Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2542(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0464/2015

Predložena besedila :

B8-0464/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0205

Sprejeta besedila
PDF 266kWORD 80k
Sreda, 20. maj 2015 - Strasbourg
Nasprotovanje delegiranemu aktu: izjeme pri uporabi kadmija za osvetlitev in osvetlitev zaslonov
P8_TA(2015)0205B8-0464/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. maja 2015 o Delegirani direktivi Komisije z dne 30. januarja 2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi kadmija za osvetlitev in osvetlitev zaslonov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane direktive Komisije (C(2015)00383),

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, zlasti členov 4, 5(1)(a) in 22(1),

–  ob upoštevanju člena 105(4) Poslovnika,

A.  ker člen 4(1) Direktive št. 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi med drugim omejuje uporabo kadmija v tej opremi (gl. seznam v Prilogi II k direktivi o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi);

B.  ker so v Prilogi III direktive o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi predvidene izjeme od omejitev v členu 4(1);

C.  ker je v točki 39 Priloge III predvideno odstopanje za kadmij v večbarvnih diodah II-VI (LED) (< 10 μg Cd na mm2 svetilne površine) za uporabo v sistemih za osvetlitev ali prikazovanje s sevanjem trdnih teles, ki je prenehalo veljati 1. julija 2014;

D.  ker je v členu 5 predvideno, da se Priloga III prilagaja znanstvenemu in tehničnemu napredku z dodajanjem ali brisanjem izjem;

E.  ker je Komisija potrdila, da je decembra 2012 prejela zahtevek za podaljšanje izjeme iz točke 39, maja 2013 pa povezan zahtevek za ožjo, bolj specifično izjemo za kadmij v kvantnih točkah v zaslonih;

F.   ker se izjeme v skladu s členom 5(1)(a) vključijo v Prilogo III, če ne ogrožajo okoljskega in zdravstvenega varstva v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in če je izpolnjen eden od teh pogojev: njihova odstranitev ali nadomestitev s spremembo konstrukcije ali z nadomestitvijo z materiali in komponentami, ki ne zahtevajo katerega od materialov ali snovi, naštetih v Prilogi II, tehnično ali znanstveno ni izvedljiva; zanesljivost nadomestkov ni zagotovljena; skupni negativni vplivi na okolje, zdravje in varnost potrošnika, ki bi jih povzročila nadomestitev, bi utegnili prevladati nad skupnimi prednostmi za okolje, zdravje in varnost potrošnika;

G.  ker delegirana direktiva Komisije izjemo 39 podaljšuje do 30. junija 2017 kot izjemo 39(a), uvaja pa tudi novo, bolj specifično izjemo 39(b) za kadmij v polprevodniških nanokristalnih kvantnih točkah na osnovi kadmija za pretvorbo dolžine valovanja („downshifting“), namenjenih osvetlitvi zaslonov (< 0,2 µg Cd na mm2 površine zaslona), ki naj bi prenehala veljati 30. junija 2018;

H.  ker se podaljšanje izjeme 39 in nova izjema 39(b) nanašata na kadmij v kvantnih točkah, čeprav so slednje izrecno omenjene samo pri izjemi 39(b);

I.  ker se podaljšanje izjeme 39 nanaša na dva načina uporabe kadmija v kvantnih točkah: pri prvem gre za osvetlitev s sevanjem trdnih teles (v nadaljevanju: osvetlitev), pri drugem za sisteme za prikazovanje;

J.  ker se nova izjema 39(b) nanaša samo na zaslone;

K.  ker je Komisija izrecno navedla, da diode LED s kvantnimi točkami s kadmijem ali brez njega za osvetlitev še niso na voljo, in priznala, da zato ni bilo mogoče dokazati, da imajo pozitiven vpliv na okolje; ker je Komisija splošno izjemo za osvetlitev s kvantnimi točkami, ki vsebujejo kadmij, vseeno podaljšala do 30. junija 2017, da bi proizvajalcem razsvetljave omogočila, da zaprosijo za specifično izjemo, saj naj bi bila takšna svetila že v predproizvodni fazi;

L.  ker so neodvisni svetovalci, ki so v imenu Komisije ocenili zahtevke, sklenili, da na osnovi posredovanih informacij izjema za osvetlitev trenutno ni upravičena, zato so izrecno priporočili, da se je ne uvede(2);

M.  ker neuradne informacije, ki jih je Komisija posredovala 12. maja 2015, situacije ne spremenijo, saj ne vsebujejo nobenega dokaza o razpoložljivosti teh proizvodov na evropskem trgu in tako tudi ne ocene njihovih lastnosti glede na pogoje iz člena 5(1)(a);

N.  ker vlagatelj zahtevka zaradi tega, ker zadevna svetila niso bila na voljo, ni mogel dokazati, da so izpolnjeni pogoji iz člena 5(1)(a) za uporabo kvantnih točk s kadmijem za osvetlitev; ker zato podaljšanje izjeme za osvetlitev ni upravičeno;

O.  ker bo morda takšna izjema smiselna v prihodnosti, vendar jo bo mogoče odobriti samo na osnovi ustrezne ocene, ki še ni bila opravljena;

P.  ker je Komisija v delegirani direktivi dovolila tudi novo, specifično izjemo za kvantne točke s kadmijem v zaslonih, češ da se tam že uporabljajo in da bo to imelo v splošnem pozitiven učinek zaradi nizke porabe energije ter da tehnologija kvantnih točk brez kadmija še ni na voljo;

Q.  ker so neodvisni svetovalci, ki so v imenu Komisije ocenili zahtevke, aprila 2014 priporočili, da se specifična izjema za kvantne točke s kadmijem za uporabo v zaslonih odobri za krajše obdobje, kot je bilo zaprošeno (do 30. junija 2017 – eno leto manj, kot je potrdila Komisija), saj so rešitve z manjšimi količinami kadmija in celo brez njega že v zadnji fazi raziskav; ker je to priporočilo torej izhajalo iz dejstva, da takrat zasloni še niso vsebovali kvantnih točk brez kadmija;

R.  ker so bile od takrat na trgu predstavljene pomembne novosti; ker je v letu 2015 eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev televizorjev na trgu Unije ponudil serijo novih modelov s kvantnimi točkami brez kadmija, ki jih je že mogoče kupiti v največjih prodajalnah v več državah članicah (vsaj Nemčiji, Združenem kraljestvu in Belgiji);

S.  ker po drugi strani na trgu Unije ni več mogoče najti televizorjev s kvantnimi točkami s kadmijem in ker zelo redki prodajalci še ponujajo edini model prenosnega računalnika, ki vsebuje to tehnologijo;

T.  ker je mogoče pričakovati, da so kvantne točke brez kadmija približno tako varčne z energijo kot tiste s kadmijem; ker glede na podatke na ekološki oznaki televizijski zaslon s kvantnimi točkami brez kadmija porabi manj energije kot enako velik model s kvantnimi točkami, ki kadmij vsebujejo; ker se je po podatkih industrije pri testiranju učinkovitosti prikazovanja barv glede na ustrezne standarde pokazalo, da so zasloni s kvantnimi točkami brez kadmija povsem enakovredni, če ne še boljši;

U.  ker je glavna utemeljitev Komisije, zakaj je odobrila novo specifično izjemo, to, da „tehnologija kvantnih točk brez kadmija še ni na voljo“;

V.  ker je ta utemeljitev očitno napačna, saj ne drži samo to, da je tehnologija kvantnih točk brez kadmija na voljo, temveč da je na trgu Unije pri najbolj znanih večjih prodajalcih mogoče kupiti široko paleto televizorjev, ki jo vsebujejo;

W.  ker neuradne informacije, ki jih je Komisija posredovala 12. maja 2015, te situacije ne spremenijo; ker izdelki z zasloni, ki vsebujejo kvantne točke s kadmijem in ki jih je kot zgled navedla Komisija, trenutno niso na voljo (televizor TCL s 55-palčnim zaslonom), so naprodaj samo v ZDA (prenosnik ASUS, televizorji Sony) ali pa sploh še niso v prodaji (Konka, Philips, AOC);

X.  ker podaljšanje obstoječe izjeme 39 in uvedba nove izjeme 39(b) ne izpolnjujeta niti enega od pogojev iz člena 5(1)(a), zato sta neupravičena; ker razmeroma kratka roka, v katerih bosta izjemi potekli, ne upravičujeta neskladnosti s pogoji iz člena 5(1)(a);

Y.  ker bo obstoječa izjema 39 v skladu s členom 5(5) direktive o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi ostala veljavna, dokler ne bo Komisija odločila o tem, ali bo zahtevek za podaljšanje odobren;

Z.  ker obdobje veljavnosti izjeme v primeru, da je zahtevek za podaljšanje zavrnjen ali da je izjema preklicana, v skladu s členom 5(6) direktive o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi poteče najprej 12 mesecev ali najpozneje 18 mesecev po datumu sklepa;

AA.  ker z zavrnitvijo delegirane direktive kvantne točke s kadmijem ne bodo prepovedane, temveč bo samo začeta nova ocena; ker tako ne bo prišlo do izkrivljanja trga, saj bo obstoječa izjema ostala veljavna do preklica, potem pa bo odobreno še dodatno prehodno obdobje;

AB.  ker je bil dosežen pomemben napredek, kar zadeva komercialno razpoložljivost izdelkov s tehnologijo kvantnih točk brez kadmija, zaradi česar je potrebna nova ocena;

1.  nasprotuje delegirani direktivi Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in jo obvesti, da delegirana direktiva ne more začeti veljati;

3.  meni, da delegirana direktiva Komisije ne izpolnjuje pogojev iz člena 5(1)(a) Direktive 2011/65/EU glede obeh izjem, ki jih vnaša v točki 39(a) in 39(b) Priloge III k Direktivi 2011/65/EU;

4.  zlasti meni, da se utemeljitev za izjemo iz točke 39(b) opira na zastarele podatke o tem, ali je nadomestitev kadmija v kvantnih točkah izvedljiva; zato poziva k čimprejšnji ponovni oceni, ali obstoječa izjema iz točke 39 Priloge III k Direktivi 2011/65/EU izpolnjuje pogoje iz člena 5(1)(a), z namenom njenega preklica;

5.  poziva Komisijo, naj predloži nov delegirani akt, v katerem bo upoštevano stališče Parlamenta;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in vladam ter parlamentom držav članic.

(1) UL L 174, 1.7.2011, str. 88.
(2) Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Assistance to the Commission on technological socio-economic and cost-benefit assessment related to exemptions from the substance restrictions in electrical and electronic equipment (str. 89) –http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov