Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2580(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0440/2015

Texte depuse :

B8-0440/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/05/2015 - 10.9
CRE 20/05/2015 - 10.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0206

Texte adoptate
PDF 243kWORD 64k
Miercuri, 20 mai 2015 - Strasbourg
Obiecțiune la un act delegat: licență pentru importul de alcool etilic de origine agricolă
P8_TA(2015)0206B8-0440/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 20 mai 2015 referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 20 februarie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 376/2008 în ceea ce privește obligația de a prezenta o licență pentru importul de alcool etilic de origine agricolă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2336/2003 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 670/2003 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2015)00861),

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului(1) și, în special, articolul 177 alineatul (1) litera (a), articolul 223 alineatul (2) și articolul 227 alineatul (5) din acest regulament,

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât monitorizarea datelor privind alcoolul etilic de origine agricolă garantează atât transparența, cât și cunoașterea evoluției pieței, care este încă instabilă și se confruntă cu o puternică concurență, în special datorită importurilor din țări terțe;

B.  întrucât astfel de informații sunt, de asemenea, extrem de utile în cadrul negocierilor de acorduri internaționale și al anchetelor antidumping;

C.  întrucât Eurostat nu furnizează informații atât de precise, ceea ce înseamnă că operatorii, statele membre și instituțiile europene nu dispun de un alt mijloc de a cunoaște în detaliu situația pieței,

1.  formulează obiecțiuni la regulamentul delegat al Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i notifica faptul că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate