Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2542(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0464/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0464/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 20/05/2015 - 10.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0205

Elfogadott szövegek
PDF 356kWORD 85k
2015. május 20., Szerda - Strasbourg
Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás: a világítási és kijelzővilágítási alkalmazásokban használt kadmium mentesítése
P8_TA(2015)0205B8-0464/2015

Az Európai Parlament 2015. május 20-i állásfoglalása a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a világítási és kijelzővilágítási alkalmazásokban használt kadmium mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2015. január 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvről (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a (C(2015)00383) felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre, és különösen annak 4. cikkére, 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 22. cikkére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv 4. cikkének (1) bekezdése korlátozza a kadmium felhasználását elektromos és elektronikus berendezésekben (lásd a veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv II. mellékletben felsoroltakat);

B.  mivel a veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv III. melléklete kivételeket biztosít a 4. cikk (1) bekezdésében foglalt korlátozások alól;

C.  mivel a III. melléklet 39. pontja mentességeket sorol fel „A szilárdtest-világítási vagy -kijelző rendszerekben használt színátalakító LED-ekben lévő kadmium (a fénykibocsátó terület egy négyzetmilliméterére eső kadmiummennyiség < 10 μg)” vonatkozásában, amely 2014. július 1-én lejárt;

D.  mivel az 5. cikk biztosítja a tudományos és műszaki fejlődéshez történő alkalmazkodást a III. melléklet tekintetében a mentességek jegyzékbe vételéhez, illetőleg törléséhez;

E.  mivel a Bizottság jelezte, hogy 2012 decemberében kérelem érkezett a 39. számú mentesség megújítására vonatkozóan, továbbá 2013 májusában ehhez kapcsolódóan egy szűkebb, pontosabban meghatározott mentességre irányuló kérelem érkezett a kvantumpontokban lévő kadmiumra vonatkozóan;

F.  mivel a 5. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében a mentességet fel kell venni a III. mellékletbe, ha az ilyen felvétel nem gyengíti az 1907/2006/EK rendelet által a környezet és az egészség tekintetében biztosított védelmet, és ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül: kivonásuk vagy helyettesítésük a tervezés módosításával vagy olyan anyagok vagy alkatrészek használatával, amelyekhez nem szükségesek a II. mellékletben felsorolt anyagok, műszakilag vagy tudományosan nem kivitelezhető; nincs biztosítva a helyettesítő anyagok megbízhatósága; vagy a helyettesítés által okozott összes káros környezeti, egészségügyi és fogyasztóbiztonsági hatások várhatóan meghaladják az így elért összes környezeti, egészségügyi és fogyasztóbiztonsági előnyt;

G.  mivel a felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelv 2017. június 30-ig kiterjeszti a 39. számú mentességet, és új 39. a) számon vezeti azt be, bevezetve a 39. b) egyedi mentességet a kijelzővilágítási alkalmazásokban használt hullámhossz-átalakító („downshifting”) félvezető-nanokristály kvantumpontokban lévő kadmiumra (a kijelzőfelület egy négyzetmilliméterére eső kadmiummennyiség < 0,2 μg), 2018. június 30-i lejárttal;

H.  mivel a 39. kivétel kiterjesztése és az új 39. b) kivétel szintén a kvantumpontokban lévő kadmiumra vonatkozik, még akkor is, ha kvantumpontokra vonatkozó külön hivatkozást csak a 39. b) kivétel tartalmaz;

I.  mivel a 39. számú mentesség meghosszabbítása a kvantumpontokban lévő kadmiumra vonatkozó két különböző kérelemre vonatkozik: az egyik a szilárdtest-világítás alkalmazását (a továbbiakban: „világítás”), a másik pedig a kijelző rendszereket érinti;

J.  mivel a 39. b) számú új mentesség csak a kijelzőket érinti;

K.  mivel a Bizottság kifejezetten kimondja, hogy a kvantumpontos (kadmiumot tartalmazó és kadmiummentes) LED-ek világítási célra még nem állnak rendelkezésre, és elismeri, hogy emiatt a pozitív környezeti hatásait nem lehetett igazolni; mivel a Bizottság mégis kiterjesztette 2017. június 30-ig a kadmium kvantumpont alapú világítási alkalmazásokra vonatkozó általános mentességet annak érdekében, hogy a világítástechnikai ágazatnak lehetősége legyen konkrét mentességi kérelmet benyújtani, mivel az ilyen alkalmazások már a gyártást megelőző szakaszban vannak;

L.  mivel a kérelmeket a Bizottság nevében értékelő független szakértők megállapították, hogy a rendelkezésre bocsátott információkból nem lehet azt a következtetést levonni, hogy a világításra vonatkozó mentesség indokolt lenne, és ezért azt kifejezetten nem javasolták(2);

M.  mivel a Bizottság által 2015. május 12-én közzétett informális tájékoztatás nem változtatja meg a helyzetet, mivel nincs bizonyíték arra, hogy e termékek rendelkezésre állnak az európai piacon, és nem teszi közzé tulajdonságaik értékelését az 5. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek vonatkozásában;

N.  mivel a megfelelő termékek rendelkezésre állásának hiányában a kérelem benyújtója nem tudta bizonyítani azt, hogy az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételek teljesülnek a kadmium kvantumpontok világításban történő alkalmazása tekintetében; mivel ezért nem indokolt a mentesség meghosszabbítása a világítás esetében;

O.  mivel ez a mentesség a jövőben fontos lehet, azonban azt csak megfelelő értékelés alapján lehet megadni, amelyre eddig még nem került sor;

P.  mivel a Bizottság a felhatalmazáson alapuló irányelvében ezenkívül a kvantumpontokban lévő kadmiumra vonatkozó új, konkrét mentességet biztosított, azzal érvelve, hogy azt kijelzők esetében már használják, hogy ez összességében pozitív hatással jár alacsony energiafogyasztásuk miatt, és hogy a kadmiummentes kvantumpontok műszakilag még nem kivitelezhetők;

Q.  mivel a kérelmeket a Bizottság nevében értékelő független szakértők 2014 áprilisában azt javasolták, hogy biztosítsanak egyedi mentességet a kijelzőkben lévő kvantumpontokban lévő kadmiumra, egy a kérelemben foglaltaknál rövidebb időtartamra (2017. június 30-ig, azaz a Bizottság által elfogadottnál egy évvel rövidebb időtartamra), figyelembe véve, hogy a kadmium mennyiségének csökkentését eredményező alkalmazások, valamint a kadmiummentes helyettesítő termékek kutatása a végső szakaszában tart; mivel más szóval az ajánlás azon alapult, hogy akkoriban még nem alkalmaztak a kijelzőkben kadmiummentes kvantumpontokat;

R.  mivel azonban azóta jelentős piaci fejlődés zajlott le; mivel 2015-ben a világ egyik vezető televíziógyártója egy teljes új televízió termékmodellt dobott piacra az EU-ban, amely kadmium felhasználása nélküli kvantumpontokon alapul, és több tagállamban (Németország, Egyesült Királyság, Belgium) rendelkezésre áll a főbb kiskereskedelmi egységekben;

S.  mivel másrészt tűnik úgy, hogy már nincsenek az uniós piacon kadmium kvantumpontokat alkalmazó televíziókészülékek, és mivel nehéz olyan kiskereskedőt találni, amely árusítja az egyetlen olyan notebookot, amelynek kijelzője kadmium kvantumpontos technológián alapul;

T.  mivel arra lehet számítani, hogy a kadmiummentes kvantumpontok energiatakarékossági tulajdonságai hasonlóak a kadmium kvantumpontokéhoz; mivel az ökocímkézési információ alapján az azonos méretű televíziókat összevetve a kadmiummentes kvantumpontokat alkalmazó kijelzők alacsonyabb energiafelhasználást mutattak a kadmium kvantumpontos modellekhez képest; mivel az ágazat képviselői szerint, a színteljesítmény vonatkozó szabványok szerinti tesztelése azt mutatta, hogy a kadmiummentes kvantumpontokat használó kijelzők egyformák vagy jobbak;

U.  mivel az új egyedi kivétel biztosításakor a Bizottság legfőbb indoka az volt, hogy „a kadmiummentes kvantumpontok használata műszakilag még nem kivitelezhető”;

V.  mivel ez az indokolás teljességgel pontatlan, hiszen a kadmiumot nem tartalmazó kvantumpontok használata nem csak, hogy műszakilag lehetséges, de az e technológián alapuló televíziók széles körben elérhetővé váltak az uniós piacon, és jól ismert kiskereskedelmi egységekben kaphatók;

W.  mivel a Bizottság által 2015. május 12-én közzétett informális információk nem változtatnak a fenti helyzeten; mivel a Bizottság által felsorolt kadmium kvantumpontos kijelzőkkel ellátott termékek jelenleg vagy nem állnak rendelkezésre (TCL 55" tv), vagy csak az Egyesült Államokban elérhetők (ASUS notebook, Sony televíziók), vagy csak a jövőben bevezetendő termékeket érintenek, (Konka, Philips, AOC);

X.  mivel sem a jelenlegi 39. mentesség, sem pedig az új, 39. b) mentesség meghosszabbítása nem felel meg az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételeknek, és ezért indokolatlanok; mivel a viszonylag rövid lejárati idő nem igazolja a 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételek be nem tartását;

Y.  mivel a veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv 5. cikkének (5) bekezdése szerint az érvényben lévő 39. mentesség mindenképpen érvényben marad mindaddig, amíg a megújítási kérelemről szóló határozatot a Bizottság meg nem hozza;

Z.  mivel a veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv 5. cikkének (6) bekezdése szerint abban az esetben, ha a mentesség megújítására vonatkozó kérelem elutasításra vagy a mentesség visszavonásra kerül, a mentesség hatályát veszti, legkorábban 12 hónappal és legkésőbb 18 hónappal a határozat elfogadásának időpontját követően;

AA.  mivel a felhatalmazáson alapuló irányelv elutasítása tehát nem tiltja meg a kadmiumot tartalmazó kvantumpontok alkalmazását, hanem csak újbóli értékelését von maga után; mivel tehát nincsenek piaci torzulások, hiszen a jelenlegi mentesség visszavonásig érvényes marad, ezt követő további türelmi idő biztosítása mellett;

AB.  mivel jelentős új fejlemények következtek be a kadmium felhasználása nélküli kvantumpont-technológiát alkalmazó kereskedelmi termékek rendelkezésre állása terén, ami új értékelést tesz szükségessé;

1.  kifogást emel a felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvvel szemben,

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, és értesítse arról, hogy a felhatalmazáson alapuló irányelv nem léphet hatályba;

3.  úgy véli, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelv nem felel meg a 2011/65/EU irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában megállapított feltételeknek, sem a 2011/65/EU irányelv III. melléklete 39. pontjának a) alpontjába, sem pedig a 39. pontjának b) alpontjába beillesztendő mentesség vonatkozásában;

4.  úgy véli továbbá, hogy a 39. pont b) alpontja szerinti mentességre adott indoklás elavult helyzeten alapul a kadmiumot tartalmazó kvantumpontok helyettesítésének megvalósíthatósága tekintetében; ezért kéri a 2011/65/EU irányelv III. melléklete 39. pontja szerinti jelenlegi mentesség gyors újraértékelését az említett irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelően, annak visszavonása céljából;

5.  felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be új, felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely figyelembe veszi a Parlament álláspontját;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 174., 2011.7.1, 88. o.
(2) Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Technikai segítségnyújtás a Bizottság részére az elektromos és elektronikus berendezésekben használt anyagokra vonatkozó korlátozások alóli mentességekhez kapcsolódó társadalmi-gazdasági és költség-haszon elemzésről (89. oldal); - http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat