Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2655(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0453/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0453/2015

Rasprave :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.10
CRE 20/05/2015 - 10.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0207

Usvojeni tekstovi
PDF 230kWORD 71k
Srijeda, 20. svibnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Rodiljni dopust
P8_TA(2015)0207B8-0453/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 20. svibnja 2015. o rodiljnom dopustu (2015/2655(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 2. i članak 3. stavak 3. drugi podstavak Ugovora o Europskoj uniji (UEU) te članke 8. i 294. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje(1) (Direktiva o rodiljnom dopustu),

–  uzimajući obzir prijedlog Komisije za direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive o rodiljnom dopustu (COM(2008)0637),

–  uzimajući u obzir stajalište usvojeno u prvom čitanju 20. listopada 2010. radi donošenja Direktive 2011/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive o rodiljnom dopustu(2),

–  uzimajući u obzir ponovljene izjave Parlamenta o tom pogledu, uključujući Rezoluciju o napretku u području jednakosti žena i muškaraca u Europskoj uniji za 2013. od 10. ožujka 2015.(3),

–  uzimajući u obzir međuinstitucionalni sporazum o boljoj izradi zakonodavstva(4) i predstojeći sporazum o istoj temi,

–  uzimajući u obzir pitanja Vijeću i Komisiji o rodiljnom dopustu (O-000049/2015 – B8‑0119/2015 i O-000050/2015 – B8‑0120/2015),

–  uzimajući u obzir presudu Suda Europske unije od 14. travnja 2015. u vezi, između ostalog, s pravom Komisije na povlačenje prijedloga (predmet C-409/13),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da načelo jednakog postupanja prema ženama i muškarcima podrazumijeva da ne smije biti nikakve izravne ili neizravne diskriminacije, i kad je riječ o majčinstvu, o očinstvu i preuzimanju obiteljskih odgovornosti;

B.  budući da strategija Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast podrazumijeva ambiciozne ciljeve, uključujući postizanje stope zaposlenosti od 75 % i smanjenje broja osoba kojima prijete siromaštvo i socijalna isključenost ili su njima već pogođene, i to za barem 20 milijuna do 2020. godine;

C.  budući da među siromašnima i socijalno isključenima ima više žena nego muškaraca, posebno starijih žena, čija je mirovina u prosjeku 39 % niža od mirovine muškaraca, i samohranih majki; budući da žene češće nego muškarci rade na nepuno radno vrijeme, na privremene ugovore ili ugovore na određeno vrijeme te da do siromaštva žena uvelike dolazi zbog nesigurnosti njihova zaposlenja;

D.  budući da je stopa nataliteta u Europskoj uniji sve manja i da je kriza pojačala taj pad jer nezaposlenost, nesigurna situacija i neizvjesnost u pogledu budućnosti i gospodarstva navode parove, a posebno mlađe žene, da odgode zasnivanje obitelji, čime se i dalje jača trend demografskog starenja Unije;

E.  budući da žene tijekom jednog tjedna u obavljanju kućanskih poslova provedu gotovo tri puta više vremena nego muškarci (npr. skrb o djeci, starijim osobama i osobama s poteškoćama te kućanski zadaci); budući da je stopa nezaposlenosti žena podcijenjena s obzirom na to da mnoge žene nisu prijavljene kao nezaposlene, posebice one koje se posvećuju samo kućanskim poslovima i skrbi o djeci;

F.  budući da raspodjela obiteljskih i kućanskih obveza između žena i muškaraca ključna radi postizanja rodne jednakosti; budući da četvrtina država članica ne nudi rodiljni dopust za očeve;

G.  budući da Vijeće još nije dalo službeni odgovor na stajalište Parlamenta u prvom čitanju od 20. listopada 2010. o prijedlogu direktive o izmjeni Direktive o rodiljnom dopustu;

1.  izražava žaljenje zbog zastoja u Vijeću u pogledu Direktive o rodiljnom dopustu; apelira na države članice da nastave s pregovorima;

2.  osuđuje međuinstitucijsku nestabilnost koja je posljedica nedjelovanja Vijeća s obzirom na to da je Europski parlament zaključio svoje prvo čitanje, dok su rasprave u Vijeću zaustavljene, čime se dovodi u pitanje čitav zakonodavni postupak;

3.  ponavlja svoju spremnost na okončanje zastoja te poziva Komisiju da preuzme ulogu poštenog posrednika i konstruktivno surađuje sa suzakonodavcima u cilju pomirenja stajališta Parlamenta i stajališta Vijeća vodeći pritom računa o ravnoteži među institucijama i ulogama koje su im povjerene Ugovorima;

4.  osuđuje činjenicu da bi Komisija mogla povući predloženu reviziju direktive u okviru programa REFIT te u tom slučaju poziva na zakonodavnu inicijativu za revidiranje Direktive Vijeća 92/85/EEZ kao hitne alternative koja se mora započeti tijekom luksemburškog predsjedavanja Vijećem kako bi se poboljšala sigurnost i zdravlje na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje, čime se pruža odgovor na demografske izazove i istovremeno smanjuje nejednakost između muškaraca i žena;

5.  uzima na znanje presudu Suda Europske unije od 14. travnja 2015. u vezi s pravom Komisije na povlačenje prijedloga (predmet C-409/13), kojom se ponovno potvrđuju posebni uvjeti koje Komisija mora ispuniti, između ostalog i da poštuje svoju obvezu u pogledu izjašnjavanja Parlamentu i Vijeću o razlozima povlačenja te da se pridržava načela o dodjeli ovlasti, institucionalnoj ravnoteži i lojalnoj suradnji, kako je utvrđeno u Ugovoru o Europskoj uniji;

6.  ponavlja svoju spremnost da izradi nacrt posebne direktive kojom se uspostavlja plaćeni rodiljni dopust za očeve u trajanju od najmanje deset radnih dana i kojom se potiču mjere, zakonodavne ili nezakonodavne, koje muškarcima, a posebno očevima, omogućuju da ostvare svoje pravo na postizanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života;

7.  čeka konačnu ocjenu Direktive Vijeća 2010/18/EU o rodiljnom dopustu te u svjetlu dostupnih privremenih studija poziva na reviziju te direktive s obzirom na to da se njome ne ostvaraju ciljevi postizanja ravnoteže između privatnog i poslovnog života za oba roditelja te naročito za žene na koje utječe razlika u plaćama, mirovini i siromaštvu između žena i muškaraca;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 348, 28.11.1992., str. 1.
(2) SL C 70 E, 8.3.2012., str.163.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0050.
(4) SL C 321, 31.12.2003., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti