Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2580(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0440/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0440/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 20/05/2015 - 10.9
CRE 20/05/2015 - 10.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0206

Hyväksytyt tekstit
PDF 233kWORD 60k
Keskiviikko 20. toukokuuta 2015 - Strasbourg
Delegoidun säädöksen vastustaminen: Maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus
P8_TA(2015)0206B8-0440/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. toukokuuta 2015 asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on vaatimus esittää maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus sekä maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2336/2003 kumoamisesta 20. helmikuuta 2015 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2015)00861),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013(1) ja erityisesti sen 177 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 223 artiklan 2 kohdan ja 227 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan,

A.  toteaa, että maatalousperäiseen etyylialkoholiin liittyvien tietojen seurannalla varmistetaan markkinoiden kehitystä koskeva avoimuus ja tietämys, kun markkinat ovat edelleen epävakaat ja erityisesti kolmansista maista peräisin olevan tuonnin vuoksi niillä vallitsee kova kilpailu;

B.  toteaa, että tällaiset tiedot ovat myös äärimmäisen hyödyllisiä kansainvälisissä sopimusneuvotteluissa ja polkumyyntitutkimuksissa;

C.  toteaa, että Eurostat ei tuota tällaisia tarkkoja tietoja, joten toimijoilla, jäsenvaltioilla ja EU:n toimielimillä ei ole vaihtoehtoisia menetelmiä saada täydellisiä tietoja markkinatilanteesta;

1.  vastustaa komission delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö