Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2580(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0440/2015

Předložené texty :

B8-0440/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 20/05/2015 - 10.9
CRE 20/05/2015 - 10.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0206

Přijaté texty
PDF 318kWORD 64k
Středa, 20. května 2015 - Štrasburk Konečné znění
Námitka k aktu v přenesené pravomoci: Osvědčení pro dovoz ethanolu zemědělského původu
P8_TA(2015)0206B8-0440/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 20. února 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, pokud jde o povinnost předložit licenci pro dovoz ethanolu zemědělského původu, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2336/2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2015)00861),

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007(1), a zejména na čl. 177 odst. 1 písm. a), čl. 223 odst. 2 a článek 227 odst. 5 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že sledování údajů týkajících se ethanolu zemědělského původu zajišťuje transparentnost i informace o vývoji trhu, který je stále nestabilní a čelí silné hospodářské soutěži, zejména v souvislosti s dovozem ze třetích zemí;

B.  vzhledem k tomu, že tyto informace jsou rovněž nesmírně užitečné, pokud jde o jednání o mezinárodních dohodách a antidumpingová šetření;

C.  vzhledem k tomu, že Eurostat takto přesné informace neposkytuje, což znamená, že dotčené subjekty, členské státy a orgány EU nemají žádný jiný způsob, jak mít úplný přehled o situaci na trhu;

1.  vyslovuje námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a aby ji informoval, že nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

Právní upozornění - Ochrana soukromí