Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2580(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0440/2015

Teksty złożone :

B8-0440/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 20/05/2015 - 10.9
CRE 20/05/2015 - 10.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0206

Teksty przyjęte
PDF 318kWORD 62k
Środa, 20 maja 2015 r. - Strasburg
Sprzeciw wobec aktu delegowanego: pozwolenia na przywóz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego
P8_TA(2015)0206B8-0440/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 376/2008 w odniesieniu do obowiązku przedstawiania pozwolenia na przywóz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2336/2003 wprowadzające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji C(2015)00861,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007(1), a w szczególności art. 177 ust. 1 lit. a) oraz art. 223 ust. 2 i art. 227 ust. 5 tego rozporządzenia;

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

–  uwzględniając art. 105 ust. 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że opieranie się na danych dotyczących alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego zapewnia przejrzystość oraz wiedzę na temat ewolucji rynku, który jest nadal niestabilny i musi stawiać czoła silnej konkurencji, w szczególności z uwagi na import z państw trzecich;

B.  mając na uwadze, że takie informacje są niezmiernie przydatne w przypadku negocjacji w sprawie porozumień międzynarodowych i dochodzeń antydumpingowych;

C.  mając na uwadze, że Eurostat nie dostarcza takich precyzyjnych informacji, co oznacza, że podmioty gospodarcze, państwa członkowskie i instytucje UE nie dysponują alternatywnym sposobem pozwalającym na pełny ogląd sytuacji na rynku;

1.  wyraża sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i do powiadomienia jej, że rozporządzenie delegowane nie może wejść w życie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności