Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2542(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0464/2015

Texte depuse :

B8-0464/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/05/2015 - 10.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0205

Texte adoptate
PDF 270kWORD 84k
Miercuri, 20 mai 2015 - Strasbourg
Obiecțiune la un act delegat: derogare pentru cadmiul folosit în aplicațiile de iluminare și de iluminat al sistemelor de afișare
P8_TA(2015)0205B8-0464/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 20 mai 2015 referitoare la Directiva delegată a Comisiei din 30 ianuarie 2015 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiul folosit în aplicațiile de iluminare și de iluminat al sistemelor de afișare (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Directiva delegată a Comisiei (C(2015)00383),

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, în special articolul 4, articolul 5 alineatul (1) litera (a) și articolul 22(1),

–  având în vedere articolul 105 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS) se restricționează, printre altele, utilizarea cadmiului în echipamentele electrice și electronice (a se vedea lista din anexa II la directiva RoHS);

B.  întrucât în anexa III la Directiva RoHS se prevăd derogări de la restricțiile stabilite la articolul 4 alineatul (1);

C.  întrucât la punctul 39 din anexa III este inclusă o derogare pentru „cadmiul din ledurile cu schimb de culoare din grupa II-VI (< 10 μg Cd per mm2 de suprafață emițătoare de lumină) pentru utilizarea în iluminarea solidă sau la sistemele de afișaj” care expiră la data de 1 iulie 2014;

D.  întrucât la articolul 5 se prevede adaptarea anexei III la progresul științific și tehnic, în vederea includerii și eliminării de derogări;

E.  întrucât Comisia a precizat că în decembrie 2012 a primit o cerere de reînnoire a derogării 39 și în mai 2013 a primit o cerere conexă privind o derogare mai îngustă, mai specifică pentru cadmiul în puncte cuantice în sistemele de afișare;

F.  întrucât, potrivit articolului 5 alineatul (1) litera (a), derogările se includ în anexa III, cu condiția ca această includere să nu slăbească protecția mediului și a sănătății prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și dacă sunt îndeplinite oricare din condițiile următoare: eliminarea sau substituirea lor prin modificarea proiectului sau cu materiale și componente pentru care nu sunt necesare niciunele dintre materialele sau substanțele enumerate la anexa II este imposibilă din punct de vedere științific sau tehnic; fiabilitatea substituenților nu este asigurată; efectele negative totale asupra mediului și asupra sănătății și securității consumatorului provocate de substituire pot depăși avantajele totale pentru mediu și pentru sănătatea și securitatea consumatorului;

G.  întrucât prin directiva delegată a Comisiei derogarea 39 este extinsă până la 30 iunie 2017, fiind redenumită derogarea 39(a), și se introduce o nouă derogare, mai specifică, 39(b) pentru „cadmiul din punctele cuantice de nanocristale semiconductoare pe bază de cadmiu pentru conversia de lungime de undă (downshifting) folosite în aplicațiile de iluminat al sistemelor de afișare (< 0,2 μg Cd per mm2 de suprafață de afișare)”, care expiră la data de 30 iunie 2018;

H.  întrucât extinderea derogării 39 și noua derogare 39(b) privesc punctele cuantice pe bază de cadmiu, cu toate că punctele cuantice se menționează explicit doar în derogarea 39(b);

I.  întrucât extinderea derogării 39 privește două aplicații diferite ale punctelor cuantice pe bază de cadmiu: una privește utilizarea în iluminarea solidă (denumită în continuare „iluminare”), în timp ce a doua privește sistemele de afișare;

J.  întrucât noua derogare 39(b) privește doar sistemele de afișare;

K.  întrucât Comisia afirmă explicit că nu sunt încă disponibile LED-uri cu puncte cuantice (cu sau fără cadmiu) pentru iluminare și admite că, prin urmare, impactul pozitiv al acestora asupra mediului nu a putut fi demonstrat; întrucât Comisia a extins, cu toate acestea, derogarea generică pentru aplicațiile de iluminare pe bază de puncte cuantice cu cadmiu până la 30 iunie 2017, pentru a-i permite industriei sistemelor de iluminat să solicite o derogare specifică, deoarece astfel de aplicații se pare că sunt deja în etapa de preproducție;

L.  întrucât consultanții independenți care au evaluat aplicațiile în numele Comisiei au ajuns la concluzia că informațiile furnizate nu au permis stabilirea faptului că o derogare pentru aplicațiile de iluminat ar fi justificată în prezent și, prin urmare, aceștia au emis recomandarea să nu se acorde această derogare(2);

M.  întrucât informațiile informale transmise de Comisie la 12 mai 2015 nu schimbă situația, deoarece nu se furnizează dovezi cu privire la disponibilitatea acestor produse pe piața europeană și nu se prezintă o evaluare a proprietăților lor în raport cu condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (a);

N.  întrucât, produsele de iluminat în cauză nefiind disponibile, solicitantul nu a avut posibilitatea de a demonstra că este îndeplinită vreuna dintre condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (a) pentru utilizarea punctelor cuantice cu cadmiu în sistemele de iluminat; întrucât, prin urmare, nu se justifică extinderea derogării pentru aplicațiile de iluminare;

O.  întrucât o astfel de derogare poate fi relevantă în viitor, dar poate fi acordată numai pe baza unei evaluări adecvate, care însă nu a fost realizată până în momentul de față;

P.  întrucât, prin directiva delegată, Comisia a mai acordat o nouă derogare specifică pentru punctele cuantice cu cadmiu folosite în sistemele de afișare, argumentând că acestea se foloseau deja în sistemele de afișare și acest lucru ar avea, per ansamblu, un impact pozitiv din cauza consumului redus de energie, iar punctele cuantice fără cadmiu încă nu sunt disponibile la nivel tehnic;

Q.  întrucât consultanții independenți care au evaluat aplicațiile în numele Comisiei au recomandat, în aprilie 2014, să se acorde o derogare specifică pentru punctele cuantice cu cadmiu folosite în sistemele de afișare pentru o perioadă mai scurtă decât s-a solicitat (până la 30 iunie 2017, adică cu un an mai puțin decât perioada adoptată de Comisie), pornind de la premisa că aplicațiile care au ca rezultat reducerea cantităților de cadmiu, precum și substituenții fără cadmiu sunt în etapele finale de cercetare; întrucât, cu alte cuvinte, recomandarea s-a bazat pe absența punctelor cuantice fără cadmiu în sistemele de afișare la momentul respectiv;

R.  întrucât de atunci au avut, însă, loc evoluții importante pe piață; întrucât, în 2015, unul dintre marii fabricanți de televizoare din lume a introdus pe piața Uniunii o gamă complet nouă de televizoare bazate pe puncte cuantice fără cadmiu, acestea fiind disponibile la marile magazine de desfacere din mai multe state membre (cel puțin în Germania, Regatul Unit și Belgia);

S.  întrucât, pe de altă parte, se pare că pe piața Uniunii nu mai există televizoare cu puncte cuantice cu cadmiu și întrucât este dificil să se găsească un vânzător cu amănuntul pentru singurul laptop al cărui ecran este bazat pe tehnologia punctelor cuantice cu cadmiu;

T.  întrucât se poate anticipa că proprietățile de economisire a energiei pe care le au punctele cuantice fără cadmiu sunt similare celor ale punctelor cuantice cu cadmiu; întrucât, potrivit informațiilor de pe eticheta ecologică, dacă se compară televizoare având aceleași dimensiuni, un ecran de televizor cu puncte cuantice fără cadmiu are un consum de energie mai scăzut decât un model pe bază de puncte cuantice cu cadmiu; întrucât, potrivit informațiilor furnizate de industrie, testele privind performanța culorilor în raport cu standardul relevant au demonstrat că aceasta este egală sau chiar superioară în cazul ecranelor pe bază de puncte cuantice fără cadmiu;

U.  întrucât principalul argument al Comisiei pentru acordarea noii derogări specifice a fost acela că punctele cuantice fără cadmiu nu sunt încă disponibile la nivel tehnic;

V.  întrucât acest argument este în mod evident incorect, având în vedere faptul că punctele cuantice fără cadmiu nu doar că sunt disponibile la nivel tehnic, ci există pe piața Uniunii o gamă întreagă de televizoare care au la bază această tehnologie și acestea se află în vânzare la principalii vânzători cu amănuntul bine cunoscuți;

W.  întrucât informațiile informale transmise de Comisie la 12 mai 2015 nu schimbă situația; întrucât exemplele enumerate de Comisie pentru produse cu ecrane cu puncte cuantice cu cadmiu fie nu sunt disponibile momentan (televizorul TCL 55”), fie sunt disponibile numai în SUA (laptop ASUS, televizoare Sony) sau privesc numai produse care urmează să fie lansate (Konka, Phillips, AOC);

X.  întrucât atât extinderea derogării actuale (39), cât și introducerea unei noi derogări [39(b)] nu respectă condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (a) și, prin urmare, ele nu se justifică; întrucât perioadele relativ scurte de expirare nu pot justifica nerespectarea condițiilor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (a);

Y.  întrucât, potrivit articolului 5 alineatul (5) din Directiva RoHS, derogarea 39 existentă rămâne valabilă până când Comisia va lua o decizie cu privire la cererea de reînnoire;

Z.  întrucât, potrivit articolului 5 alineatul (6) din Directiva RoHS, în cazul în care o cerere pentru reînnoirea unei derogări este respinsă sau o derogare este revocată, perioada de derogare expiră cel mai repede după 12 luni și cel târziu după 18 luni de la data deciziei;

AA.  întrucât o respingere a directivei delegate nu echivalează cu interzicerea punctelor cuantice cu cadmiu, ci doar declanșează o nouă evaluare; întrucât, prin urmare, nu se denaturează piața, deoarece derogarea actuală rămâne valabilă până la revocarea ei, ulterior acordându-se o perioadă de grație suplimentară;

AB.  întrucât au avut loc noi evoluții importante în ceea ce privește disponibilitatea comercială a produselor bazate pe tehnologia punctelor cuantice fără cadmiu care necesită o nouă evaluare,

1.  formulează obiecțiuni la directiva delegată a Comisiei,

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i notifica faptul că directiva delegată nu poate intra în vigoare;

3.  consideră că directiva delegată a Comisiei nu respectă condițiile stabilite la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/65/UE în cazul celor două derogări pe care le introduce la punctele 39(a) și 39(b) din anexa III la Directiva 2011/65/UE;

4.  consideră, în special, că justificarea oferită pentru derogarea de la punctul 39(b) are la bază o situație care nu mai este de actualitate în ceea ce privește fezabilitatea înlocuirii cadmiului în punctele cuantice; solicită, prin urmare, reevaluarea rapidă a derogării de la punctul 39 din anexa III la Directiva 2011/65/UE existente în raport cu condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (a), în vederea revocării acesteia;

5.  solicită Comisiei să prezinte un nou act delegat care să țină cont de poziția Parlamentului;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 174, 1.7.2011, p. 88.
(2) Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Assistance to the Commission on technological socio-economic and cost-benefit assessment related to exemptions from the substance restrictions in electrical and electronic equipment (p. 89) - http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf

Aviz juridic - Politica de confidențialitate