačuje u izuzeće br. 39(a) i uvodi novo određenije izuzeće br. 39(b) za „Kadmij u poluvodičkim nanokristalnim kvantnim točkama s kadmijem za promjenu valnih duljina namijenjenima uporabi u osvjetljenju zaslona (< 0,2 μg Cd na mm2 površine zaslona)”, koje istječe 30. lipnja 2018.;

H.  budući da se i obnavljanje izuzeća br. 39 i novo izuzeće br. 39(b) odnose na kvantne točke od kadmija, iako se na kvantne točke od kadmija izravno upućuje samo u izuzeću br. 39(b);

I.  budući da se obnavljanje izuzeća br. 39 odnosi na dvije različite primjene kvantnih točaka od kadmija: jedna se odnosi na uporabu u čvrstim sustavima za osvjetljenje (u daljnjem tekstu: osvjetljenje), dok se druga odnosi na zaslone;

J.  budući da se novo izuzeće br. 39(b) odnosi samo na zaslone;

K.  budući da Komisija izričito navodi da LED diode za osvjetljenje s kvantnim točkama (od kadmija ili bez njega) još uvijek nisu tehnički dostupne i konstatira da se stoga njihov povoljan učinak na okoliš ne može dokazati; budući da je Komisija unatoč tomu produžila opće izuzeće za uređaje za osvjetljenje s kvantnim točkama od kadmija do 30. lipnja 2017. kako bi se industriji osvjetljenja omogućilo da podnese poseban zahtjev za njih s obzirom na to da su ti uređaji već bili u pretproizvodnoj fazi;

L.  budući da su neovisni konzultanti koji su u ime Komisije ocijenili zahtjeve zaključili da na temelju dostupnih informacija u tom trenutku nije bilo moguće opravdati izuzeće za osvjetljenje, te su mu se stoga izričito usprotivili;(2)

M.  budući da se neslužbenim informacijama, koje je Komisija 12. svibnja 2015. pustila u optjecaj, stanje ne mijenja jer nisu ponuđeni nikakvi dokazi o dostupnosti tih proizvoda na europskom tržištu te se ne iznosi nikakva ocjena njihovih svojstava u pogledu uvjeta iz članka 5. stavka 1. točke (a);

N.  budući da u izostanku bilo kakvih relevantnih rasvjetnih proizvoda podnositelj zahtjeva nije bio u mogućnosti dokazati da je ispunjen bilo koji od uvjeta iz članka 5. stavka 1. točke (a) za uporabu kvantnih točaka od kadmija u osvjetljenju; budući da je stoga obnavljanje izuzeća za osvjetljenje neutemeljeno;

O.  budući da takvo izuzeće može biti relevantno u budućnosti, ali se može dodijeliti samo na temelju odgovarajuće procjene učinka, koja još uvijek nije izrađena;

P.  budući da je Komisija u svojoj delegiranoj direktivi dodijelila i novo posebno izuzeće za kvantne točke od kadmija u zaslonima, tvrdeći da se one u zaslonima već koriste, da će to općenito imati povoljan učinak zbog njihove niske potrošnje energije te da kvantne točke bez kadmija još uvijek nisu tehnički dostupne;

Q.  budući da su neovisni konzultanti koji su u ime Komisije u travnju 2014. ocijenili zahtjeve preporučili da se posebno izuzeće za kvantne točke od kadmija u zaslonima odobri na razdoblje koje je kraće od zatraženog, odnosno do 30. lipnja 2017., što je godinu dana kraće od razdoblja iz odluke Komisije, vodeći se time da su uređaji kojima će se smanjiti količina kadmija te zamjenske tvari bez kadmija u završnoj fazi istraživanja; drugačije rečeno, budući da se preporuka tada temeljila na pretpostavci da se kvantne točke bez kadmija ne rabe u zaslonima;

R.  budući da su od tada ostvareni veliki tehnološki napreci na tržištu; budući da je 2015. jedan od vodećih svjetskih proizvođača televizora na tržište Unije stavio novu liniju televizora u kojima se koriste kvantne točke bez kadmija, a dostupni su u glavnim maloprodajnim centrima u više država članica (zasigurno u Njemačkoj, Ujedinjenoj Kraljevini i Belgiji);

S.  budući da se s druge pak strane čini da na tržištu Unije gotovo više i da nema televizora s kvantnim točkama od kadmija te s obzirom na to da je u maloprodaji gotovo nemoguće pronaći prijenosno računalo u čijem su zaslonu prisutne kvantne točke od kadmija;

T.  budući da je razumno očekivati da se kvantnim točkama bez kadmija štedi gotovo ista količina energije kao i kvantnim točkama od kadmija; budući da prema informacijama s ekoloških oznaka televizora iste veličine zasloni s kvantnim točkama bez kadmija troše manje energije u odnosu na model s kvantnim točkama od kadmija; budući da je prema informacijama proizvođača testiranje zaslona bez kadmija u skladu s mjerodavnim standardima pokazalo da su jednako dobri ako ne i bolji od zaslona s kvantnim točkama od kadmija;

U.  budući da je glavno opravdanje Komisije za dodjeljivanje novog posebnog izuzeća bilo da „kvantne točke bez kadmija još uvijek nisu tehnički dostupne”;

V.  budući da je to opravdanje razvidno netočno jer kvantne točke bez kadmija ne samo da su dostupne već je na tržištu Unije u ponudi velikih poznatih maloprodajnih trgovaca dostupan čitav niz televizora u kojima se ta tehnologija koristi;

W.  budući da se neslužbenim informacijama Komisije od 12. svibnja 2015. stanje ne mijenja; budući da su uređaji koje je Komisija navela za proizvode sa zaslonima s kvantnim točkama od kadmija ili trenutačno nedostupni (TCL 55’’ TV) ili su dostupni isključivo u SAD-u (prijenosno računalo ASUS, televizori Sony) ili je riječ o proizvodima koji će se tek staviti na tržište (Konka, Phillips, AOC);

X.  budući da se ni produženjem trenutačnog izuzeća br. 39 ni odobrenjem novog izuzeća br. 39(b) ne ispunjava ni jedan od uvjeta navedenih u članku 5. stavku 1. točki (a) te su stoga neopravdani; budući da relativno kratki rokovi ne mogu opravdati nepridržavanje uvjeta iz članka 5. stavka 1. točke (a);

Y.  budući da će prema članku 5. stavku 5. Direktive RoHs postojeće izuzeće br. 39 ostati valjano dok Komisija ne donese odluku o zahtjevu za obnavljanje izuzeća;

Z.  budući da prema članku 5. stavku 6. Direktive RoHS u slučaju da se zahtjev za obnavljanje izuzeća odbije ili da se izuzeće opozove, ono istječe za najranije 12, a najkasnije 18 mjeseci od datuma odluke;

AA.  budući da odbacivanje Delegirane direktive ne znači da će kadmij u kvantnim točkama biti zabranjen, već da će se izraditi nova procjena učinka; budući da se stoga ne narušava tržišno natjecanje s obzirom da na to da je trenutačno izuzeće valjano dok ga se ne stavi izvan snage, uz dodatno razdoblje odgode koje će se nakon toga primijeniti;

AB.  budući da su ostvarena velika postignuća u pogledu komercijalne dostupnosti proizvoda bez kvantnih točaka od kadmija, zbog čega treba izraditi novu procjenu učinka;

1.  ulaže prigovor na Delegiranu direktivu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te da je obavijesti da Delegirana direktiva ne može stupiti na snagu;

3.  smatra da se Delegiranom direktivom Komisije ne poštuju uvjeti navedeni u članku 5. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/65/EU, i u pogledu izuzeća br. 39(a) i u pogledu izuzeća br. 39(b) iz Priloga III. Direktivi 2011/65/EU ;

4.  smatra da se razlog za izuzeće br. 39(b) temelji na tehnološki zastarjelom shvaćanju stanja u pogledu zamjenjivosti kadmija u kvantnim točkama; stoga poziva da se brzo izradi nova procjena postojećeg izuzeća br. 39 iz Priloga III. Direktivi 2011/65/EU prema uvjetima iz njenog članka 5. stavka 1. točke (a) kako bi se to izuzeće stavilo izvan snage;

5.  traži od Komisije da podnese novi delegirani akt koji će uzeti u obzir stajalište Parlamenta;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 174, 1.7.2011., str. 88.
(2) Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Assistance to the Commission on technological socio-economic and cost-benefit assessment related to exemptions from the substance restrictions in electrical and electronic equipment (p.89) - http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti