Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2655(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0453/2015

Predložena besedila :

B8-0453/2015

Razprave :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.10
CRE 20/05/2015 - 10.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0207

Sprejeta besedila
PDF 246kWORD 70k
Sreda, 20. maj 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Porodniški dopust
P8_TA(2015)0207B8-0453/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. maja 2015 o porodniškem dopustu (2015/2655(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 2 in drugega pododstavka člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter členov 8 in 294 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo(1) (direktiva o porodniškem dopustu),

–  ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktive o porodniškem dopustu, ki ga je podala Komisija (COM(2008)0637),

–  ob upoštevanju stališča, sprejetega v prvi obravnavi dne 20. oktobra 2010, z namenom sprejetja Direktive 2011/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktive o porodniškem dopustu(2),

–  ob upoštevanju večkratnih izjav o tem vprašanju, vključno z resolucijo z dne 10. marca 2015 o napredku pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013(3),

–  ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje(4) in prihodnjega sporazuma o istem vprašanju;

–  ob upoštevanju vprašanj Svetu in Komisiji o porodniškem dopustu (O-000049/2015 – B8-0119/2015 in O-000050/2015 – B8-0120/2015),

–  ob upoštevanju sodbe Evropskega sodišča z dne 14. aprila 2015, ki se med drugim nanaša na pravico Komisije, da umakne predlog (zadeva C-409/13),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker načelo enakega obravnavanja žensk in moških izključuje vsakršno diskriminacijo, posredno ali neposredno, tudi kar zadeva materinstvo, očetovstvo in prevzem družinskih odgovornosti;

B.  ker strategija Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast vključuje ambiciozne cilje, kot sta doseči 75-odstotno stopnjo zaposlenosti in zmanjšati število ljudi, ki trpijo zaradi revščine in socialne izključenosti ali jim ti grozita, za najmanj 20 milijonov do leta 2020;

C.  ker več žensk kot moških živi v revščini in na robu družbe, kar velja zlasti za starejše ženske, ki imajo v povprečju 39 % nižjo pokojnino od moških, in za matere samohranilke; ker ženske pogosteje kot moški delajo s krajšim delovnim časom ali so zaposlene za določen čas oziroma imajo pogodbo o začasni zaposlitvi; ker je negotova zaposlitev glavni razlog za revščino žensk;

D.  ker kriza še slabša vse nižjo stopnjo rodnosti v EU, saj pari in zlasti mlade ženske zaradi brezposelnosti, negotovih razmer in negotovosti glede prihodnosti in gospodarstva odlašajo s starševstvom, zaradi česar se dodatno širi trend staranja prebivalstva v EU;

E.  ker ženske v primerjavi z moškimi vsak teden namenijo trikrat več časa za gospodinjske obveznosti (vključno z nego in varstvom otrok, starejših in invalidov ter opravljanjem gospodinjskih del); ker je stopnja brezposelnosti žensk višja od ocenjene, saj se mnoge ne prijavijo na zavodu za zaposlovanje, zlasti tiste, ki se posvečajo izključno gospodinjskim obveznostim ter negi in varstvu otrok;

F.  ker je delitev družinskih in gospodinjskih obveznosti med moškimi in ženskami bistven pogoj za doseganje enakosti spolov; ker v četrtini držav članic očetovski dopust ni omogočen;

G.  ker se Svet še vedno ni uradno odzval na stališče Evropskega parlamenta iz prve obravnave z dne 20. oktobra 2010 o predlogu direktive o porodniškem dopustu;

1.  obžaluje blokado v Svetu pri direktivi o porodniškem dopustu; poziva države članice, naj ponovno začnejo pogajanja;

2.  obžaluje nestabilnost na medinstitucionalni ravni zaradi neukrepanja Sveta, saj je Parlament zaključil prvo obravnavo, razprave v Svetu pa so ustavljene, kar ogroža celotni zakonodajni postopek;

3.  ponovno poudarja svojo pripravljenost za odpravo blokade in poziva Komisijo, naj prevzame vlogo „poštenega posrednika“ in konstruktivno sodeluje z sozakonodajalcema, da bi dosegli uskladitev stališč Parlamenta in Sveta, pri čemer naj se upošteva ravnovesje med institucijami in vloga, ki jo imajo na podlagi Pogodb;

4.  obžaluje, da lahko Komisija kot del programa REFIT prekliče predlagan pregled direktive; če bo temu tako, poziva, naj se v času luksemburškega predsedovanja Svetu kot takojšnja alternativa poda zakonodajna pobuda za pregled Direktive Sveta 92/85/EGS, da bi izboljšali zdravje in varnost nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, s čimer bi se soočili z demografskimi izzivi in hkrati zmanjšali neenakosti med moškimi in ženskami;

5.  je seznanjen s sodbo Evropskega sodišča z dne 14. aprila 2015 glede pravice Komisije, da umakne predlog (zadeva C-409/13), ki ponovno potrjuje posebne pogoje, ki jih mora izpolniti Komisija, med drugim obveznost, da Parlamentu in Svetu navede razloge za umik ter da upošteva načelo prenosa pristojnosti, institucionalnega ravnovesja in lojalnega sodelovanja, kot je določeno v PEU;

6.  ponovno poudarja svojo pripravljenost, da pripravi ločeno direktivo o uvedbi plačanega očetovskega dopusta vsaj 10 delovnih dni in o spodbujanju zakonodajnih in drugih ukrepov, ki bodo omogočili moškim, zlasti očetom, da uveljavijo svojo pravico do usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja;

7.  pričakuje končno oceno Direktive Sveta 2010/18/EU o starševskem dopustu in glede na razpoložljive vmesne študije poziva k pregledu te direktive, saj ne dosega svojega cilja o usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja za oba starša, zlasti ženske, ki občutijo razlike med spoloma v smislu plač, pokojnin in revščine;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 348, 28.11.1992, str. 1.
(2) UL C 70 E, 8.3.2012, str. 163.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0050.
(4) UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov